Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Do czytelnika

W ubiegłym roku Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa, rozpoczęła wydawanie zeszytów naukowych w ramach nowej serii: „Rzeszowskie Studia Prawnicze”. W założeniu publikacja ta będzie ukazywać się w cyklu półrocznym. Czasopismo to w zamyśle nawiązuje do „Rzeszowskich Zeszytów Naukowych” wydawanych w przeszłości przez b. Filię Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, powstałych z inicjatywy Pana Profesora Jana Winiarza – znakomitego cywilisty.
„Rzeszowskie Studia Prawnicze” są skierowane do wszystkich prawników, zarówno teoretyków, jak i praktyków, przejawiających swoją aktywność tak w obrębie prawa prywatnego, jak i publicznego.
W trosce o merytoryczną zawartość czasopisma, zostanie powołana Rada Naukowa, obejmująca wybitnych przedstawicieli nauki prawa, związanych z ziemią podkarpacką.
Przedłożone artykuły (publikacje) będą podlegać recenzjom naukowym, warunkującym skierowanie materiałów do druku.
Do współpracy przy wydawaniu „Rzeszowskich Studiów Prawniczych” zapraszamy prawników ze wszystkich środowisk prawniczych w Polsce, w szczególności tych, którzy są lub czują się – poprzez miejsce urodzenia, pracę czy też sympatię – związani z ziemią rzeszowską. Intencją wydawcy jest, aby wspomniane osoby ostatecznie decydowały o treści kolejnych numerów czasopisma.

 

Redaktor Naczelny

prof. dr hab. Zdzisław Gawlik