Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Cele długoterminowe

Wpływ na kształtowanie świadomości Ukraińców; kształtowanie społeczeństwa i państwa demokratycznego o silnych podstawach ekonomiczno-prawnych, zdrowej gospodarce i sprawnie działającej administracji państwowej; umacnianie niezależności mediów i ich pozycji jako źródła ważnych i wiarygodnych informacji, pożytecznych dla społeczeństwa i państwa oraz jako strażnika wolności słowa; umacnianie roli organizacji pozarządowych, które egzekwują przestrzeganie demokratycznych praw obywateli oraz zwiększenie udziału samorządów w życiu regionów; akcentowanie korzyści płynących z takich rozwiązań w administracji państwowej; wzmacnianie współpracy polsko-ukraińskiej na zasadach partnerstwa; poprzez wymianę doświadczeń wsparcie Ukrainy w przeprowadzeniu niezbędnych zmian i reform społecznych, gospodarczych i politycznych, których celem jest stworzenie w pełni demokratycznego państwa oraz stabilnej gospodarki, a co za tym idzie, poprawy sytuacji społecznej, socjalnej i gospodarczej obywateli; kreowanie, poprzez media, świadomości europejskiej obywateli, miejsca i roli Ukrainy w silnej i zjednoczonej Europie; wspieranie Ukrainy i Ukraińców w dążeniach wstąpienia do Unii Europejskiej; poprzez propagowanie tej idei, przełamywanie stereotypów i obaw o negatywnych i nieodwracalnych skutkach przystąpienia do Unii, dzielenie się doświadczeniami Polski z okresu przedakcesyjnego oraz doświadczeniami dwóch lat członkostwa w Unii. Przełamywanie stereotypów i uprzedzeń w środowiskach : dziennikarzy polskich, ukraińskich i rosyjskich. Budowanie zrębów przyjaźni między dziennikarzami polskimi i rosyjskimi. Promocja Polski i Ukrainy w świecie.