Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Opłaty za studia w roku akademickim 2022/2023

Zarządzenie Nr 34/2022
Rektora Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej
z dnia 31 sierpnia 2022 roku
w sprawie ustalenia zasad odpłatności za
II - V rok jednolitych studiów magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku „prawo”
oraz II - III rok studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych

na kierunkach „administracja” oraz „bezpieczeństwo wewnętrzne” i „zarządzanie”
w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej
w roku akademickim 2022/2023

 

 

Załączniki do Zarządzenia Nr 34/2022:

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

Załącznik 8

Załącznik 9

Załącznik 10

Załącznik 11

Załącznik 12

 


Zarządzenie Nr 35/2022
Rektora Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej
z dnia 31 sierpnia 2022 roku
w sprawie ustalenia zasad odpłatności za II rok
studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia
na kierunkach „administracja” oraz „bezpieczeństwo wewnętrzne”
obowiązujących studentów kontynuujących studia
w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej
w roku akademickim 2022/2023

 

Załączniki do Zarządzenia Nr 35/2022:

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

 


Zarządzenie Nr 38/2022
Rektora Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej
z dnia 2 września 2022 roku
w sprawie zasad i wysokości odpłatności za studia podyplomowe
w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej
w roku akademickim 2022/2023

 

Załączniki do Zarządzenia Nr 38/2022:

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

 


Zarządzenie Nr 39/2022
Rektora WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej
z dnia 2 września 2022 roku
w sprawie zasad i wysokości odpłatności za I, II i III rok
Seminarium Doktoranckiego
w Wyższej Szkole Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkole Wyższej
w roku akademickim 2022/2023

 

Załączniki do Zarządzenia Nr 39/2022:

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

 


Zarządzenie Nr 40/2022
Rektora Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej
z dnia 13 września 2022 roku
zmieniające Zarządzenie Nr 34/2022 Rektora WSPiA z dnia 31 sierpnia 2022 roku
w sprawie odpłatności za II – V rok jednolitych studiów magisterskich
stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku „prawo” oraz
za II – III rok studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych
na kierunkach „administracja”, „bezpieczeństwo wewnętrzne” i „zarządzanie”
w Wyższej Szkole Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkole Wyższej
w roku akademickim 2022/2023

 

Załączniki do Zarządzenia Nr 40/2022:

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

 


Zarządzenie Nr 41/2022
Rektora Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej
z dnia 13 września 2022 roku
w sprawie ustalenia zasad odpłatności za II rok
studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia
na kierunkach „administracja” oraz „bezpieczeństwo wewnętrzne”
obowiązujących studentów kontynuujących studia
w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej
w roku akademickim 2022/2023

 

Załączniki do Zarządzenia Nr 40/2022:

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4