Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Założenia programowe

Program adresowany jest głównie do ukraińskich dziennikarzy a pośrednio do ukraińskiego społeczeństwa. W głównej mierze składa się z wizyt studyjnych podczas których prezentowane jest bardzo szerokie spektrum przemian w sferze administracji samorządowej, polityki społecznej, gospodarki, ekonomii, ekologii, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa państwa oraz przestrzegania praw człowieka.

Celem jest dzielenie się z ukraińskimi dziennikarzami doświadczeniami ze sfery przemian gospodarczo-społecznych z położeniem nacisku na aktywność i misję organizacji pozarządowych. W programach duży nacisk kładziemy na aktywność samorządów -pokazując jak zdobywają środki z funduszy unijnych, jak je wykorzystują i jakie mechanizmy kontrolne zabezpieczają interes społeczny. Programy są tak pomyślane,że ich uczestnicy mają możliwość jakby na "żywym organizmie" doświadczać co dobre a co złe. Wręcz dotykać : sukces i klęskę . Generalnie promowany jest jednak sukces i prezentowani w programach ludzie sukcesu. A co za tym idzie niezwykłe projekty, inicjatywy i inwestycje. Przedstawiamy także wdrażanie i funkcjonowanie nowych przepisów prawa, które pojawiły się po wejściu do Unii Europejskiej.Mocno zaznacza swoją obecność w naszych programach problematyka społeczna i socjalna - reformy służby zdrowia, reforma kodeksu pracy, zmiany w polityce prorodzinnej i ich odniesienie do standardów Unii Europejskiej.

Pisząc programy nie zapominamy o ekologii, również w odniesieniu do rolnictwa. W zasadzie nie ma takiej sfery społecznego życia , która nieobecna byłaby w naszych programach. Mówią one o dniu codziennym obywateli Europejskiej Unii : pokazują ich w pracy, w domu. Przybliżają realia w jakich żyją - także polityczne. Wskazują zagrożenia w skali makro i mikro a również perspektywy rozwoju. PROGRAM MA CHARAKTER EDUKACYJNY , INTEGRACYJNY i MISYJNY. Funkcje : misyjna i edukacyjna są ze sobą ściśle powiązane. Celem jest integracja polskiego i ukraińskiego środowiska dziennikarskiego.Jakby za pośrednictwem tych środowisk integracja polskiego i ukraińskiego społeczeństwa.Przełamywanie uprzedzeń i stereotypów. Wspólna misja na rzecz budowania autorytetu Polski i Ukrainy w świecie. Pomoc Ukrainie w drodze do integracji z Unią Europejską. Narzędziem w osiągnięciu tych celów jest społeczna dyplomacja - misja ukraińskich i polskich dziennikarzy wpisana jako nadrzędne zadanie programu PARTNERSTWO NA RZECZ DEMOKRACJI.