Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Interaktywna gra decyzyjna uczy zachowania w sytuacjach kryzysowych

01.09.2022

ProCeed to nazwa nowoczesnego interaktywnego narzędzia dydaktycznego, dzięki któremu studenci WSPiA uczą się podejmowania trafnych decyzji podczas sytuacji kryzysowych. Podczas zajęć z wykorzystaniem symulatora uczą się jak walczyć z klęskami żywiołowymi, epidemią czy katastrofami komunikacyjnymi. Dowiadują się także, jakie właściwie ocenić zagrożenia i kierować akcją ratunkową, aby ratować życie i dobytek ludzi.

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa wychodząc naprzeciw potrzebom kształcenia praktycznego, wdrożyła innowacyjny system interaktywny symulacyjnych gier decyzyjnych. System pozwala studentom ćwiczyć i trenować postępowanie w sytuacjach awaryjnych, kryzysowych, stanach klęsk żywiołowych, epidemicznych, katastrofach komunikacyjnych symulowanych za pomocą komputera.

Czego studenci mogą nauczyć się, studiując praktyczne reagowanie w sytuacjach kryzysowych?

×
  • przeprowadzenia właściwej oceny sytuacji, która ulega ciągłym zmianom podczas katastrof i klęsk żywiołowych,
  • podejmowania trafnych decyzji,
  • wykorzystywania dostępnych sił i środków w optymalny sposób,
  • postępowania w granicach uprawnień wyznaczonych pełnioną funkcją,
  • gotowości do podjęcia działania w celu rozwiązania problemu,
  • komunikowania się i współpracy w zespole.

Uczestnicy w interaktywnych grach symulacyjnych, obserwują dynamicznie zmieniającą się sytuację i podejmują decyzje mające wpływ na jej dalszy przebieg. Zdarzenie symulacyjne w grze angażuje wielu graczy równocześnie, uczestnicy obserwują sytuację i w oparciu o swoją wiedzę koncentrują się na procesie podejmowania decyzji, ich analizie i ocenie ich skutków. Połączenie wiedzy, motywacji i umiejętności w procesie nauczania pozwala na stworzenie obrazu świadomego i racjonalnego decydenta.

Gra symulacyjna posiada różne warianty postępowania i opcje działania w przypadku zakładanego zdarzenia. Uczestnik gry podejmując w fazie reagowania określone decyzje i działania w zakresie dystrybucji informacji oraz posiadanych sił i środków ma możliwość wpływania na przebieg sytuacji oraz jej następstwa.

Gra symulacyjna jest odwzorowaniem zachowania się wszystkich elementów rzeczywistości zobrazowanych na cyfrowych mapach terenu. Obejmuje na przykład: podtopione obiekty, infrastrukturę drogową, osoby poszkodowane, zagrożenie dla zwierząt, zjawiska meteorologiczne, rozprzestrzenianie się zagrożenia powodziowego, poldery zalewowe, wodowskazy, wały przeciwpowodziowe, zbiorniki retencyjne, magazyny obrony cywilnej itp.

Gry decyzyjne są bardzo skutecznym narzędziem dydaktycznym wyzwalającym emocje i dającym dużo satysfakcji, a najbardziej efektywne są przy nauczaniu umiejętności dochodzenia do punku kulminacyjnego, jakim jest rozwiązanie danej sytuacji kryzysowej. Dają możliwość szybkiej oceny skuteczności działania uczestników i porównania osiągniętych wyników z wynikami innych uczestników gry.

Nowoczesny symulator wykorzystywany przez WSPiA pozwala na praktyczne wdrożenie teorii w warunkach wolnych od ryzyka, znacznie przyspieszają proces uczenia się i jest wskazywany jako najbardziej efektywna metody nauczania.

Przygotował dr inż. Bogdan Kołcz, wykładowca WSPiA,
specjalista z zakresu przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym