Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Praktyczny Poniedziałek - 15.04.2024 r.

09.04.2024

Zapraszamy do udziału w wydarzeniach Praktycznego Poniedziałku!

- Podkarpacka Akademia Startupów – Finansowanie młodych innowacyjnych firm". Organizowana przez Klinikę Przedsiębiorczości we współpracy z Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Zemsta Docenta, godzina: 10:00;

- Wykład otwarty. Temat: Inwestowanie w akcje, nieruchomości, surowce oraz skuteczne wykorzystanie dźwigni finansowych w inwestycjach", Prowadzi: Firma Phinance. Warsztat organizowany przez Klinikę Przedsiębiorczości WSPiA. Wykład online poprzez platformę MS Teams. Godzina: 16:00;

Link do transmisji: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmJkZmM5NzAtNjYxMS00MWJlLTk2NDEtOTc5MmQyNzczOTY1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22696e0ca9-5324-4118-9dd9-fbaed9ec310d%22%2c%22Oid%22%3a%229147235d-a1e8-45bb-ac18-d4821812cb9d%22%7d 

- Warsztat BED - "Twój PIT - Twoja sprawa" (warsztaty), organizowany przez CKKPiED. Sala komputerowa, godzina 16:00

- Konferencja studencka nt. "Media jako źródło czynników kryminogennych", organizowana przez Koło Naukowe Kryminalistyki i Kryminologii. Sala 23A, godzina 10:00.

- Kurs BED - "Realizacja badań ankietowych dla potrzeb prac dyplomowych" - Spotkanie II. Sala 3.06, bud. B, godzina: 10:00. 

Dodatkowo w dniu 16 kwietnia odbędzie się Konferencja Naukowa pt.: "Aktualne problemy prawa administracyjnego", organizowana przez Kolegium Administracji. Sala: 23A, godzina 10:00. Link do zapisów: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qQxuaSRTGEGd2fuu2ewxDV0jR5HoobtFrBjUghgSy51UMkdXVkdFODlDRkc5SFBBQ0pDUzVGSUpEUi4u 

17 kwietnia br. odbędzie się natomiast Wizyta Studyjna do Urzędu Wojewódzkiego, organizowana przez Kolegium Administracji. Godzina: 11:30. Link do zapisów:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qQxuaSRTGEGd2fuu2ewxDV0jR5HoobtFrBjUghgSy51UNVJKSURIME9YN0xPRjBKTzJTS1EzU0dQTi4u 

 

Zachęcamy do sprawdzenia planu Praktycznego Poniedziałku na semestr letni roku akademickiego 2023/24:

https://wspia.eu/pl/dla-studenta/centrum-karier-ksztalcenia-praktycznego-i-edukacji-dodatkowej/praktyczne-poniedzialki/plan-wydarzen-mix/ 

×
×
×
×
×
×