Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Konferencja Studencka WSPiA

23.06.2023

22 referaty dotyczące tematyki prawnej, administracyjnej czy bezpieczeństwa wewnętrznego będzie można usłyszeć podczas zbliżającej się Konferencji Studenckiej WSPiA. Referaty wygłoszą osoby, które w tym roku akademickim kończą naukę w naszej Uczelni oraz studenci, którzy w ramach MIX-a Edukacyjnego chcą zdobyć dodatkowe punkty z przedmiotów wiodących realizowanych w bieżącym semestrze. Dyskusja odbędzie się w najbliższy poniedziałek 26 czerwca 2023 r.

Konferencje Studenckie organizowane są przez Uczelnię od 12 lat. Co roku biorą w niej udział studenci, którzy są na etapie finalnym przygotowywania swoich prac dyplomowych. W tym roku formuła dyskusji została rozszerzona i wezmą w niej udział studenci chcący zdobyć dodatkowe punktów z przedmiotów wiodących realizowanych w bieżącym semestrze. Udział w wydarzeniu w ramach MIX-a Edukacyjnego pozwoli im na podniesienie o pół stopnia pozytywnej oceny z danego przedmiotu wiodącego.

Głównym celem Studenckiej Konferencji Naukowej jest przybliżanie zainteresowań i osiągnięć naszych studentów. Dzięki konferencji każda osoba kończąca studiująca w WSPiA może zaprezentować swoją wiedzę i umiejętności z zakresu administracji, nauk o bezpieczeństwie, prawa i zarządzania. Konferencja daje też możliwość sprawdzenia swojej wiedzy przed obroną pracy dyplomowej oraz podczas wystąpień publicznych.

Ponadto w ramach Konferencji Studenckiej WSPiA wygłoszone zostaną referaty w ramach MIX-a Edukacyjnego. Udział w wydarzeniu pozwoli studentom na podniesienie o pół stopnia pozytywnej oceny z danego przedmiotu wiodącego. Oczywiście, aby ocena została podniesiona wcześniej należy zebrać punkty za pozostałe obowiązkowe elementy zaliczenia z przedmiotu wiodącego m.in. SBSa, aktywności na ćwiczeniach i warsztatach, rozwiązania kazus.

×

Poniedziałkowa dyskusja podzielona została na dwa panel. Pierwszy prowadzony przez dr Annę Świerczewską-Gąsiorowska, prodziekan Kolegium Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Kryminologii rozpocznie się o godzinie 10:00. Podczas dyskusji będziemy mogli dowiedzieć się m.in. na jakie wyzwania prawne związane z rozwojem silnej AI typu Chat GPT musimy się przygotować, jaki jest status zawodowy funkcjonariusza Straży Granicznej oraz rola Ochotniczych Straży Pożarnych w Krajowym Rejestrze Ratowniczo-Gaśniczym, jak kryzys na wschodniej granicy Polski i wojna na Ukrainie wpłynęła na pracę służb mundurowych oraz jak społeczeństwo wielokulturowe wpływa na bezpieczeństwo państwa. Dodatkowo pojawią się także referaty dotyczące kara pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, system rządów w Polsce po 1989 roku oraz napływu uchodźców z Ukrainy do Polski.

O godzinie 13:00 rozpocznie się drugi panel Konferencji studenckiej WSPiA, który poprowadzi dr Marta Pietras-Eichberger, prodziekan Kolegium Prawa WSPiA. Ta część konferencji będzie dotyczyła tematów typowo prawniczych. Studenci będą opowiadać m.in. o nakazie zapłaty, apelacji w postępowaniu cywilnym, systemie środków zaskarżenia w procesie cywilnym, służebności przesyłu, spółkach jawnych i handlowych, upadłości konsumenckiej, pracy zdalnej, wynagradzaniu za pracę oraz związkach zawodowych. W dyskusji pojawi się także temat zabójstwa na zlecenie i odpowiedzialności karnej osoby zlecającej i przyjmującej zlecenie zabójstwa oraz postępowania w sprawach nieletnich. Każdy z paneli zakończy dyskusja z uczestnikami konferencji.

Konferencja Studencka WSPiA odbędzie się w poniedziałek 26 czerwca 2023 r. o godzinie 10:00 w Sali 23 A. Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkich studentów WSPiA zainteresowanych tematyką wystąpień.

×
×
×