Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Polskie doświadczenia będą pomocne w integracji Ukrainy z UE i NATO

Ukraina może skorzystać z polskich doświadczeń związanych z dostosowaniem rozwiązań ustrojowych do członkostwa w strukturach europejskich i euroatlantyckich. Pozwoliłoby to przyśpieszyć proces integracji Ukrainy z Unią Europejską oraz NATO. To najważniejsze wnioski płynące z międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej w WSPiA w ramach Polsko-Ukraińskiego Klubu Konstytucjonalistów.

Konferencja „Ustrojowe konsekwencje przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej i NATO” połączona była z plenarnym posiedzeniem Polsko-Ukraińskiego Klubu Konstytucjonalistów. Dyskusja została dofinansowana ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Doskonała Nauka II”.

W hybrydowej dyskusji na temat tego, jakie będą ustrojowe konsekwencje przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej i NATO uczestniczyło blisko 150 osób. Byli to studenci WSPiA oraz różnych ukraińskich uczelni, oraz wybitni prawnicy z polskich i ukraińskich uniwersytetów m.in. z Warszawy, Krakowa, Łodzi, Gdańska, Torunia, Zielonej Góry, Charkowa, Odessy, Kijowa i Lwowa.

Otwierając konferencję prof. Jerzy Posłuszny, Rektor WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej podkreślił szczególne znaczenie tego rodzaju działalności naukowej. – Jest to ważne zarówno dla bezpośredniego wzmacniania dobrosąsiedzkich stosunków polsko-ukraińskich, jak i dla potwierdzenia niezmienności procesów integracji europejskiej. Na uwagę zasługuje fakt, że organizowanie takich konferencji stało się dobrą, wieloletnią tradycją Polsko-Ukraińskiego Klubu Konstytucjonalistów, a fakt, że odbywały się one „na żywo” w czasie najostrzejszej fazy agresji rosyjskiej na Ukrainę, jest świadectwem m.in. solidarność Polaków z Ukraińcami – mówił prof. Jerzy Posłuszny.

Dyskusja podczas konferencji „Ustrojowe konsekwencje przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej i NATO” podzielona została na cztery odrębne panele tematyczne związane z możliwościami, barierami, zagrożeniami i suwerennością w kontekście akcesji Ukrainy do NATO i Unii Europejskiej oraz postulowaną nowelizacją Konstytucji Ukrainy i rolą parlamentów w procesie integracji z NATO i UE.

Podczas konferencji polscy konstytucjonaliści podzielili się swoimi doświadczeniami z zakresu regulacji procesu dostosowywania systemu prawnego do struktur europejskich i euroatlantyckich. Podzielili się także swoimi przemyśleniami na temat polityczno-prawnych uwarunkowań przystąpienia Ukrainy do UE i NATO.

Uczestnicy dyskusji mogli wysłuchać referatów dotyczących m.in.: Uwarunkowań prawnych i politycznych oraz perspektywy przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej (prof. Katarzyna Witkowska-Chrzczonowicz, UMK w Toruniu), szans, przeszkód i zagrożeń przystąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej w świetle polityki celnej UE (prof. Wiesław Czyżowicz, WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa), suwerenności i członkostwa Ukrainy w NATO i UE (prof. Andrzej Bisztyga, Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu w Zielonej Górze), potrzeby konstytucyjnej regulacji procedury wystąpienia z UE (prof. Krzysztof Eckhardt, Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego WSPiA). Polscy konstytucjonaliści mówili także o wybranych problemach parlamentarnych kontekstu unijnego w Polsce (prof. Andrzej Szmyt, Uniwersytet Gdański), polskich doświadczeniach związanych z rolą parlamentów narodowych w systemie zarządzania gospodarczego UE (prof. Maciej Serowaniec, Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu) oraz konstytucyjnych konsekwencjach przystąpienia do UE dla prawa wyborczego (prof. Krzysztof Skotnicki, Uniwersytet Łódzki).

Podczas konferencji swój punkt widzenia oraz problemy i zagrożenia związane z integracją Ukrainy ze strukturami europejskimi wyrazili także ukraińscy naukowcy. Szczególną uwagę poświęcili problematyce ewentualnych przeszkód i sposobów ich pokonania w trakcie procesu akcesji Ukrainy do UE i NATO.

W dyskusji ukraińscy konstytucjonaliści mówili m.in. o konstytucyjno-prawnych wyzwaniach stojących przed Ukrainą w kontekście jej przystąpienia do Unii Europejskiej (prof. Mykola Kozyubra, Narodowy Uniwersytet Akademia Kijowsko-Mohylańska), zapewnieniu nieodwracalności europejskiego i euroatlantyckiego kursu Ukrainy (prof. Petro Stetsyuk, WSPiA oraz Ukraińskie Centrum Badań Ekonomicznych i Politycznych im. O. Razumkowa), przesłankach i terminach przeprowadzenia powojennych wyborów w Ukrainie zgodnie ze standardami europejskimi (Prof. Yurij Klyuchkovskyi Narodowy Uniwersytet Akademia Kijowsko-Mohylańska) oraz doktrynie tożsamości konstytucyjnej w orzecznictwie Sądu Konstytucyjnego Ukrainy i sądów konstytucyjnych państw członkowskich UE (prof. Olena Boryslavska, Lwowski Uniwersytet Narodowy im. I. Franka)

W wystąpieniach ukraińskich gości pojawiły się także tematy związane z: potrzebą konstytucyjno-prawnego wsparcia powrotu obywateli Ukrainy do Ojczyzny (Prof. Miroslawa Sirant, Politechnika Lwowska i prof. Natalia Stetsyuk, Lwowski Państwowy Uniwersytet Spraw Wewnętrznych), roli parlamentu w procesie dostosowywania ustawodawstwa Ukrainy do członkostwa w Unii Europejskiej (Prof. Volodymyr Venher, Dziekan Wydziału Nauk Prawnych Uniwersytetu Narodowego Akademia Kijowsko-Mohylańska), przymusowej migracja i swobodzie przemieszczania się oraz powojennej przyszłości i prawach człowieka na Ukrainie (prof. Iryna Sofińska, Politechnika Lwowska oraz prof. Witalij Sieriogin, Charkowski Uniwersytet Narodowy im. M. Karazina).

Podczas konferencji w WSPiA zaprezentowana została monografia pt. „Wpływ wojny na system zarządzania. Refleksje w kontekście zbrojnej agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę”. Monografia ukazała się w dwóch językach (ukraińskim i polskim) i jest efektem współpracy naukowej w latach 2022-2023 pomiędzy Polsko-Ukraińskim Klubem Konstytucjonalistów a Ukraińskim Centrum Badań Ekonomicznych i Politycznych im. O. Razumkowa. Znalazły się w niej artykuły powstałe po zorganizowanych seminariach naukowych pt. „Konstytucyjne uwarunkowania odpowiedzi na zbrojny atak Rosji na Ukrainę” (01.12.2022 r.) i „Konsekwencje wojny na Ukrainie dla europejskiego konstytucjonalizmu” (06.03.2023 r.).

Z kolei naukowcy z wydziału prawa Uniwersytetu Narodowego Akademia Kijowsko-Mohylańska przedstawili uczestnikom konferencji swoje opracowanie naukowo-praktyczne „Regulacje prawne i działalność organów samorządu terytorialnego w Ukrainie w czasie wojny” (Kijów, 2023).

Kolejne posiedzenie Polsko-Ukraińskiego Klubu Konstytucjonalistów odbędzie się w 2024 roku w Ukrainie.

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×