Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Poniedziałkowy maraton dyskusji – Konferencja Studencka MIX w WSPiA

28.01.2024

Najważniejsze jednostki kontrterrorystyczne w Polsce na przykładzie sił zbrojnych, przestępczość nieletnich w świetle prawa karnego, negocjowanie czy gettyzacja miast – to tylko niektóre z dwudziestu siedmiu tematów, które zostaną poruszone podczas najbliższej Konferencji Studenckiej MIX. Dyskusja odbędzie się w poniedziałek, 29 stycznia 2024 r. w formie stacjonarnej oraz online.

Najbliższa Konferencja Studencka w ramach MIX-a Edukacyjnego stanowić będzie podsumowanie Praktycznych Poniedziałków. Uczestnictwo w dyskusji da studentom możliwości zdobycia punktów MIX-a Edukacyjnego z przedmiotów wiodących realizowanych w bieżącym semestrze w ramach Punktowego Zaliczania Przedmiotów oraz systemu SBS.

Poniedziałkowy maraton dyskusji rozpocznie się o godz. 12:00 w Sali 1.19C w budynku A (I piętro). W swoich referatach studenci będą mówili m.in. o najważniejszych jednostkach kontrterrorystycznych w Polsce na przykładzie policji oraz sił zbrojnych, przestępstwach „kopiowania produktu” oraz „organizowania systemu sprzedaży lawinowej”, ułomnych osobach prawny i odpowiedzialności za ich zobowiązania. Mowa będzie także o szkodach spowodowanych na skutek wyrzucenia, wylania lub spadnięcia przedmiotu z pomieszczenia oraz tych, wyrządzonych zawaleniem się budowli. Studenci poruszą również zagadnienia związane z wyrządzaniem szkód przez zwierzęta, przedsiębiorstwo wprawiane w ruch siłami przyrody oraz podwładnego.

Nie zabraknie dyskusji na temat umowy zlecenie, przestępczości nieletnich w świetle prawa karnego oraz odpowiedzialności karnej za fałszowanie dokumentów. Poruszone zostaną kwestie związane z narkotykami, a prawem karnym oraz czynem zabronionym charakteryzującym się umyślnością i nieumyślnością. Pierwszą część dyskusji zamknie referat dotyczący skali kryzysu gospodarczego w państwach "nowych Unii Europejskiej od 2004 roku" w latach 2008-2021.

Druga edycja konferencji, w wersji online, rozpocznie się o godz. 18:00 na platformie TEAMS. Tym razem studenci poruszą tematy związane m.in. z egzekucją świadczeń pieniężnych, postępowaniem mediacyjnym w przepisach polskiego prawa, bezczynnością i przewlekłością działania administracji, przedsiębiorcą a ochroną środowiska, a także kontrolą i nadzorem w administracji publicznej. Omówione zostaną również zagadnienia dotyczące odpowiedzialności za szkody wyrządzone przy wykonywaniu działalności oraz role lidera i menadżera w skutecznym zarządzaniu zespołem.

Osoby uczestniczące w edycji online będą miały także okazję wysłuchać referatów dotyczących depresji - współczesnego problemu społecznego, gettyzacji miast oraz negocjowania. Konferencję zamknie referat prezentujący podstawowe zasady postępowania w sytuacji wystąpienia różnych zagrożeń.

×
×