Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Podziękowania dla studentów za pracę przy Święcie Bezpieczeństwa

15.06.2022

Blisko 70-ciu studentów WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej liczyła „Służba Porządkowa” podczas IX Podkarpackiego Młodzieżowego Święta Bezpieczeństwa. Były to osoby zaangażowane w różne działania związane z organizacją, zabezpieczeniem i koordynowaniem poszczególnych działań. W środę 15 czerwca 2022 r. otrzymali od prof. Jerzego Posłusznego, Rektora WSPiA podziękowania oraz Certyfikaty potwierdzające ich zaangażowanie w całe przedsięwzięcie.

 

IX Podkarpackie Młodzieżowe Święto Bezpieczeństwa to impreza cykliczna. W tym roku odbyła się w środę 1 czerwca. Uczestniczyło w niej blisko 2000 osób, a swoje prezentacje i pokazy przedstawiło ponad 30 służb mundurowych. Impreza objęta była Honorowym Patronatem Szefa BBN Pana Pawła Solocha. Podkarpackie Młodzieżowe Święto Bezpieczeństwa to także kilkanaście równoczesnych wydarzeń m.in. pokazów służb mundurach, prezentacji sprzęty, seminaria i konferencje naukowe i zawody sportowe. Wszystko przy ogromnym zaangażowaniu studentów z różnych lat i kierunków studiów.

Wszystkim studentom, którzy zaangażowali się w pracę „Służby porządkowej” i zajmowali się zabezpieczeniem całej imprezy, koordynowaniem poszczególnych działań oraz prezentacjami działalności Kół Naukowych i organizacji studenckich podziękował i pogratulował prof. Jerzy Posłuszny, Rektor WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej.

– Za pracę, zaangażowanie i tak liczny udział należą Wam się szczególne gratulacje i podziękowania. Nasze Święto Bezpieczeństwa z roku na rok staje się coraz większą imprezą. Uważam, że w tym roku wypadło zdecydowanie najlepiej. I to jest również Wasza zasługa. Jesteście grupą studentów, którzy dzięki pracy przy organizacji Święta zdobywają ogromne doświadczenia. Jestem pewny, że zaprocentuje to w przyszłości, kiedy skończycie już studia. Widzimy to, śledząc kariery naszych absolwentów, którzy aktywnie działali w Samorządzie, AZS oraz innych organizacjach. Te osoby doskonale radzą sobie na rynku pracy, robiąc błyskotliwe kariery – mówił podczas spotkania ze studentami prof. Jerzy Posłuszny.

Rektor WSPiA dodał, że podczas pracy w organizacjach studenckich i przy organizowaniu różnych przedsięwzięć studenci nabywają szczególnych dodatkowych umiejętności. – Uczycie się współpracy z innymi, współpracy w grupie, punktualności oraz nabieracie śmiałość w kontaktach z ludźmi. Szczególnie ważne jest także nabywanie umiejętności organizatorskich, koordynowania działań i pracy zespołowej. Jeżeli jesteście na pierwszych latach studiów, angażujcie w różne przedsięwzięcia, które organizujemy i przygotowujemy. Dzięki temu będziecie budować swoje CV. Certyfikat, który dziś otrzymujecie, również doskonale dokumentują Wasze kompetencje i umiejętności – tłumaczył prof. Jerzy Posłuszny.

×
×
×
×

W spotkaniu uczestniczyło blisko 70 studentów WSPiA, którzy brali udział w organizacji IX edycji Podkarpackiego Młodzieżowego Święta Bezpieczeństwa. Podczas spotkania Rektor WSPiA wyróżnił także pracowników Uczelni, którzy szczególnie zaangażowali się w to przedsięwzięcie. Szczególne gratulacje za organizację i koordynację całego przedsięwzięcia otrzymały dr Agata Furgała, Prorektor WSPiA oraz dr Anna Świerczewska-Gąsiorowska, prodziekan Kolegium Bezpieczeństwa. Wyróżniony został dr Paweł Łuczkowski, który koordynował wszystkie działania związane z wystawcami i dynamicznymi pokazami. Podziękowania otrzymali również mgr Daniel Buś oraz mgr Mateusz Wołoszyn, którzy zajmowali się organizacją „Służby porządkowej” i współpracą ze studentami.