Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Prawa człowieka w dobie nowych wyzwań cywilizacyjnych

24.05.2023

Ochrona praw człowieka w prawie krajowym i międzynarodowym w kontekście nowych wyzwań cywilizacyjnych będzie tematem konferencji naukowej organizowanej przez studentów WSPiA. Dyskusja z udziałem gości m.in. z Ukrainy i Turcji odbędzie się w najbliższy piątek 26 maja 2023 r.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Kompatybilność krajowych i międzynarodowych mechanizmów ochrony praw człowieka w dobie nowych wyzwań cywilizacyjnych” to inicjatywa studentów Kolegium Prawa WSPiA. Uczestniczyć w niej będą przede wszystkim studenci WSPiA, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wśród prelegentów pojawią się także przedstawiciele zagranicznych ośrodków naukowych z Ukrainy (Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki w Kijowie, Uniwersytet Narodowy im. Ilji Miecznikowa w Odessie) i Turcji Odeski (Uniwersytet Demokracji w Izmirze, Aydin University w Stambule).

Podstawowym celem konferencji naukowej jest poszerzenie wiedzy z zakresu Prawa Międzynarodowego oraz reguł fuzji z prawem krajowym. Wszystko na rzecz ochrony podstawowych praw człowieka. Potrzeba podjęcia analizy zjawiska kompatybilności krajowych i międzynarodowych mechanizmów ochrony praw człowieka w ramach międzynarodowej konferencji naukowej wynika z jego wagi zarówno w Polsce, jak i współczesnym świecie. Konferencja będzie łączyć aspekt badawczy z obszerną historią, w celu jak najdokładniejszego zobrazowania rzeczywistości, która nas otacza.

×

Organizatorzy chcą podjąć się złożonego wyzwania, jakim jest zebranie całokształtu niezbędnych informacji w zakresie analizy prawnych aspektów pojawiających się na gruncie praw człowieka. Zauważyć należy, że problematyka ta, z każdym dniem, nabiera coraz donioślejszego znaczenia teoretycznego, jak i praktycznego. W związku z tym będzie to konferencja łącząca teoretyków i praktyków. Pozwoli to na wypracowanie wspólnej przestrzeni działania w interesujących nas obszarach.

Studenci wybrali kilka bloków, na podstawie których prowadzić będą dyskusję. Są to: nowe wyzwania cywilizacyjne; krajowe i międzynarodowe organizacje chroniące prawa człowieka; ochrona Praw Człowieka w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; problemy kompatybilności krajowych i międzynarodowych systemów ochronnych; ograniczenia wolności i praw człowieka w regulacjach konstytucyjnych wybranych państw oraz system „soft law”.

Podczas dyskusji uczestnicy będą mówić m.in. o ewolucji pojęciowej i aksjologicznej praw człowieka, dostępie do produktów leczniczych jako elemencie prawa do ochrony zdrowia, katolickiej nauce społecznej a prawach człowieka oraz o historii i działalności World Youth Alliance. W referaty pojawią się także tematy związane z niekompatybilnością definicji jako źródłem wybranych współczesnych konfliktów politycznych, działalnością Europejskiego Trybunału w Strasburgu na gruncie ochrony praw człowieka w sprawach karnych, ograniczeniach wolności i praw człowieka w Polsce w świetle pandemii COVID-19, a także prawach człowieka poza ziemią na przykładzie swobody wypowiedzi i prawa własności oraz własności intelektualnej.

Studenci, którzy wezmą czyny udział w konferencji, oprócz zaświadczenia będą mogli opublikować artykuły naukowe w czasopiśmie „Security Review”.

Organizowana przez studentów WSPiA Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kompatybilność krajowych i międzynarodowych mechanizmów ochrony praw człowieka w dobie nowych wyzwań cywilizacyjnych” odbędzie się w piątek 26 maja 2023 roku. Dyskusja rozpocznie się o godzinie 10:00 w Auli WSPiA (pierwsze piętro, budynek A).