Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Ruszyła kolejna edycja Młodzieżowej Akademii Prawa i Bezpieczeństwa

07.05.2021

Blisko 200 godzin zajęć z zakresu bezpieczeństwa, prawa karnego i odpowiedzialności młodych ludzi dla 300 uczniów szkół średnich z całego Podkarpacia. Rozpoczęła się kolejna edycja zajęć w ramach działającej przy WSPiA Podkarpackiej Młodzieżowej Akademii Praw i Bezpieczeństwa. Zajęcia on-line prowadzi kadra praktyków współpracujących z WSPiA.

Tematyka wykładów została dopasowana do aktualnych potrzeb młodych ludzi. Dlatego w programie pojawiły się tematy dotyczące m.in. cyberprzestępczości i cyberpedofilii, nowych substancji psychoaktywnych i ich dystrybucji przez Internet. Uczniowie dowiedzą się także jaka jest odpowiedzialność prawna i karna małoletniego, odpowiedzialność nieletnich za rozboje podczas imprez masowych. Spotkania będą dotyczyły także podziału i kompetencje organów bezpieczeństwa wewnętrznego, roli obywatela w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa oraz praw i obowiązków obywatela. Słuchacze akademii będą mogli poznać również podstawowe akty prawne regulujące odpowiedzialność karną obywatela oraz zasady procesowe.

Wszystkie zajęcia prowadzili kadra praktyków – wykładowców WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej:

  • dr Anna Świerczewska-Gąsiorowska, prodziekan Kolegium Bezpieczeństwa Wewnętrznego, b. Prorektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie;
  • gen. Józef Gdański, b. Podkarpacki i Olsztyński komendant wojewódzki Policji;
  • gen. Dominik Tracz, b. komendant główny Straży Granicznej;
  • dr Marian Szkodziński, b. komendant powiatowy Policji w Leżajsku i Nisku;
  • mgr Andrzej Bodzioch, b. naczelnik Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Rzeszowie;
  • mgr Alena Myrda, b. naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KWP w Rzeszowie;
  • mgr Tomasz Trzos, funkcjonariusz CBŚP w Kielcach
  • dr Agnieszka Gałakan-Halicka, wykładowca WSPiA – prawo cywilne
  • dr Katarzyna Tkaczyk-Rymanowska, wykładowca WSPiA – prawo karne
  • mgr Magdalena Czech-Osowicz, wykładowca WSPiA – prawo karne


PMAPiB

Podkarpacka Młodzieżowa Akademia Prawa i Bezpieczeństwa działa od 6 lat. W jej ramach prowadzone są bezpłatne zajęcia dla młodzieży z zakresu zagrożeń we współczesnym świecie. Mowa jest także o patologiach społecznych, odpowiedzialności karnej za przestępstwa i wykroczenia, statusie prawnym ucznia, prawach i obowiązków ucznia, a także współczesnych metod identyfikacji kryminalistycznej i najnowocześniejszych metod wykrywania przestępstw.

Akademia to nie tylko zajęcia dla młodzieży, ale także szkolenia dla nauczycieli i dyrektorów szkół z zakresu bezpieczeństwa w szkole, egzekwowania praw i obowiązków ucznia, odpowiedzialności karnej nauczyciela za niedopełnienie swych obowiązków. W ramach Akademii wykładowcy WSPiA biorą udział w radach pedagogicznych, a także w okresowych spotkaniach z rodzicami, podczas których prezentowane są aktualne zagrożenia przestępczością narkotykową i dopalaczami w województwie podkarpackim.

Podkarpacka Młodzieżowa Akademia Prawa i Bezpieczeństwa przy WSPiA jest częścią projektu Edukacyjno – Badawczego „Bezpieczna Przyszłość”.