Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Do Czytelnika

Nauki o administracji, a zwłaszcza o administracji publicznej, są przedmiotem żywych zainteresowań różnego kręgu czytelników: przede wszystkim praktyków, ale także studentów różnych kierunków studiów administracyjnych. Wychodząc na przeciw tym zainteresowaniom, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa postanowiła powołać do życia kwartalnik o nazwie „Administracja (teoria – dydaktyka – praktyka)”. Rada Naukowa czasopisma ustaliła, iż na łamach czasopisma ukazywać się mają opracowania z zakresu szeroko pojętych nauk o administracji: prawa administracyjnego, polityki administracyjnej, nauki administracji, historii administracji, teorii organizacji itp. Stałe działy to przede wszystkim studia i artykuły naukowe oraz posiadające znaczenie dla praktyki komentarze, glosy, orzecznictwo sądów krajowych i unijnych, dyskusje o ważniejszych dla administracji projektach aktów prawnych.

Zamierzamy też publikować opracowania z zakresu doświadczeń dydaktycznych. Osobny dział zamierza poświęcić Redakcja działalności dydaktycznej szkół wyższych w zakresie nauk o administracji (informacje i recenzje programów dydaktycznych, informacje i recenzje podręczników akademickich) oraz informacjom dotyczącym zakończonych przewodów doktorskich i habilitacyjnych, a także dane o osobach, które uzyskały tytuł profesora. Nie wyklucza się publikacji z życia naukowego różnych uczelni: informacji o ważnych z punktu widzenia administracji konferencjach krajowych i międzynarodo-wych. Rada Naukowa ustaliła, że celem zapewnienia odpowiedniego poziomu opracowań, publikowane będą tylko prace recenzowane. Za przyjęte do druku opracowania będą wypłacane honoraria autorskie.

Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa jest najstarszą uczelnią niepaństwową w Polsce Południowo-Wschodniej. W 2005 r. obchodziła jubileusz dziesięciolecia istnienia. Nowa ustawa z 27 lipca 2005 r. o szkolnictwie wyższym nakłada na wszystkie uczelnie obowiązek prowadzenia badań naukowych (art. 4). Szkoła nasza, czyniąc zadość tym postanowieniom obowiązującego prawa i powołując do życia kwartalnik „Administracja”, chce stworzyć w tej formie jeszcze jeden sposób ułatwienia realizacji badań naukowych.

 


 

Przewodniczący Rady Naukowej

prof. dr hab. Jerzy Posłuszny

Rektor
Wyższej Szkoły Prawa i Administracji
Rzeszowskiej Szkoły Wyższej