Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Praktyczny Poniedziałek - 25.03.2024 r.

19.03.2024

Zapraszamy na wydarzenia organizowane w ramach Praktycznego Poniedziałku.

- Symulowana rozprawa karna, organizowana przez Koło Naukowe Karnistów LEX. Miejsce: Sala Rozpraw, bud B, godzina 10:00;

- Debata pokazowa pt.:  "Jeśli chcesz pokoju, przygotuj się do wojny" organizowana w ramach Uczelnianej Ligi Debat Oksfordzkich przez Komisję ds. Nauki Parlamentu Studentów. Miejsce: Zemsta Docenta, godzina: 9:30;

- III Etap Uczelnianego Konkursu z wiedzy o Kryminalistyce i Kryminologii, organizowany przez Koło Naukowe Kryminalistyki i Kryminologii. Miejsce: Laboratorium Kryminalistyczne, godzina: 10:00.;

- Warsztat "Canva" organizowany w ramach cyklu "Studenci dla Studentów" przez Klinikę Przedsiębiorczości (przeniesiony z dnia 18 marca). Forma hybrydowa: Sala 3.06 oraz MS TEAMS. Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2EyYTM2ZWMtZWEzYy00ZmY3LWIyYTgtYTRjODllNTg4MzEx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22696e0ca9-5324-4118-9dd9-fbaed9ec310d%22%2c%22Oid%22%3a%229147235d-a1e8-45bb-ac18-d4821812cb9d%22%7d 

- Interdyscyplinarna Uczelniana Konferencja Naukowa MIX, organizowana przez Centrum Karier, Kształcenia Praktycznego i Edukacji Dodatkowej. Forma: Online, godzina: 18:00.

Link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2M1ODdjNjYtNjkwOC00ZGEzLWIzMjQtOTA2MDVlNGJhODhi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22696e0ca9-5324-4118-9dd9-fbaed9ec310d%22%2c%22Oid%22%3a%229147235d-a1e8-45bb-ac18-d4821812cb9d%22%7d 

Dodatkowo zapraszamy na Wykład otwarty online "Twój klik ma znaczenie, czyli jak się nie dać oskubać hakerom?", który odbędzie się 26.03.2024 godz.11.30 - Prowadzący: Monika Olesiejuk. Każdy Uczestnik otrzyma imienny certyfikat, który w celu przypisania punktów MIX'a należy przesłać po spotkaniu na adres praktyki@wspia.eu . Więcej szczegółów: https://wspia.eu/pl/dla-studenta/centrum-karier-ksztalcenia-praktycznego-i-edukacji-dodatkowej/tablica-ogloszen/wyklad-otwarty-online-twoj-klik-ma-znaczenie-czyli-jak-sie-nie-dac-oskubac-hakerom-26-03-2024-godz-11-30-monika-olesiejuk-bik/ 

W dniu 26 marca Kolegium Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Kryminologii WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej zachęca do udziału w spotkaniu z Panią Prokurator Prokuratury Rejonowej w Białymstoku Małgorzatą Karecką, organizowanym przez Międzynarodowe Centrum Badań i Ekspertyz Kryminologicznych, Katedrę Prawa Karnego i Kryminologii oraz Koło Naukowe Prawa Karnego i Kryminologii działające przy Uniwersytecie w Białymstoku, które rozpocznie się o godzinie 18:00 w formie zdalnej.  

Link do spotkania poniżej:

Ponadto informujemy, że Centrum Metodologii Badań w Naukach o Bezpieczeństwie Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej organizuje sposobem hybrydowym 27 marca (środa) w g. 9.00-12.00 debatę nt. „Język naukowy a jakość badań bezpieczeństwa”. W debacie, którą poprowadzą prof. dr hab. Bernard Wiśniewski oraz dr hab. Andrzej Czupryński prof. AWSB, wezmą udział: prof. dr hab. Bogdan Szulc, prof. dr hab. Andrzej Glen oraz prof. dr hab. Stanisław Sulowski. Zapisu na debatę można dokonać za pomocą poniższego linku. W celu przypisania punktów MIX'a prosimy o rejestrowanie się przy pomocy maila uczelnianego. Link:

https://wsb.edu.pl/uczelnia/wydarzenia/wkrotce/debata-naukowa-jezyk-naukowy-a-jakosc-badan-bezpieczenstwa.html?preview=1

 

Zachęcamy do sprawdzenia semestralnego planu Praktycznego Poniedziałku:

Plan wydarzeń MIX - WSPIA 

×
×
×
×
×
×