Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Program VI PMŚBW

PROGRAM
VI Podkarpackiego Młodzieżowego Święta Bezpieczeństwa Wewnętrznego
22 maja 2019 roku

 

Miejsce: Kampus WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, ul. Cegielniana 14, Rzeszów:
 • budynek „A”: Aula (I piętro), patio;
 • budynek „C” i „C1”: hala sportowa (I piętro), strzelnica elektroniczna (II piętro); Podkarpackie Centrum Kryminalistyki, Kryminologii i Medycyny Sądowej (II piętro, bud. „C1”),
 • parkingi: przed budynkiem „A”, obok budynku „C” oraz między budynkami „C” i „C1”.

Obchody Święta poprzedzi zorganizowana w dniu 21 maja 2019 r. studencka akcja happeningowa:
„Przemoc – czy godzimy się na nią?”
- akcja promująca pozytywne zachowania społeczeństwa wobec aktów przemocy w miejscach publicznych.

Godz. 10.00 – 11.30 – CZĘŚĆ INAUGURACYJNA:
Godz. 9.45   – Koncert orkiestry dętej OSP Gać.
Godz. 9.55   – Skoki spadochronowe w wykonaniu skoczków z Aeroklubu Rzeszowskiego.
Godz. 10.00 – Oficjalne otwarcie oraz przywitanie gości przez JM prof. dr. hab. Jerzego Posłusznego, Rektora WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej (przed wejściem do budynku „A”).
Godz. 10.15 – Pokaz musztry paradnej Związek Strzelecki „Strzelec” (parking przed budynkiem „A”).
Godz. 10.40 – Wykład nt.: „Leopold Lis-Kula młody patriota, wzorem do naśladowania dla młodzieży XXI wieku” - dr Jacek Magdoń, przedstawiciel IPN Rzeszów (Aula, bud. „A”, I piętro).
Godz. 11.00 – Wręczenie nagród dla laureatów III Podkarpackiego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie (Aula, bud. „A”, I piętro).
Godz. 11.15 – Wykład nt. „Historia i teraźniejszość polskiej kryminalistyki” – prof. nadzw. dr hab. Adam Taracha, czołowy specjalista z zakresu kryminalistyki i kryminologii w Polsce, wykładowca WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej (Aula, bud. „A”, I piętro).
Godz. 11.45 – Otwarcie wystaw popularnonaukowych pt.:
 • „Płk Leopold Lis-Kula. W setną rocznicę śmierci”,
 • „Odsłonięcie pomnika płk. Leopolda Lisa Kuli w 1932 r.”
 • „Młodzi dla Niepodległej”.

Godz. 10.00 – 14.00    –    PREZENTACJE WEWNĘTRZNYCH STANOWISK WYSTAWIENNICZYCH (budynek „A” patio, parter):
 • Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie - wykład dotyczący zwalczania cyberprzestępczości (sala nr 23, godz. 11.15), stoisko promocyjne (prewencja, dobór do Policji).
 • Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie - prezentacja zatrzymanych okazów CITES i podróbek, prezentacja automatu do gier hazardowych.
 • Straż Graniczna - prezentacja multimedialna dotycząca naboru do służby w Straży Granicznej.
 • 34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie - prezentacja indywidualnego wyposażenia żołnierza w zakresie żywienia w warunkach polowych, prezentacja wybranych zestawów umundurowania i wyekwipowania żołnierza.
 • Związek Strzelecki „Strzelec” Józefa Piłsudskiego – prezentacja i promocja organizacji.
 • Agencja Wywiadu – prezentacja multimedialna dotycząca funkcjonowania formacji (sala nr 23, godz. 12.00), stoisko informacyjne.
 • Centralne Biuro Antykorupcyjne - oferta kadrowa – nabór do służby.
 • Liga Obrony Kraju – prezentacja wyposażenia strzeleckiego współczesnego i historycznego, udział w projektach Unijnych, oferta szkolenia kierowców kat. A, B, C, CE, D oraz szkoleń okresowych kwalifikacyjnych.
 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KARABELA” - stoisko wystawowo - reklamowe, przedstawienie możliwości technicznych zabezpieczeń obiektów i obszarów chronionych, prezentacja  metody działania systemu alarmowego, monitoringu, wyposażenia oraz środków przymusu.
 • Stowarzyszenie Cywilnych Zespołów Ratowniczych z Psami „STORAT” – stoisko promocyjne.
 • „Esri Polska” sp. z o.o. – prezentacja możliwości Systemu Informacji Geograficznej pt. „Widzę Cię na mapie – analiza kryminalna w oparciu o dane przestrzenne”.
 • RAD – LIVE FIRE TRAINING STRUCTURES – prezentacja trenażerów do nauki i doskonalenia gaszenia pożarów wewnętrznych.
 • SKY DIVE CLUB - prezentacja oferty szkoleń spadochronowych, spadochronów oraz wyposażenia skoczków.
 • CYBID sp. z o.o. – prezentacja oprogramowania do dokumentacji i analizy zdarzeń drogowych i kryminalnych oraz skanera laserowego 3D, ręcznego skanera światła strukturalnego i systemu mapowania 3D e SURV (bud. "C1", II piętro).

