Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Systemy informatyczne

Wirtualna Uczelnia

To system przeznaczony głównie dla studentów, umożliwiający zdobycie informacji dostępnych np. w dziekanacie czy dziale toku studiów z dowolnego miejsca, w którym znajduje się komputer podłączony do Internetu. Każdy student może  dowiedzieć się, jaką ma średnią ocen za semestr, za rok studiów, sprawdzić indywidualny podział godzin i oceny. Może też dowiedzieć się do której grupy wykładowej i ćwiczeniowej należy i z kim będzie miał zajęcia z danego przedmiotu, a także zdobyć informacje na temat pracy dyplomowej, poznać terminy egzaminów bez wychodzenia z domu.

Z Wirtualnej Uczelni można korzystać za pomocą uczelnianego portalu, klikając na łącze w prawym górnym rogu strony głównej a także podając bezpośredni adres Wirtualnej Uczelni: wu.wspia.eu

Dostęp do danych studenta odbywa się przez zalogowanie do systemu poprzez podanie: 

  • identyfikatora, którym jest numer albumu
  • podanie hasła w postaci Ab!PESEL:  (Numer PESEL poprzedzony dużą literą A, małą b i wykrzyknikiem "!").

Np.: student, który posiada indeks o numerze 12345 i numer PESEL 99010154321 powinien podać:

Identyfikator: 12345 Hasło: Ab!99010154321

Dla studentów nieposiadających numeru PESEL hasłem jest data urodzenia w formacie RRRRMMDD poprzedzona dużą literą A, małą b i wykrzyknikiem "!".

Np.: Dla studenta urodzonego 2 styczna 1999r.

Hasło: Ab!19990102.

 

Elektroniczna wymiana ocen

To system skracający czas przepływu informacji pomiędzy pracownikiem uczelni, a studentem. Umożliwia szybkie otrzymanie informacji o ocenie za pomocą poczty elektronicznej i Wirtualnej Uczelni.

 

System wizualnej prezentacji planu zajęć

System umożliwiający odczytanie informacji na ekranie telewizora znajdującego się w hallu uczelni na temat aktualnie odbywających się zajęć wraz z numerami sal i nazwiskami prowadzących.

 

Poczta elektroniczna

Osobiste konto pocztowe studenta, na które przesyłane są indywidualne informacje z uczelni związane ze zmianą planu zajęć, otrzymaniem wpłaty czesnego, otrzymaniem oceny z egzaminu, rozpatrzeniem podania, itp.
Z poczty studenta można korzystać za pomocą uczelnianego portalu, klikając na łącze w prawym górnym rogu strony głównej a także wchodząc bezpośrednio na stronę student.wspia.eu

Dostęp do konta studenta odbywa się przez podanie: 

  • identyfikatora, którym jest numer albumu
  • hasła w postaci daty urodzenia studenta: rrrrmmdd (w kolejności: rok, miesiąc i dzień urodzenia, bez separatorów tzn. kropek, odstępów itp.).

Np.: student, który posiada indeks o numerze 12345 i urodził się 30 maja 1985 r. powinien podać:

Identyfikator: 12345
Hasło: 19850530

Studenci WSPiA mogą bezpłatnie i bez ograniczeń korzystać z sieci Wi-Fi na terenie uczelni.