Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Kolejne nowoczesne symulatory VR dla studentów WSPiA

28.07.2023

Symulator czynności składających się na proces odbioru oraz przyjęcia surowców i materiałów do magazynu, oraz symulator procesu sztauowania kontenerów to kolejne dwa nowoczesne narzędzia dydaktyczne kupione przez WSPiA. Oba symulatory wraz z osprzętem kosztowały blisko 350 tys. zł i już od nowego roku akademickiego będą wykorzystywane w kształceniu studentów.

 

Nowoczesne technologie za kilka milionów złotych

WSPiA od wielu lat znana jest z tego, że stawia na nowoczesne technologie wspomagające kształcenie studentów. Warto przypomnieć, że jako pierwsza uczelnia zakupiła strzelnicę elektroniczną, która jest cały czas rozwijana. Jest także jedną z pierwszych uczelni w Polsce, która od 2019 roku wykorzystuje do nauki dwa nowoczesne symulator „Wirtualnej Sceny Zbrodni”. Studenci korzystają także z interaktywnego symulatora postępowania w sytuacjach awaryjnych, kryzysowych, stanach klęsk żywiołowych, epidemicznych, katastrofach komunikacyjnych symulowanych za pomocą komputera oraz branżowych symulatorów biznesowych. W WSPiA do nauki studentów wykorzystywane jest także nowoczesny wirtualny symulator procedury segregacji rannych na miejscu katastrofy oraz symulator zagrożeń Internetowych. Podczas zajęć wykładowcy wykorzystują również kilkadziesiąt różnego rodzaju gier decyzyjnych. Wszystkie te narzędzia warte są kilka milionów złotych.

Zarządzanie transportem, spedycją i logistyką

Od roku akademickiego 2023/2024 studenci WSPiA będą mogli korzystać z nowych symulatorów wirtualnej rzeczywistości wartych blisko 350 tys. zł. Są to narzędzia dedykowane głównie studentom kierunku administracja na specjalności „Zarządzanie, Transportem, Spedycją i Logistyką”. Zajęcia z użyciem nowych symulatorów prowadzić będą

Jak w prawdziwym magazynie

Pierwsze narzędzie to symulator VR obrotu i przyjęcia surowców, materiałów do magazynu, które umożliwia interakcję z wirtualną przestrzenią magazynową. Użytkownik, wyposażony w kontrolery VR, porusza się po magazynie stworzonym na podstawie realnej strefy przyjęć magazynowych z sortownią, strefą przyjęć z dokiem z otwartą naczepą oraz polami odkładczymi. W trakcie symulacji użytkownik wykonuje różne czynności, takie jak kontrola ilościowa i jakościowa towarów, ważenie towarów, a także wydruk etykiet i różnych dokumentów magazynowych. Symulator zawiera pięć różnych scenariuszy, z których każdy ma określone parametry np. rodzaje przyjmowanych wyrobów, ich ilość, ewentualne niezgodności jakościowe lub ilościowe. W ramach każdego scenariusza użytkownik może zabezpieczyć wszelkie niezgodności, wykonując protokół rozbieżności i umieszczając niezgodne wyroby w wyznaczonym miejscu. Symulator został przygotowany zgodnie z aktualnie obowiązującymi procedurami. 

×
×
×
×
×

Port morski w Rzeszowie

Drugi symulator VR to narzędzie do nauki czynności składających się na proces sztauowania kontenerów. Ma na celu przeszkolić użytkowników pozwalając im zrozumieć kroki i procedury bezpośrednio związane z rzeczywistym procesem załadunku kontenera. Wszystko dzieje się jednak w bezpiecznym, kontrolowanym środowisku wirtualnej rzeczywistości. Symulator odwzorowuje przestrzeń portu kontenerowego i pozwala użytkownikowi na swobodne poruszanie po całym terenie. Symulator umożliwia przeprowadzenie pełnego procesu sztauowania kontenerów, który obejmuje m.in.: inspekcję kontenera (oględziny kontenera, sprawdzając, czy nie posiada on żadnych usterek), sztauowanie kontenera (użytkownik musi dokonać odpowiedniego załadunku oraz zabezpieczenia towarów za pomocą drewnianych kantówek, desek, pasów zabezpieczających). Symulator pozwala prowadzącemu na tworzenie własnych scenariuszy w tym określanie rozmiaru kontenera i rodzaju towarów do załadunku np. europalety z różnymi towarami, skrzynie ażurowe, towary na podbudowach z drewna, itp.

Symulatory zostały kupione dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej w ramach realizowanego przez WSPiA projektu pn.: „NOWOCZESNA UCZELNIA”, działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.