Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Praktyczny Poniedziałek - 13.11.2023 r.

07.11.2023

W najbliższy Praktyczny Poniedziałek odbędą się wydarzenia organizowane przez Kolegium Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Kryminologii, Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego i Praw Człowieka, Koło Naukowe Kryminalistyki i Kryminologii oraz Centrum Karier, Kształcenia Praktycznego i Edukacji Dodatkowej.

Szanowni Państwo,

W najbliższy Praktyczny Poniedziałek odbędą się następujące wydarzenia:

- Warsztat - Praktyczny aspekt Przeciwdziałania Korupcji, cz. I, organizowany przez Kolegium Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Kryminologii, w formie online za pośrednictwem Platformy MS TEAMS, godz.: 12:00. Link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzFjZDQzODktZWJjNi00OTRmLThhNjMtZjA0YzE4YmY3ZmI2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d2f60424-820e-44a3-b9cd-7319c5404246%22%2c%22Oid%22%3a%2238178c94-d729-4fbf-a88c-0f065e3cff7b%22%7d

- Spotkanie organizacyjne w sprawie Maratonu Pisania Listów, Organizowane przez Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego i Praw Człowieka, Sala 23 B, godz.: 10:00;

- Warsztaty kryminalistyczne z zakresu zabezpieczania śladów kryminalistycznych, organizowane przez Koło Naukowe Kryminalistyki i Kryminologii, Sala: 2.07, bud. C1, godz.: 14:00;

- Warsztat praktyczny pt.: „Jak poprawnie przeprowadzić badania ankietowe”, organizowane przez CKKPiED, Prowadzący: dr Hubert Kawalec, Sala 120A, godz.: 14:00 (zmiana z godziny 15:00);

- Spotkanie z ciekawym człowiekiem: „Zadania oficera łącznikowego Policji, jako funkcjonariusza i dyplomaty” – insp. w st. sp. Dariusz Drzał, b. oficer łącznikowy Policji w Federacji Rosyjskiej, organizowane przez Kolegium Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Kryminologii, w formie online za pośrednictwem Platformy MS TEAMS, godz.: 17:00. Link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjE5ODIwYzEtZDQzOS00MzdmLWI0MzAtYjRmNThiYmVhZjQ5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22696e0ca9-5324-4118-9dd9-fbaed9ec310d%22%2c%22Oid%22%3a%229147235d-a1e8-45bb-ac18-d4821812cb9d%22%7d

 

Serdecznie zapraszamy. 

×
×
×
×
×