Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Informacje o rachunku bankowym, na który należy dokonywać wpłat czesnego

Wpłaty za studia powinny być wnoszone na konto WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej prowadzone w Banku BGŻ BNP Paribas S.A., nr konta:

51 20300045 1110 0000 0090 6040

Prosimy o podawanie na dowodach wpłaty lub przelewach następujących danych studenta: imię i nazwisko, adres, nr albumu, tytuł wpłaty oraz o czytelne i dokładne wypełnianie druków! Numer albumu to numer legitymacji i indeksu.