Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Praktyczny Poniedziałek - 22.04.2024 r.

19.04.2024

Przed nami kolejny Praktyczny Poniedziałek z wieloma atrakcyjnymi przedsięwzięciami. Tym razem czeka nas m.in.: kilka konferencji naukowych, warsztaty oraz studenckie debaty. Na wszystkie wydarzenia zapraszamy w poniedziałek 22 kwietnia 2024 r. od godziny 9:00.

- Konferencja Naukowa pt.: "Border Security - innowacje w ochronie granic RP - studenckie badania naukowe", organizowana przez Koło Naukowe Bezpieczeństwa Granicznego, Sala: 3.02, godzina:10:00;

- Konferencja Naukowa pt.: ,,Prawnokarna ochrona zwierząt w Polsce", organizowana przez Koło Naukowe Kranistów ,,LEX". Forma online za pośrednictwem MS TEAMS. Godzina 16:00. Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a2Uyy3volPhlzr9nH1lt7qOHwuGmKeLn0h0xhQJ_bESY1%40thread.tacv2/1713014139689?context=%7b%22Tid%22%3a%22696e0ca9-5324-4118-9dd9-fbaed9ec310d%22%2c%22Oid%22%3a%2256d1b697-8b01-49f4-8ec4-175f4d2c9bfe%22%7d 

- Debata Studencka pt.: "Media jako źródło czynników kryminogennych", organizowana przez Koło Naukowe Kryminalistyki i Kryminologii. Laboratorium Kryminalistyczne, godzina: 12:00; 

- Konferencja studencka pt.: "Czy potrzebne są zmiany w prawie cywilnym?", organizowana przez Koło Naukowe Cywilistów Iustus. Sala 1.20A, godzina: 9:00;

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjlhMGUyNzYtMmMzOS00MTkwLThjY2EtMDg1MjU4YTdjNzkx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22696e0ca9-5324-4118-9dd9-fbaed9ec310d%22%2c%22Oid%22%3a%229147235d-a1e8-45bb-ac18-d4821812cb9d%22%7d 

- Konferencja Naukowa pt.: "Aktualne problemy z zakresu części prawa spadkowego", organizowana przez Kolegium Prawa. Sala: 1.19B, godzina 13:00;

- Warsztat pt.: "Praktyczny aspekt rozmowy kwalifikacyjnej" organizowany w ramach inicjatywy pn.: "Studenci dla Studentów" przez Klinikę Przedsiębiorczości WSPiA. Forma hybrydowa: Sala 3.06, bud B., godzina:12:00. Link do transmisji:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2M4OGU3NzktMDQxYS00ODI2LTkxN2EtYTkwYzU3NWRlZjE2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22696e0ca9-5324-4118-9dd9-fbaed9ec310d%22%2c%22Oid%22%3a%229147235d-a1e8-45bb-ac18-d4821812cb9d%22%7d 

środa 24 kwietnia - Uczelniana Liga Debat Oksfordzkich, Teza do dyskusji: "Rozwój przemysłu jest ważniejszy niż rozwój kultury", organizowana przez Komisję ds. Nauki Parlamentu Studentów. Miejsce: Zemsta Docenta, godzina: 13:00. Studenci studiów niestacjonarnych mogą oglądać 

×
×
×
×
×
×
×
×