Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Otwarcie nowoczesnej strzelnicy w LO w Kolbuszowej

10.05.2022

Prof. Jerzy Posłuszny, Rektor WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej oraz gen. Józef Gdański, wykładowca Uczelni wzięli udział w uroczystym otwarciu strzelnicy w Liceum Ogólnokształcącym im. Janka Bytnara w Kolbuszowej. Nowoczesny obiekt powstał dzięki wsparciu funduszy unijnych. Kolbuszowskie liceum to jedna ze szkół, która współpracuje z WSPiA w ramach Podkarpackiej Młodzieżowej Akademii Prawa i Bezpieczeństwa.

Liceum Ogólnokształcące im. Janka Bytnara współpracuje z WSPiA od wielu lat. W 2016 roku oficjalnie została włączona w struktury Podkarpackiej Młodzieżowej Akademii Prawa i Bezpieczeństwa. Liceum bardzo aktywnie bierze udział również w innych wydarzeniach organizowanych przez WSPiA m.in.: Podkarpackim Młodzieżowym Święcie Bezpieczeństwa, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Państwie i Prawie, Podkarpackim Konkursie Wiedzy o Bezpieczeństwie.

 Ze względu na wieloletnią współpracę oraz planowane wspólne działania prof. Jerzy Posłuszny, Rektora WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej został zaproszony do udziału w uroczystym otwarciu nowoczesnej strzelnicy sportowej w kolbuszowskim LO. W uroczystości uczestniczył także gen. Józef Gdański – były Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie i Olsztynie oraz wykładowcy WSPiA, Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś oraz przedstawiciele wojska i służb mundurowych.

– Jest to najnowocześniejsza strzelnica edukacyjna na Podkarpaciu – powiedział podczas otwarcia prof. Jerzy Posłuszny. Rektor WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej zaznaczył, że aktualnie, w obliczu dramatycznych wydarzeń, których jesteśmy świadkami, bardzo ważna jest szeroko rozumiana edukacja patriotyczna. Szczególnie istotne jest zaszczepianie w młodzieży ducha patriotyzmu – dodał.

Prof. Jerzy Posłuszny wspomniał, że współpraca Uczelni z kolbuszowskim Liceum trwa już wiele lat. – Chcę powiedzieć, że ta szkoła jest w czołówce szkół podkarpackich, która rozumie znaczenie patriotyzmu. Jej uczniowie wygrywają różne konkursy. Jednym z nich jest Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie, organizowany przez nas. Kilka lat temu jej laureatem był jeden z uczniów kolbuszowskiego Liceum. Jeszcze raz gratuluję panu Dyrektorowi i panu Staroście tego ogromnego sukcesu – dodał.

Możliwości dla młodych

Z kolei Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś zaznaczył, że na ten obiekt szczególnie czeka młodzież oraz związki strzeleckie. – Wiemy, że potrzebna jest fachowa kadra w służbach mundurowych, dlatego chcemy umożliwiać młodzieży oraz społeczeństwu przygotowanie do podstaw obrony – powiedział szef Powiatu.

Ppłk Tomasz Janusz – Dowódca 32. Batalionu Lekkiej Piechoty w Nisku podkreślił natomiast, że Wojska Obrony Terytorialnej są najnowocześniejszą formacją w Wojsku Polskim. – I cały czas prężnie się rozwijamy. Taki obiekt będzie pomagał przyszłym żołnierzom obrony terytorialnej, którzy rekrutują się wśród ludzi młodych i zasilają nasz batalion, liczący w tej chwili blisko 700 żołnierzy – dodał.

 Prace w strzelnicy

Przebudowa i rozbudowa budynku starej strzelnicy, znajdującej się przy Liceum Ogólnokształcącym w Kolbuszowej realizowana była ze środków UE. Wartość projektu wynosiła 2 728 482,95 zł, w tym dofinansowanie stanowiło 1 893 538,59 zł. W strzelnicy znajdują się trzy stanowiska strzelnicze na odległość 50 m, zakończone kulochwytem. Po jej rozbudowie utworzonych zostało 10 dodatkowych stanowisk strzelniczych o długości 25 m. Strzelnica przeznaczona jest do strzelania sportowego i cywilnego.

 

 

Rozmowa z prof. Jerzym Posłusznym – rektorem WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej.

Dzisiaj oddana została do użytku pierwsza i jedyna strzelnica w powiecie kolbuszowskim. Dlaczego powstawanie tych obiektów jest tak ważne?

Prof. Jerzy Posłuszny: Dzisiaj widzimy, że umiejętność strzelania jest bardzo ważna z punktu widzenia postaw obywatelskich, ponieważ nie wiemy, czy te umiejętności, szczególnie dzisiaj, się nie przydadzą. Dlatego otwarcie tej strzelnicy dla młodzieży jest kapitalną decyzją. Ponadto powstawanie tych obiektów jest bardzo ważnym elementem wychowania patriotycznego, ale też i technicznego, podczas którego uczymy się techniki strzelania. Jest to najnowocześniejsza strzelnica edukacyjna na Podkarpaciu.

Jak pan ocenia zainteresowanie sprawami obronności kraju wśród młodych ludzi? Czy ta tendencja jest wzrostowa, malejąca, czy może utrzymuje się na jednakowym poziomie?

Prof. Jerzy Posłuszny: Zdecydowanie rośnie. My współpracujemy w ramach Podkarpackiej Akademii Prawa i Bezpieczeństwa ze szkołami i widzimy coraz większe zainteresowanie młodzieży tematyką obronną. W województwie podkarpackim szkół tzw. wojskowo-prawno-policyjnych jest już kilkadziesiąt. I muszę przyznać, że nie tylko wojna na Ukrainie spowodowała wzrost zainteresowania problematyką obronności. Ta tendencja zauważalna jest już od kilku lat. Tygodniowo wpływają do mnie po dwie, trzy prośby ze szkół, które chcą korzystać z laboratorium kryminologicznego, którym dysponujemy. Mam również wrażenie, że szkoły coraz skuteczniej uświadamiają młodym ludziom, czym jest patriotyzm. Ten ładunek zrozumienia patriotyzmu i obywatelskości powoduje, że młodzież rozumie problematykę obronności.

 Od września do szkół wraca przedmiot przysposobienia obronnego. Czy jest to doby, czy zły pomysł i dlaczego? Jakie treści powinny być poruszane podczas tych zajęć?

Prof. Jerzy Posłuszny: Przede wszystkim patriotyczno-historyczne. My możemy być dumni z naszej historii. I te treści powinny być podane w nowoczesnej formy, bez sztampy i bez pouczania młodzieży. To powinno być wychowanie partnerskie, żeby młodzież rozumiała nasze tradycje, ale też tu i teraz, gdzie mieszka, gdzie się znajduje.

źródło: http://www.powiat.kolbuszowski.pl/