Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Kolejny Praktyczny Poniedziałek przed nami

17.03.2023

Gry biznesowe, wariograf, turniej wiedzy granicznej, symulowana rozprawa karna oraz warsztaty pisania wniosków o granty – tak zapowiada się kolejny praktyczny poniedziałek w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej. Do udziału w wydarzeniach w poniedziałek 20 marca 2023 r. zapraszamy wszystkich studentów WSPiA.

Praktyczne Poniedziałki to propozycja ciekawych zajęć ponadprogramowych oraz spotkań z praktykami, która ma stworzyć studentom możliwość dodatkowej aktywności poza dydaktycznej. Dzięki temu studenci mogą realizować swoje zainteresowania wykraczające poza formułę klasycznych zajęć akademickich. Uczelnia proponuje im interesującą ofertę spędzania początku tygodnia w przyjemny i pożyteczny sposób. W każdy poniedziałek organizowane są różne formy aktywności odpowiadające zainteresowaniom studentów. Jest to także dzień, w którym odbywają się praktyki studenckie. Praktyczne Poniedziałki organizowane są przez działające w WSPiA Centrum Kariery, Kształcenia Praktycznego i Edukacji Dodatkowej.

×

W poniedziałek 20 marca 2023 r. dla studentów przygotowano wiele atrakcyjnych wydarzeń. Pierwsze z nich rozpocznie się już o 9:00 w uczelnianej Sali Rozpraw (0,02 budynek B). Będzie to symulacja rozprawy karnej przygotowana przez Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego i Prawa Człowieka. O godzinie 9:30 w sali 1.02 (w budynku B) odbędzie się spotkanie Koła Naukowego Spedycji i logistyki. O godzinie 11:30 Koło Naukowe Kryminalistyki i Kryminologii zaprasza wszystkich zainteresowanych studentów na „Warsztaty wariograficzne”, podczas których będzie można dowiedzieć się, jak działa wariograf/poligraf popularnie zwany wykrywaczem kłamstw. Te zajęcia dobędą się w Podkarpackim Centrum Kryminalistyki, Kryminologii i Medycyny Sądowej w na drugim piętrze w budynku C1.

Dodatkowo dla studentów zaplanowano szkolenie z gier biznesowych w ramach I uczelnianych Mistrzostw Gier Biznesowych dla Kół Naukowych i Kół Zainteresowań. Mistrzostwa organizuje Koło Naukowe Administracji. Szkolenie rozpocznie się o godzinie 12:00 w sali 1.19 C (1 piętro, budynek A). Od godziny 14:00 zapraszamy na warsztaty z pisania wniosków o granty naukowe/staże/szkolenia na przykładzie Santander Universidades. Warsztaty to inicjatywa Kliniki Przedsiębiorczości WSPiA. Odbędą się w sali 1.19 A (1 piętro, budynek A).

Najbliższy Praktyczny Poniedziałek zakończy bardzo ciekawa inicjatywa Koła Naukowego Bezpieczeństwa Granicznego. Będzie to turniej wiedzy granicznej – Awantura o kasę. W rozgrywce zmierzą się dwa Koła. Gospodarze, czyli Koło Naukowe Bezpieczeństwa Granicznego WSPiA oraz Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Porządku Publicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Kto wykaże się większą wiedzą, dowiemy się po godzinie 17:00 w klubie studenckim WSPiA na drugim piętrze budynku A.

Zdobywaj punkty na lepszą ocenę

Uczestnictwo w inicjatywach realizowanych w ramach Praktycznego Poniedziałku jest honorowane punktami MIX-a Edukacyjnego, które dają możliwość podwyższenia oceny z przedmiotów wiodących. Przypomnijmy, że już od tygodnia studenci WSPiA mogą odbierać w Centrum Kariery, Kształcenia Praktycznego i Edukacji Dodatkowej elektroniczne indeksy Kształcenia Praktycznego, na których zapisywane są punkty zdobyte w ramach MIXa Edukacyjnego. Punkty przyznawane są w różnej wysokości za różne aktywności podczas m.in. Praktycznych Poniedziałków.

Program Praktycznego Poniedziałku 20 marca 2023 r.:

  • godz. 9.00 – Symulacja rozprawy karnej, organizowana przez Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego i Prawa Człowieka, Sala Rozpraw 0,02, bud. B.;
  • godz. 9.30 – Spotkanie Koła Naukowego Spedycji i logistyki, Sala 1.02 bud. B.
  • godz. 11.30 – Warsztaty na wariografie, organizowane przez Koło Naukowe Kryminalistyki i Kryminologii, Budynek C1 – Podkarpackie Centrum Kryminalistyki, Kryminologii i Medycyny Sądowej.
  • godz. 12.00 – Szkolenie z Gry Biznesowej w ramach I uczelnianych Mistrzostw Gier Biznesowych dla Kół Naukowych i Kół Zainteresowań zapisanych do rozgrywki, organizowane przez Koło Naukowe Administracji, Sala 1.19 C.;
  • godz. 14.00 – Warsztat Pisania wniosków o granty naukowe/staże/szkolenia na przykładzie Santander Universidades, organizowane przez Klinikę Przedsiębiorczości – Sala 1.19 A.;
  • godz. 17.00 – Turniej wiedzy granicznej – Awantura o kasę -, organizowany przez Koło Naukowe Bezpieczeństwa Granicznego, Kawiarenka Internetowa WSPiA, bud. A.;
×
×
×
×
×