Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Praktyczny Poniedziałek - 18.03.2024 r.

12.03.2024

Zapraszamy na wydarzenia w ramach MIX'a Edukacyjnego

- Warsztat pt.: "Dokumentacja procesowa - uzupełnianie protokołu z oględzin miejsca zdarzenia", organizowany przez Koło Naukowe Kryminologii i Kryminalistyki: Miejsce: Laboratorium Kryminalistyczne, godzina 11:00;

- Szkolenie z Zasad Debaty Oksfordzkiej, organizowane przez Komisję ds. Nauki Parlamentu Studentów w ramach Uczelnianej Ligi Debat Oksfordzkich. Podczas spotkania będzie możliwość dopisania się do Ligi Debat Oksfordzkich. Forma Online: Platforma MS TEAMS, godzina: 18:30.

Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ajSEB7IHxOuTNsHmDC_9CxNB8Acf8e1MFehgOUbm43ds1%40thread.tacv2/1710419596313?context=%7b%22Tid%22%3a%22696e0ca9-5324-4118-9dd9-fbaed9ec310d%22%2c%22Oid%22%3a%22005028e1-1557-4a0d-8569-320a6c005591%22%7d

W dniu 19 marca odbędzie się Konferencję on-line pt. „Wybory samorządowe w Polsce – aktualne problemy prawne”. Jako referenci wezmą w niej udział wybitni znawcy prawa wyborczego z uniwersytetów w Łodzi, Toruniu i Poznaniu przedstawiając następujące problemy:

Prof. Krzysztof Skotnicki - Wspólnota mieszkańców a prawa wyborcze podczas wyborów samorządowych,

Dr Anna Frydrych-Depka - Obwodowa komisja wyborcza - organ wyborczy obsługiwany przez gminę,

Prof. Krzysztof Urbaniak – Zasada proporcjonalności w wyborach samorządowych.

Link do Konferencji:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjVhMTM5NDktZTZkYS00ZmM3LWJkNGQtNDEyMmM4MjMzODk2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22696e0ca9-5324-4118-9dd9-fbaed9ec310d%22%2c%22Oid%22%3a%2284579ce7-4659-4fb1-9306-b7074b325b65%22%7d 

 

W dniu 22 marca odbędzie się natomiast Debata Przedwyborczą przedstawicieli Komitetów zgłoszonych w okręgu nr 1 w związku ze zbliżającymi się Wyborami Samorządowymi, organizowana przez Parlament Studentów WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. Celem debaty jest przedstawienie stanowiska Komitetów i Kandydatów do Sejmiku Województwa Podkarpackiego na temat m.in. inwestycji, edukacji i codziennych problemów, a także pomysłów na dalszy rozwój Podkarpacia. Miejsce: Zemsta Docenta, godzina: 12:00. 

 

Rekrutacja na warsztat BED: Realizacja badań ankietowych dla potrzeb prac dyplomowych - szczegóły tutaj

 


Plan semestralny Praktycznych Poniedziałków dostępny tutaj


 

×
×
×
×