Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Praktyczny Poniedziałek - 26.02.2024 r.

20.02.2024

Zapraszamy na wydarzenia w ramach Praktycznego Poniedziałku w dniu 26 lutego 2024 roku.

- Konferencja Naukowa pt.: "Przestępczość zorganizowana w Polsce", organizowana przez Koło Naukowe LEX. Konferencja odbędzie się o godzinie 10:00 w formie hybrydowej, to jest.: w Sali 120 C oraz za pośrednictwem MS Teams. Link: orgid:56d1b697-8b01-49f4-8ec4-175f4d2c9bfe: Użytkownik zaplanował spotkanie

- Wykład otwarty pt.: "Projektanci kariery: praktyczne wykorzystanie potencjału zielonej transformacji i AI", organizowany przez firmę Skillsevolution i Klinikę Przedsiębiorczości WSPiA. Godzina 17:00, Wykład w formie zdalnej za pośrednictwem MS TEAMS. Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDMzMWUzMjItYTY4Ny00OGQzLWJiMjYtZmQzMDg3M2VjMmQ4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22696e0ca9-5324-4118-9dd9-fbaed9ec310d%22%2c%22Oid%22%3a%229147235d-a1e8-45bb-ac18-d4821812cb9d%22%7d 

- Spotkanie z 31 Batalionem Lekkiej Piechoty. Temat przewodni: "Służba w WOT", organizowany przez Koło Strzeleckie WSPiA, Aula 1.18, Godzina 11:45.

- Debata pokazowa w ramach rozpoczęcia Uczelnianej Ligi Debat Oxsfordzkich organizowana przez Komisję ds. Nauki Parlamentu Studentów, Zemsta Docenta, Godzina 12:00.

 

Dodatkowo w przyszłym tygodniu w ramach Praktycznego Poniedziałku wyjątkowo w środę zapraszamy na wykład prowadzony przez Pana Krzysztof Turowskiego pod tytułem " Wstęp do austriackiej szkoły ekonomii", organizowany Klub Austriackiej Szkoły Ekonomii we współpracy z Kliniką Przedsiębiorczości WSPiA. Sala 23A, godzina 17:00. 

×
×
×
×
×