Godz. 11.30 – 14.00    –    POKAZY DYNAMICZNE (przed bud. „A”, obok bud. „C” oraz za bud. „C1”):
 • Pokaz musztry paradnej w wykonaniu uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Rymanowie (parking przed bud. „A”).
 • Nauka pierwszej pomocy – „Ratuj razem z nami”, PCK Rzeszów (parking przed bud. „A”).
 • Pokazy działań dynamicznych i współdziałania formacji (parking przed bud. „A”):
  • współpraca służb w sytuacjach kryzysowych w zakresie zatrzymania niebezpiecznych przestępców i neutralizacji ładunku wybuchowego: Komenda Wojewódzka Policji oraz Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego;
  • prezentacja działań ratowniczych w czasie wypadków drogowych: OSP Słocina i OSP Zalesie oraz Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego;
 • „Wspaniała dwunastka” z pełnym wyposażeniem oraz pokaz ratownictwa medycznego w wykonaniu ratowników medycznych sekcji lekkiej piechoty” - 3.PBOT.
 • Pokaz wyszkolenia psów ratowniczych – Stowarzyszenie Cywilnych Zespołów Ratowniczych z Psami „STORAT”.
 • Pokaz tresury i wyszkolenia psów służbowych:  Straż Ochrony Kolei, Policja, Straż Graniczna, Izba Administracji Skarbowej.

Godz. 10.00 – 14.00    –    STANOWISKA WYSTAWIENNICZE I PREZENTACJA SPRZĘTU NA ZEWNĄTRZ (przed budynkami „A” i „C”):
 • Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie – prezentacja wyposażenia Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji oraz Oddziału Prewencji Policji; patrol policji konnej, motocykl policyjny „Harley Davidson”.
 • Straż Miejska w Rzeszowie – prezentacja pojazdu służbowego wraz z wyposażeniem, prezentacja środków przymusu, pokaz umundurowania.
 • 21. Brygada Strzelców Podhalańskich – pokaz uzbrojenia i sprzętu drużyny strzelców wyborowych i drużyny zmechanizowanej.
 • Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie – mobilne urządzenie do prześwietlania bagażu Heimann, przewodnik z psem służbowym.
 • Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie – ekspozycja pojazdów służbowych wraz z wyposażeniem: samochód typu „bus” z przedziałem biurowym wraz wyposażeniem służącym do kontroli parametrów pojazdów, czasu pracy kierowców; motocykl służbowy.
 • 3. Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej – pokaz wyposażenia i uzbrojenia kompanii lekkiej piechoty w tym: snajperów i strzelców wyborowych, sekcji lekkiej piechoty, broni wsparcia, moździerza LM-60, granatnika  Mk 19.
 • Straż Graniczna – prezentacja specjalistycznego sprzętu typu „Schengen Bus” - pokaz weryfikacji i analizy dokumentów.
 • Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie – nauka pierwszej pomocy, pomiary ciśnienia, glikemii, saturacji oraz tętna, promocja WSPR oraz zawodu Ratownika Medycznego.
 • Polski Czerwony Krzyż – prezentacja komory do transportu pacjentów szczególnie zakaźnych oraz innego sprzętu ratowniczego.
 • Straż Ochrony Kolei – samochód operacyjny, Mobilne Centrum Monitoringu, pies służbowy, środki przymusu bezpośredniego, sprzęt specjalistyczny.
 • Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej w Rzeszowie – prezentacja sił i środków jednostki: umundurowani strażnicy, samochód służbowy Amarok z przyczepą podłodziową i pontonem lub łodzią z silnikiem zaburtowym, quad.
 • Fundacja DKMS – prezentacje informacyjno-promocyjne obejmujące edukację społeczną w zakresie dobrowolnego dawstwa krwiotwórczych komórek macierzystych.
 • Ochotnicza Straż Pożarna: Słocina, Wilkowyja, Zalesie – pokaz pojazdów oraz sprzętu ratowniczego będącego na wyposażeniu OSP.
 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KARABELA” – patrol interwencyjny z samochodem służbowym.
 • Expert - Szkoła Nauki Jazdy – doskonalenie techniki jazdy: „próba sir Lancelota”, „próba Jackie Stewarta”, ALKO-gogle, pokaz motocykli szkoleniowych, sprawdzenie znajomości zasad ruchu drogowego, prezentacja właściwego ubioru motocyklisty.
 • Studenckie Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego „PRO SECURITAS” – konkurs na policjanta (hala sportowa bud. „C1), szkolenie nt. bezpieczeństwa motocyklistów w ruchu drogowym.
 • Studenckie Koło Naukowe Kryminalistyki i Kryminologii WSPiA – prezentacja wyposażenia oraz pokazy pracy laboratorium kryminalistycznego, pokaz oględzin miejsca znalezienia zwłok (bud. „C1”, II piętro).

WYDARZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU „AKADEMIA BEZPIECZEŃSTWA WSPIA” WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EFS W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA I ROZWÓJ 2014-2020.
Godz. 10.15 – 14.00 – Symulowane oględziny miejsca znalezienia zwłok (bud. „C1”, II piętro);
Godz. 10.15 – 14.00 – „Bądź jak Sherlock Holmes” – warsztaty kryminalistyczne w Podkarpackim Centrum Kryminalistyki, Kryminologii i Medycyny Sądowej WSPiA (bud. „C1”, II piętro);
Godz. 10.15 – 14.00 – Zasady udzielania pierwszej pomocy – zajęcia praktyczne (przy stoisku WSPR i PCK);
Godz. 10.15 – 14.00 – Samoobrona i techniki interwencyjne – zajęcia praktyczne realizowane przez wykładowców i studentów WSPiA (bud. „C1”, II piętro);
Godz. 11.30 – 14.00 – Konkurs sprawnościowy na policyjnym torze przeszkód (hala sportowa, bud. „C”, I piętro);
Godz. 11.30 – 14.00 – Zajęcia na strzelnicy elektronicznej (bud. „C”, II piętro).