Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

IV Podkarpackie Młodzieżowe Święto Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Zdjęcie zgromadzonych ludzi

IV Podkarpackie Młodzieżowe Święto Bezpieczeństwa Wewnętrznego jak co roku zorganizowała WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa. Imprezę patronatem honorowym objął: Minister Sporu i Turystyki, Minister Sprawiedliwości (w części konferencyjnej), Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk oraz Wojewoda Podkarpacki, dr Ewa Leniart. Gośćmi Święta był Patryk Jaki, Wiceminister Sprawiedliwości.

Tegoroczne Święto rozpoczęło obchody 5-lecia realizowanego przez WSPiA Programu Edukacyjno-Badawczego „BEZPIECZNA PRZYSZŁOŚĆ”. Jak tłumaczył podczas rozpoczęcia Święta prof. Jerzy Posłuszny, Rektor WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej każda uczelnia ma obowiązek realizowania określonej misji.

– Elementem naszej misji jest właśnie program „Bezpieczna Przyszłość”, na który składa się m.in. Podkarpacka Młodzieżowa Akademia Prawa i Bezpieczeństwa oraz Podkarpackie Młodzieżowe Święto Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Nasze dzisiejsze spotkanie z młodzieżą i przedstawicielami służby mundurowych pokazuje, że bezpieczeństwo w różnych wymiarach staje się jedną z najważniejszych wartości w życiu człowieka. Pokazuje także, jak ważne jest chronienie młodzieży przed różnymi zagrożeniami. Święto ma również przyczyniać się do budowania pozytywnych relacji i wzajemnego zaufania pomiędzy młodzieżą i studentami a służbami – tłumaczył prof. Jerzy Posłuszny.

Rektor WSPiA dodał, że impreza o takiej skali i zasięgu nie byłaby możliwa, gdyby nie ogromne zaangażowanie i udział praktycznie wszystkich służby mundurowych działających na terenie kraju.

Podkarpackie Młodzieżowe Święto Bezpieczeństwa Wewnętrznego to bardzo ważna i cenna inicjatywa – mówił podczas otwarcia imprezy Patryk Jaki, Wiceminister Sprawiedliwości. - Bezpieczeństwo to jeden z najważniejszych elementów funkcjonowania każdego państwa, to służba drugiemu człowiekowi i duże wyzwanie, ale też, jeśli udaje się je wypełnić, to największa satysfakcja. Zagadnienie, którym uczelnia chce was dziś zainteresować, jest niezwykle istotne. Dziękuję za tą wspaniałą inicjatywę i wkład w dyskusję akademicką nad bezpieczeństwem państwa. Zachęcam także młodych ludzi, którzy stoją przed wyborem studiów do studiowania bezpieczeństwa wewnętrznego i pracy w służbach mundurowych. Osobiście polecam struktury Służby Więziennej, którą osobiście nadzoruję – mówił z uśmiechem Patryk Jaki.

Zdjęcie oddziału prewencyjnego

W tym roku udział w IV Podkarpackim Młodzieżowym Święcie Bezpieczeństwa Wewnętrznego wzięło ponad 20 różnych służb mundurowych i stowarzyszeń. W kampusie WSPiA pojawi m.in. się Służba Więzienna, Państwowa Straż Pożarna, Komenda Główna, Wojewódzka i Miejska Policji, „GROM”, Żandarmeria Wojskowa, 21 Brygada Strzelców Podhalańskich, 3 Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej, Wojewódzki Sztab Wojskowy w Rzeszowie, Inspekcja Transportu Drogowego, Służba Celna, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, Krajowa Administracja Skarbowa, Straż Graniczna, Straż Ochrony Kolei, Straż Miejska.

W imprezie uczestniczyć będzie także Fundacja „Sprzymierzeni z GROM”, Stowarzyszenia: „STORAT”, Karan i U Siemacha, Agencje Ochrony Osób i Mienia Karabela i Jarexs, Fire Max – Ratownictwo drogowe, techniczne i chemiczne, E-detektywi sp. z.o.o. oraz patromilitaria.pl.

Zdjęcie podczas transportu poszkodowanego

Imprezę rozpoczął o godzinie 10:00 koncert orkiestry wojskowej. Następnie w kampusie WSPiA można było zobaczyć specjalne pokazy przygotowane przez służby mundurowe. Służba Więzienna zaprezentowała dynamiczny pokaz tłumienia buntu więźniów w pojeździe konwojowym, a Komenda Wojewódzka Policji – pokaz minersko-pirotechniczny z wykorzystaniem robota. Uczestniczy Święta mogli wziąć udział w pokazach: współpracy Policji, Straży Pożarnej i Pogotowia Ratunkowego na miejscu wypadku drogowego, działania żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej i gaszenia płonącego oleju oraz kontrolowanych wybuchów niebezpiecznych substancji. Odbył się także pokaz użycia siły fizycznej jako środka przymusu bezpośredniego, symulacja bezpiecznego hamowania przed przeszkodą oraz prezentacje psów służbowych.

