Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Konferencja Studencka MIX - 29 stycznia 2024 r.

24.01.2024

Na podsumowanie Praktycznych Poniedziałków zapraszamy 29 stycznia na Konferencję Studencką MIX. Edycja stacjonarna - start godz. 12.30 - sala 1.19C, budynek A, I piętro Edycja online - start godz. 18.00 - MS Teams

Na podsumowanie Praktycznych Poniedziałków zapraszamy 29 stycznia na Konferencję Studencką MIX.

Konferencja odbędzie się w dwóch odsłonach:

W wersji stacjonarnej – startujemy o godzinie 12.30 w Sali 1.19C w budynku A (I piętro).

Agenda:

Imię i nazwisko prelegenta

Tytuł referatu

godzina

Aneta Wojnar

Najważniejsze jednostki konttterorystyczne w Polsce na przykładzie policji

12.30

Andżelika Wojtaś

Najważniejsze jednostki kontrterorystyczne w Polsce na przykładzie sił zbrojnych

12.45

Aneta Wojnar

Przestępstwa „kopiowania produktu” – art. 24 ust. O zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 roku

13.00

Andżelika Wojtaś

Przestępstwa „organizowania systemu sprzedaży lawinowej” art. 24a Ustawy o  zwalczaniu nieuczciwej Konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 roku

13.15

Roksana Wilk

Ułomne osoby prawne i odpowiedzialność za ich zobowiązania

13.30

Wiktoria Kolasa

Szkoda spowodowana na skutek wyrzucenia, wylania lub spadnięcia przedmiotu z pomieszczenia oraz szkody wyrządzone zawaleniem się budowli.

13.45

Julia Bal

Szkody wyrządzone przez zwierzęta

14.00

Jakub Idzior

Szkoda wyrządzona przez przedsiębiorstwo wprawiane w ruch siłami przyrody.

14.15

Natalia Myszka

Szkoda wyrządzona przez podwładnego

14.30

Daria Brzezowska

Umowa zlecenia

14.45

Alessia Farbaniec

Narkotyki, a prawo karne. Aspekty prawne i społeczne

15.00

Julia Czekajska

Przestępczość nieletnich w świetle prawa karnego

15.15

Katarzyna Jabłońska

Odpowiedzialność karna za fałszowanie dokumentów

15.30

Hubert Młynek

Czyn zabroniony charakteryzujący się umyślnością i nieumyślnością

15.45

Zuzanna Simoni Skala kryzysu gospodarczego w państwach "nowych Unii Europejskiej od 2004 roku" w latach 2008-2021 

16:00

 

Referaty wygłaszane są na podstawie tematyki omawianej podczas następujących przedmiotów:

Prawo cywilne (cz. I) - część ogólna.

Prawo cywilne (cz. III) - zobowiązania

Prawo karne materialne (cz. I) - nauka o przestępstwie i nauka o karze

2.  Prawo karne (cz. I) - nauka o przestępstwie

Zwalczanie terroryzmu

Przestępczość ekonomiczna w Polsce

Mechanizmy gospodarki rynkowej

 

W wersji online – zaczynamy o godzinie 18.00 na platformie TEAMS

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjRkZmU2ZGItMzQxNS00OTZjLWI1MzItYTZmYmJlZjdlYTA4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22696e0ca9-5324-4118-9dd9-fbaed9ec310d%22%2c%22Oid%22%3a%2230635116-15ba-43e4-b036-48183a3ce547%22%7d

Agenda:

Imię i nazwisko
prelegenta

Tytuł referatu

godzina

Marek Maciuszek

Egzekucja świadczeń pieniężnych

18.00

Weronika Gętkowska 

Postepowanie mediacyjne w przepisach polskiego prawa

18.15

Ewelina Wojtanowicz-Świdurska

Bezczynność i przewlekłość działania administracji

18.30

Ewelina Wojtanowicz-Świdurska

Kontrola i nadzór w administracji publicznej

18.45

Paulina Szostecka

Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy wykonywaniu działalności.

19.00

Weronika Gętkowska 

Prawny charakter stowarzyszeń

19.15

Dominika Wybraniec

Przedsiębiorca a ochrona środowiska

19.30

Sara Czernik

Depresja – współczesny problem społeczny.

19.45

Agata Zawiłowicz

Gettyzacja miast

20.00

Sylwia Baran

Skuteczne zarządzanie zespołem- przegląd ról lidera i menadżera

20.15

Karolina Łagoda

Negocjowanie

20.30

Martyna Lewandowska

Podstawowe zasady postępowania w sytuacji wystąpienia różnych zagrożeń

20.45

 

Referaty wygłaszane są na podstawie tematyki omawianej podczas następujących przedmiotów:

Postępowanie cywilne cz. 1 - część ogólna

Prawo administracyjne cz. II - prawne formy działania administracji

Prawo administracyjne (cz. I) ustrojowe

Publiczne prawo gospodarcze (cz. I) - prawo przedsiębiorców

Podstawy socjologii

Socjologia organizacji

Zarządzanie kryzysowe - organizacja i zasady

 

Przypominamy, że Konferencja Studencka MIX to możliwość zdobycia punktów MIXa edukacyjnego:

za bierne uczestnictwo – 1 pkt

za udział w  dyskusji – 3 pkt

za wygłoszenie referatu – 6 – 12 pkt.

×
×