Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Trzecie posiedzenie Polsko-Ukraińskiego Klubu Konstytucjonalistów

W spotkaniu uczestniczyło kilkunastu wybitnych naukowców z całej Polski i Ukrainy w tym: przedstawiciele WSPiA: prof. Jerzy Posłuszny, Rektor WSPiA, dr Krzysztof Eckhardt, prof. Jerzy Buczkowski, prof. Wiesław Skrzydło, prof. Artur Korobowicz i prof. Antoni Pieniążek (WSPiA oraz UMCS w Lublinie) oraz prof. Zygmunt Niewiadomski (SGH i WSPiA). Wśród przedstawicieli z Polski byli również przedstawiciele Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Marian Grzybowski, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. Zbigniew Witkowski, Uniwersytetu Gdańskiego prof. Andrzej Szmyt oraz z Uniwersytetu Łódzkiego prof. Krzysztof Skotnicki.

Stronę ukraińską w obradach Klubu reprezentowali m.in. prof. Stepan Melnychuk, Rektor Narodowego Uniwersytetu im. Jurija Fedkowycha w Czerniwcach oraz profesorowie Wołodymyr Szapował (przewodniczący Centralnej Komisji Wyborczej Ukrainy), Petro S. Patsurkivskyi (Dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Czerniowcach),Nikołaj Kozjubra (Narodowy Uniwersytet „Kijowsko-Mohylańska Akademia” w Kijowie) oraz dr Jurij Kluczkowski

 

Referaty wygłoszone na konferencji opublikowano w zeszytach naukowych Narodowego Uniwersytetu im. Jurija Fedkowicza w Czerniowcach:  Науковий Вiсник Чернівецького Унніверситету”  2012 Випуск 641 Правознавство.

Zobacz także:

http://archiwum.wspia.eu/uczelnia/aktualnosci/2911,iii-posiedzenie-polsko-ukrai-skiego-klubu-konstytucjonalist-w.html

http://archiwum.wspia.eu/uczelnia/galeria/2912,iii-posiedzenie-polsko-ukrai-skiego-klubu-konstytucjonalist-w.html