Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Dowiedz się jak udowodnić przestępstwo podczas konferencji studentów WSPiA

22.06.2022

Prezentacja wyników badań naukowych dotyczących identyfikacji sprawców przy użyciu specjalistycznego oprogramowania to główny temat seminarium naukowego organizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Kryminalistyki i Kryminologii działające w WSPiA. Dyskusja pt.: „Projekt Scena criminis – jak udowodnić przestępstwo?” odbędzie się w formie hybrydowej w najbliższy czwartek 23 czerwca 2022 r.

Seminarium naukowe będzie podsumowaniem badań naukowych prowadzonych przez studentów w ramach projektu: „Projekt Scena criminis – jak udowodnić przestępstwo? - studenckie badania naukowe”. Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu: „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”.

W badaniach wzięło udział 25 studentów WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, zrzeszonych w Kole Naukowym Kryminalistyki i Kryminologii, którzy pod opieką mł. insp. w st. spocz. mgr. Andrzeja Bodziocha b. Naczelnika Laboratorium Kryminalistycznego KWP, przeprowadzili badania naukowe:

×
  • ukierunkowane na wykazanie różnic pomiędzy programami CSIpix a: Photoshop, PaintShop, Gimp, PhotoScape, Pinta na utworzonej próbce oraz poznanie aktualnego stanu w obszarze porównawczych badań identyfikacyjnych w kryminalistyce
  • oparte o analizę determinantów mających wpływ na identyfikację sprawców przestępstwa na przykładzie śladu pamięciowego przy użyciu narzędzia EFIT6

Po przedstawieniu wyników badań przez Studentów, głos zabiorą przedstawiciele jednostek mundurowych:

  • nadinsp. w st. spocz. Józef Gdański – b. Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie i Olsztynie,
  • mł. insp. dr Bartłomiej Kowalski – Naczelnik Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie,
  • mł. insp. w st. spocz. dr Robert Bałdys – b. Pierwszy Zastępca Komendanta Stołecznego Policji,
  • mł. insp. w st. spocz. mgr Andrzej Bodzioch – b. Naczelnik Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Rzeszowie, biegły sądowy w zakresie mechanoskopii i identyfikacji pojazdów,

oraz eksperci w dziedzinach:

  • badań antroposkopijnych zajmujący się progresją wiekową oraz odtwarzanie wyglądu osób na podstawie opisu słownego,
  • identyfikacji daktyloskopijnej i wizualizacji śladów daktyloskopijnych,

Konferencja odbędzie się w formie hybrydowej w czwartek 23 czerwca 2022 r. o godzinie 15.00 w sali 2.01 bud. C. Dyskusja będzie również transmitowana za pośrednictwem platformy MS TEAMS. Aby wziąć udział w Konferencji w trybie zdalnym, należy na 5 minut przed rozpoczęciem skorzystać z poniższego linku:

Projekt „Scena criminis - jak udowodnić przestępstwo? - studenckie badania naukowe” dotyczy wsparcia i rozszerzenia możliwości prowadzenia badań naukowych przez członków studenckiego Koła Naukowego Kryminalistyki i Kryminologii (KNKiK) działającego w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej. Głównym założeniem projektu jest umożliwienie studentom prowadzenia zaawansowanych prac badawczych w zakresie kryminalistyki i kryminologii i jednoczesnego nabywania przez nich kompetencji miękkich w zakresie umiejętności wykorzystywania specjalistycznego oprogramowania kryminalistycznego. Narzędzia te (specjalistyczne oprogramowanie do badań kryminalistycznych) pozwalają studentom na prowadzenie badań naukowych w trakcie studiów oraz na zdobycie praktycznych umiejętności zawodowych, które wpłyną na ich konkurencyjność na rynku pracy jako kandydatów, a w konsekwencji potencjalnych specjalistów, ekspertów z określonych dyscyplin kryminalistycznych.

Osoby z takimi kompetencjami są szczególnie poszukiwane w służbach mundurowych takich jak: np. Policja, Straż Graniczna czy Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czy innych organach odpowiedzialnych za zwalczanie przestępczości, stan bezpieczeństwa jednostek (społeczności) i porządek publiczny. Celem głównym projektu jest też stworzenie trwałego ekosystemu do przeprowadzania badań naukowych w ramach działalności KNKiK i późniejsza ich komercjalizacja. Projekt: „Projekt Scena Criminis – jak udowodnić przestępstwo? – studenckie badania naukowe” jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”. Projekt nr: SKN/SN/496902/2021.