Zdjęcie młodych dziewcząt

– Bardzo nam się tu podoba – mówili uczestnicy Podkarpackiego Młodzieżowego Święta Bezpieczeństwa Wewnętrznego. – Jest wiele atrakcji i każdy znajdzie coś dla siebie. Można poznać różne służby, z którymi nie spotykamy się na co dzień, albo są nam mało znane. Jest też okazja do porozmawiania z funkcjonariuszami i zapytania o wszystko, co nas interesuje. Najfajniejsze są jednak te pokazy przygotowane na Święto. Szczególnie dla osób, które chcą studiować bezpieczeństwo wewnętrzne, a później pracować w służbach mundurowych – mówili uczestnicy Święta.

Podczas imprezy można było zobaczyć sprzęt i wyposażenie używane przez różne formacje zajmujące się szeroko pojętym bezpieczeństwem. Na parkingu przed budynkami WSPiA pojawią się m.in.: ambulans kryminalistyczny Żandarmerii Wojskowej, Mobilne Centrum Monitoringu Straży Ochrony Kolei, pojazdy operacyjne Służby Więziennej, Straży Pożarnej, Inspekcji Transportu Drogowego, Krajowej Administracji Skarbowej. Dodatkowo na uczestników Święta czekała prezentacja wyposażenia oddziału antyterrorystycznego i patrol konny Podkarpackiej Policji oraz pokaz wyposażenia pododdziału rozpoznawczego i saperska ścieżka edukacyjna z 21 Brygady Strzelców Podhalańskich. Był także symulator zderzeń 3D.

wspia
×
wspia
×
wspia
×
wspia
×
wspia
×
wspia
×
wspia
×
wspia
×
wspia
×
wspia
×
wspia
×
wspia
×
wspia
×
wspia
×
wspia
×
wspia
×
wspia
×
wspia
×
wspia
×
wspia
×

Zdjęcie wojskowego

Dodatkowo uczestnicy Podkarpackiego Młodzieżowego Święta Bezpieczeństwa Wewnętrznego mogli zobaczyć: okazy ginących gatunków roślin i zwierząt zatrzymanych na granicy przez KAS, wystawę pt. „Wyklęci” z Komendy Głównej Policji oraz nauczyć się udzielania pierwszej pomocy.

Od godziny 12:00 w klubie studenckim „Zemsta Docenta” działał specjalny kącik prelekcyjny, w którym młodzież mogła m.in. poznać zasady selekcji do „GROM-u”, zobaczyć prezentację 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej, pokaz pracy psa specjalnego (wykrywanie narkotyków) oraz program „Trzeźwym Okiem” prowadzony przez Służbę Więzienną. Jeden z wykładów został przygotowany przez firmę E-detektywi i dotyczył „Informatyki śledczej w działaniach organów ścigania”.

Podczas IV Młodzieżowego Święta Bezpieczeństwa Wewnętrznego zorganizowana została prezentacja wyposażenia Podkarpackiego Centrum Kryminalistyki, Kryminologii i Medycyny Sądowej WSPiA i uczelnianej strzelnicy elektronicznej oraz konkurs „Egzamin na policjanta” o puchar Komendanta Głównego Policji.

IV Podkarpackie Młodzieżowe Święto Bezpieczeństwa Wewnętrznego połączone było z uroczystą inauguracją Podkarpackiej Młodzieżowej Akademii Prawa i Bezpieczeństwa. W ramach Akademii, umowy o współpracę z WSPiA podpisało 56 szkół ponadgimnazjalnych z 9 miast województwa podkarpackiego. Projekt objęty jest patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Ukierunkowany jest na działalność profilaktyczną i edukacyjną w zakresie zagrożeń związanych z używaniem: alkoholu, narkotyków, dopalaczy i Internetu oraz zasad odpowiedzialności karnej za przestępstwa i wykroczenia.

W ramach Święta zorganizowano także Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nowy wymiar bezpieczeństwa”, w której uczestniczył m.in. Patryk Jaki, Wiceminister Sprawiedliwości i nadinspektor dr Krzysztof Pobuta, Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie. Odbyła się również dyskusja nt. „Młodzież a przestrzeń nowych zagrożeń” i Podkarpackie Forum Penitencjarne.

Podkarpackie Młodzieżowe Święto Bezpieczeństwa Wewnętrznego to impreza cykliczna organizowana przez WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą. Co roku cieszy się ogromnym zainteresowaniem. W poprzednich edycjach Święta łącznie uczestniczyło ponad 6000 osób – studentów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Podkarpacia i Małopolski. Ideą PMŚBW jest szeroko rozumiana edukacja dla bezpieczeństwa. Święto jest wyjątkową formułą działań profilaktycznych skierowanych do młodzieży. Służy budowaniu partnerstwa między przedstawicielami służb sektora bezpieczeństwa wewnętrznego, pracownikami naukowymi i dydaktykami oraz młodzieżą na rzecz ochrony młodych ludzi przed współczesnymi zagrożeniami.

Obejrzyj film z IV PMŚBW: