Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Praktyczny Poniedziałek - 22.01.2024 r.

16.01.2024

W ramach Praktycznego Poniedziałku zapraszamy do udziału w zaplanowanych wydarzeniach. 

- Konferencja Naukowa pt.: "Prawo administracyjne w dobie cyfryzacji", organizowana przez Koło Naukowe Administratywistów, Sala 23 B, godzina 9:00;

- Spotkanie z ciekawym człowiekiem. Pan Maciej Kaniewski - Biegły z zakresu medycyny sądowej oraz Pan Łukasz Harpula - Prokurator. Temat wykładu: „Suicydologia – aspekty kryminologiczne i dowodowe”. Spotkanie organizowane przez Kolegium Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Kryminologii. Sala 119B, godzina 15:00;

- Konkurs Pisania Decyzji Administracyjnej, organizowany przez Kolegium Administracji, Sala 119A, godzina 10:00;

- Konferencja Naukowa pt.: Postępowanie dowodowe", organizowane przez Koło Naukowe Kryminalistyki i Kryminologii, Sala 23A, godzina: 12:00;

- I Uczelniane Mistrzostwa Menadżerskie - Prowadzenie własnej działalności gospodarczej, organizowane przez Klinikę Przedsiębiorczości WSPiA, Sala 3.06, bud. B, godzina 11:00. O godzinie 10:00 odbędzie się szkolenie z platformy REVAS dla Uczestników;

- Konferencja Naukowa pt.: "Współczesne problemy prawa karnego", organizowana przez Kolegium Prawa, Sala 119C, godzina 13:00;

- Konferencja Naukowa pt.: "Aktualne problemy z zakresu części ogólnej prawa cywilnego", organizowana przez Kolegium Prawa, Sala 119C, godzina 11:00;

- Konkurs doboru form prawnych, organizowany przez Kolegium Administracji, Online: MS FORMS, godzina: 17:00;

- Wykład pt.: "Nie stój - inwestuj" - Fundacja GPW, realizowany przez Kolegium Zarzadzania, Online: Platforma zewnętrzna, godzina 16:00. Link do zapisów:

https://bde.clickmeeting.com/nie-stoj-inwestuj-wyklad-dla-wspia-rzeszowska-szkola-wyzsza/register 

- Spotkanie z ciekawym człowiekiem - Małgorzata Chomycz-Śmigielska - "25 lat powiatu. Przeszłość-teraźniejszość-przyszłość", organizowane przez Kolegium Administracji, Online: MS TEAMS, godzina 18:00. Link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGIyYjZlY2YtNTZlNS00ZmFmLWIxMTQtY2UzYTMwMGMwODRl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22696e0ca9-5324-4118-9dd9-fbaed9ec310d%22%2c%22Oid%22%3a%229147235d-a1e8-45bb-ac18-d4821812cb9d%22%7d 

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×