Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Szkoły uczestniczące w PMAPiB

Lp.

Szkoła 

Strona internetowa 

1.

Zespół Szkół w Czudcu  

http://www.zs-czudec.itl.pl

2.

Zespół Szkół nr 4 im. Mikołaja Kopernika w  Dębicy 

http://www.zsnr4-debica.prv.pl/

3.

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy 

http://www.ekonomik.debica.pl/

4.

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy 

http://www.mechanikdebica.edu.pl/

5.

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dębicy 

http://kwiatek.edu.pl/

6.

I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy

 http://www.jagiello-debica.pl/

7.

II Liceum Ogólnokształcące im. ks. Jana Twardowskiego w Dębicy

 http://2lo-debica.ppe.edu.pl/

8.

I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle 

http://www.1lojaslo.pl/

9.

II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. Józefa Modrzejewskiego w Jaśle 

http://www.2lojaslo.pl/

10.

Zespół Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jaśle 

http://zsb.jaslo.pl/

11.

Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle 

http://www.zs2jaslo.pl/

12.

Zespół Szkół nr 4 w Jaśle 

http://www.ekonomik.org.pl/

13.

Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Jaśle 

http://stojaslo.pl/

14.

Zespół Szkół w Kańczudze 

http://zskanczuga.nets.pl/

15.

Liceum Ogólnokształcące im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kołaczycach 

http://www.lo-kolaczyce.pl/

16.

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie 

http://zespol.cku.krosno.pl/

17.

I Liceum Ogólnokształcące w Krośnie 

http://lo1krosno.info.pl/

18.

II Liceum Ogólnokształcące im. Konstytucji 3 Maja w Krośnie 

http://www.2lokrosno.strefa.pl/

19.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krośnie 

http://www.zsp1.fc.pl/

20.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Stanisława Staszica w Krośnie - 

http://www.zsp3.krosno.pl/

21.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. I. Łukasiewicza w Krośnie

 http://www.naftowka.pl/

22.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie 

http://www.zsp5.krosno.pl/

23.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Krośnie 

http://www.zsp6.mzs5krosno.pl/

24.

Liceum Plastyczne w Krośnie - 

http://www.lpkrosno.pl/

25.

I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Łańcucie 

http://lo-lancut.pl/

26.

Zespół Szkół nr 1 im. Janusza Korczaka w Łańcucie 

http://r6193842.hostingrd.pl/

27.

Zespół Szkół nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Łańcucie 

http://zs2lancut.pl/

28.

 Zespół Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Łańcucie 

http://www.zsn3lancut.pl/

29.

Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie 

http://www.zstlancut.pl/

30.

I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu

 http://www.slowak.edu.pl/ 

31.

II Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu 

http://lo2przemysl.edu.pl

32.

Zespół Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących im. prof. Janusza Groszkowskiego w Przemyślu 

http://zseio.net.pl/

33.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Przemyślu / Zespół Szkół Ekonomicznych im. K. K. Baczyńskiego w Przemyślu

http://www.ekonomik.przemysl.pl/

34.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Przemyślu 

http://ckziu.fc.pl/

35.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Mariana Szaszkiewicza w Przemyślu

http://szaszk.edu.pl/

36.

Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu

http://www.nowa.zsu-hig.edu.pl/

37.

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. A. Malawskiego w Przemyślu

http://www.muzyk.edu.pl/

38.

II Liceum Ogólnokształcące im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie

http://www.2lo.rz.pl/

39.

Zespół Szkół nr 1 w Rzeszowie  Zespołu Szkół nr 1 w Rzeszowie 

 http://www.zs1.resman.pl/

40.

Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie 

http://www.ekonomik.rzeszow.pl/

41.

I Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie

http://www.1lo.rzeszow.pl/

42.

Zespół Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie

http://www.szkolamuzyczna.rzeszow.pl/

43.

Zespół Szkół Gospodarczych im. M. Spytka Ligęzy w Rzeszowie

http://www.zsg.rzeszow.net.pl/

44.

Zespół Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego w Rzeszowie 

http://www.zstrzeszow.pl/

45.

Zespół Szkół Samochodowych im. Obrońców Westerplatte w Rzeszowie

http://samochodowka.fastom.pl/

46.

Zespół Szkół Spożywczych im. Tadeusza Rylskiego w Rzeszowie 

http://zss.rze.pl/

47.

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie

http://www.zsku.rzeszow.pl/

48.

Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie

http://www.zszdz.rzeszow.pl/

49.

Zespół Szkół nr 2 im. T. Rejtana w Rzeszowie 

http://www.ekonomikrejtan.rzeszow.pl/

50.

Zespół Szkół w Tyczynie

http://www.zs-tyczyn.szkoly.itl.pl/

51.

Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu 

http://zsbiojaroslaw.edu.pl/

52.

Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu 

http://www.ekonomikjaroslaw.pl/

53.

Zespół Szkół Licealnych i Technicznych im. Juliusza Słowackiego w Jarosławiu 

http://www.zslit.pl/index.php/pl/

54.

Liceum Ogólnokształcące w Kolbuszowej 

http://www.lo-kolbuszowa.szkoly.itl.pl/

55.

Zespół Szkół Publicznych w Rymanowie 

http://lorymanow.pl/

56.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli - Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli

http://www.loken.pl/

57.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. gen. Wł. Sikorskiego w Stalowej Woli 

http://zsp1-sikorski.pl/