Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Poznaj SBS i Edukatora nowoczesne systemy nauczania i sprawdzania wiedzy

16.08.2021

Nowatorski „System Kształcenia Studentów” składający się z czterech powiązanych ze sobą segmentów to nowoczesne rozwiązania, które WSPiA realizuje z powodzeniem od blisko pięciu lat. Są to propozycje, które dają studentowi gwarancję jakości i efektywności nauczania. Segmenty takie jak SBS, czy EDUKATOR docenianie są nie tylko przez studentów i kandydatów na studia, ale także instytucje zewnętrzne takie jak NCBiR.

Innowacyjne rozwiązania dydaktyczne wprowadzane w Uczelni to autorskie pomysły Prof. Jerzego Posłusznego, Rektora WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. Jedną z najważniejszych propozycji jest rozwijana i wdrażana od wielu lat autorska koncepcja nowatorskiego „Systemu Kształcenia Studentów”. Jest to innowacyjny system podnoszący jakość i efektywność nauczania w WSPiA. „System Kształcenia Studentów” składa się z czterech łączących się segmentów:

  • EDR – EDUKATOR (nowoczesny asystent studenta on-line),
  • SBS – STEP BY STEP (zupełnie nowy sposób zaliczania przedmiotów);
  • MIX EDUKACYJNY (alternatywna wobec zajęć dydaktycznych forma zdobywania wiedzy, umiejętności i kwalifikacji);
  • DKP – DROGA KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO (pięć ścieżek umożliwiających zdobywanie kwalifikacji i umiejętności praktycznych).
×

SBS i „Sala Tortur”
Uczelnia wprowadziła podział przedmiotów na różne kategorie. Są to przedmioty wiodące, kierunkowe, specjalizacyjne i inne. Przedmioty wiodące zostały podzielone na kilka części z zachowaniem dotychczasowej liczby godzin. W WSPiA zróżnicowana została forma zaliczenia danego przedmiotu w zależności od jego wagi i znaczenia dla danego kierunku studiów. Wiedza studenta sprawdzana jest za pomocą egzaminów ustnych, rozmówek profesorskich, pracy zaliczeniowej pisanej przy komputerze, zaliczenia praktyczne oraz w systemie SBS w „Sali Tortur”.


WSPiA zaproponowała studentom rewolucję w zakresie przekazywania i sprawdzania wiedzy. System SBS stosuje się do określonych kategorii przedmiotów. Polega on na zupełnie nowym sposobie zaliczania przedmiotów przez cały semestr. W WSPiA każdy przedmiot składa się z tematów, które student może zaliczyć w dowolnie wybranym przez siebie czasie. Aby zdobyć pozytywną ocenę, do końca semestru trzeba uzbierać odpowiednią liczbę punktów. Każdy temat zaliczany jest na podstawie testów i pytań opisowych, zaliczane przez studenta w tzw. „Sali tortur” przy komputerze. W taki sposób student może zdobywa punkty dające ocenę maksymalnie 4,5. Punkty przyznawane są także za aktywność na zajęciach i obecność na zajęciach (przy ustalonym wcześniej limicie). Aby zdobyć wyższą ocenę student może zaliczyć dodatkowe tematy ustne u prowadzącego zajęcia. Może także uzbierać odpowiednią liczbę punktów w tzw. MIX-ie edukacyjnym. Jest to rewolucja w zakresie przekazywania i sprawdzania wiedzy mająca na celu nauczenie studentów samodzielności, systematyczności, odpowiedzialności oraz współpracy w grupie.

EDR
Z kolei projekt nazwany „Edukatorem” to narzędzie, które okazało się niezwykle przydatne w okresie pandemii. Ułatwia studiowanie i systematyczne zdobywanie wiedzy. „EDR - Edukator” to otwarty zasób edukacyjny, dzięki któremu studenci mają dostęp do rozmaitych materiałów dydaktyczno – edukacyjnych. Zawiera repetytoria, fragmenty podręczników, artykuły, skrypty, kazusy i wiele innych. Przed każdymi zajęciami student otrzymuje ich zakres tematyczny oraz materiały, które pomogą zrozumieć dane zagadnienie. Ponadto do dyspozycji studenta jest repetytorium w formie elektronicznej z pytaniami obowiązującymi na egzaminie.


Doceniany i rozwijany
Nowatorskie rozwiązani zaproponowane przez WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą doceniane są przez studentów i kandydatów na studia, którzy wskazują, że te narzędzia często były jednym z powodów wyboru WSPiA na miejsce dalszego kształcenia. Jego wartość dla studentów zauważyli także przedstawiciele Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W ramach jednego z realizowanych projektów finansowanych przez UE uczelnia otrzymała blisko 500 tys. zł na rozwój i unowocześnienie narzędzi takich jak SBS i EDUKATOR.


Dzięki temu zarówno system SBS – „Step by step” jak i EDUKATOR zyska wiele nowych funkcjonalności. Do obydwu systemów stworzone zostały dedykowane aplikacje. W ramach SBS stworzone zostaną indywidualne konta studenckie zawierające informacje o zdobytych punktach, rozwiązanych testach, ocenach. Aplikacja zawiera także dodatkowe zabezpieczenia umożliwiające weryfikację i kontrolę zdających. Z kolei wykładowcy zyskają możliwość samodzielnego tworzenia i zarządzania testami oraz użytkownikami. Będą także na bieżąco powiadamiani o nowych pracach i czasie na ich poprawę.

W przypadku aplikacji do systemu EDUKATOR będzie narzędziem działającym autonomicznie zarówno po stornie osób prowadzących zajęcia jak i studentów. Studenci i wykładowcy zyskają dostęp do materiałów z dowolnego urządzenia oraz indywidualne konta z dostępem do przypisanych przedmiotów. Studenci będą dostawać indywidualne powiadomienie o nowych materiałach, które samodzielnie opublikują prowadzący.

Aplikacje do systemu EDULATOR i SBS są już gotowe. Przechodzą w tej chwili ostatnie testy. Zostaną oddana do użytku studentów i wykładowców jeszcze w tym semestrze. Niestety ze względu na pandemię korona wirusa z aplikacji SBS studenci skorzystają dopiero po powrocie do zajęć stacjonarnych.