Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Praktyczny Poniedziałek - 27.11.2023 r.

22.11.2023

Zapraszamy na wydarzenia w ramach Praktycznego Poniedziałku.

- Warsztaty na temat bezpieczeństwa finansowego w obszarze inwestycji, prowadzone przez firmę Phinance S.A., organizowane przez Klinikę Przedsiębiorczości WSPiA, Sala: 1.19C, godz.: 10:00;

- Wyjście Studyjne do Podkarpackiego Centrum Innowacji, Wizyta o godzinie 12:00, Zbiórka przy wejściu do budynku A, godz.: 11:40;

Link do rejestracji na wyjście (aktywny do dnia 24.11.2023 r.): https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qQxuaSRTGEGd2fuu2ewxDV0jR5HoobtFrBjUghgSy51UREhLWlBFMkdTUE5JQ0NKSzg1VlRKNjY4MS4u 

- „Debata studencka pt.: „Współczesne problemy prawa rodzinnego”, organizowana przez Koło Naukowe Cywilistów Iustus, godz.: 12:00, Spotkanie hybrydowe: Sala: 23 B, . Link: MS TEMAS: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjcxMGNlYTItM2YzMS00MGFjLTgyZTEtOWY4ZWRiMzM3NGEz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22696e0ca9-5324-4118-9dd9-fbaed9ec310d%22%2c%22Oid%22%3a%229147235d-a1e8-45bb-ac18-d4821812cb9d%22%7d 

- I Uczelniany Konkurs wiedzy o Kryminalistyce i Kryminologii – Etap I, organizowany przez Koło Naukowe Kryminalistyki i Kryminologii, 23 A, godzina 12:00;

- Warsztat pt.: Praktyczny aspekt przeciwdziałania korupcji, Cz. II, organizowany przez Kolegium Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Kryminologii, Platforma TEAMS, godz.: 12:00. Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjQxNTAzMWEtMjQyYy00ZWYwLTgxNjctN2JiZDg1MTljMzQ1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d2f60424-820e-44a3-b9cd-7319c5404246%22%2c%22Oid%22%3a%2238178c94-d729-4fbf-a88c-0f065e3cff7b%22%7d 

- Zajęcia Praktyczne w Terenie, organizowane przez Koło Naukowe Bezpieczeństwa Granicznego, godz.:16:00. 

×
×
×
×
×
×