Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Piąte posiedzenie Polsko-Ukraińskiego Klubu Konstytucjonalistów

Witając uczestników dyskusji, prof. Jerzy Posłuszny, Rektor WSPiA przypomniał, że jest to wyjątkowe jubileuszowe posiedzenie. – Spotykamy się już po raz piąty. Za każdym razem dyskusja dotyczy ważnego dla Polaków i Ukraińców tematu. Tym razem jest to „Zasada samorządności w prawie konstytucyjnym Polski i Ukrainy”. Mam nadzieję, że wspólna dyskusja i wymiana poglądów pozwoli usprawnić działanie samorządów w obu krajach – mówił prof. Jerzy Posłuszny. Dodał, że bardzo go ciesz, iż oprócz naukowców zaproszenie do udziału w dyskusji przyjęli również samorządowcy, dziennikarze oraz studenci.  

- Obecność licznej grupy młodych naukowców cieszy nas najbardziej. W czwartek (17.10) utworzony został bowiem Polsko-Ukraiński Studencki Klub Konstytucjonalistów. Jest to bardzo cenna inicjatywa do udziału, w której oprócz studentów z Uniwersytetu Lwowskiego oraz WSPiA chcemy zaprosić także młodych ludzi z innych uczelni w kraju i na Ukrainie – tłumaczył prof. Jerzy Posłuszny. Dodał, że ma nadzieję, iż ci młodzi założyciele Studenckiego Klubu Konstytucjonalistów w przyszłości będą czynnie uczestniczyć w posiedzeniach Polsko-Ukraińskiego Klubu Konstytucjonalistów.

W czasie V jubileuszowego posiedzenia Polsko-Ukraińskiego Klub Konstytucjonalistów poruszane były tematy m.in. genezy i istoty samorządu terytorialnego, źródeł prawa samorządowego w Konstytucji RP, wyborów do organów samorządu terytorialnego na Ukrainie oraz podstaw finansowania samorządu terytorialnego na Ukrainie. Dyskutowano także o decydowaniu o dostępie do zawodów zaufania publicznego jako elemencie pieczy nad wykonywaniem tych zawodów, na przykładzie zawodów prawniczych oraz o konstytucyjno-prawnych regulacjach kompetencji samorządu terytorialnego na Ukrainie i ich ograniczeniach. Na zaproszenie WSPiA do Łańcuta przyjechało wielu wybitnych naukowców z najlepszych uczelni prawniczych z Polski i Ukrainy. W posiedzeniu Klubu uczestniczył m.in. prof. Zygmunt Niewiadomski (Przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego, wykładowca WSPiA), prof. Wiesław Skrzydło (wykładowca WSPiA), Petro Steciuk (sędzia Sądu Konstytucyjnego Ukrainy), prof. dr Petro Pacjurkivskiy (Dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu Narodowego w Czernowach), dr Andrzej Kisielewicz (Wiceprezes NSA, wykładowca WSPiA).

Wszystkie referaty wygłoszone podczas V jubileuszowego posiedzenia Polsko-Ukraińskiego Klubu Konstytucjonalistów zostały opublikowane w wydawnictwie pokonferencyjnym: Konstytucyjne podstawy budowania i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i na Ukrainie – dobre praktyki, red. W.Skrzydło, W.Szapował, K.Eckhardt. P.Steciuk, Rzeszów-Przemyśl 2013, s.s.353

Zobacz także:

http://archiwum.wspia.eu/uczelnia/aktualnosci/4424,w-wspia-powstal-polsko-ukrai-ski-studencki-klub-konstytucjonalist-w.html

http://archiwum.wspia.eu/dzialalnosc-naukowa/konferencje-naukowe/konferencje-archiwalne/4369,plenarne-posiedzenie-polsko-ukrai-skiego-klubu-konstytucjonalist-w.html