Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Prawo w lotnictwie i kosmosie – wykład otwarty dla studentów WSPiA

11.05.2023

„Rola organizacji międzynarodowej w tworzeniu prawa na przykładzie lotnictwa i kosmosu” to temat najbliższego wykładu otwartego w ramach cyklu spotkań z ciekawym człowiekiem w WSPiA. Tym razem gościem studentów naszej uczelni będzie prof. Małgorzata Polkowska z Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie.

Wykład otwarty w ramach cyklu spotkań z ciekawym człowiekiem odbędzie się w najbliższy poniedziałek 15 maja 2023 r. o godzinie 18:00 w formie zdalnej na platformie MS Teams. Spotkanie jest częścią Praktycznego Poniedziałku dla studentów WSPiA. Wydarzenie organizuje Kolegium Prawa WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej.

Gościem spotkania będzie dr hab. Małgorzata Polkowska, prof. Akademii Sztuki Wojennej, Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Unii Europejskiej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Wykład będzie dotyczył „Roli organizacji międzynarodowej w tworzeniu prawa na przykładzie lotnictwa i kosmosu”.

Aby wziąć udział w wykładzie, wystarczy o godzinie 18:00 w poniedziałek 15 maja 2023 r. kliknąć w poniższy link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmNmMjc5YzQtNWU1Ni00MTA3LWJjNTItYzJiNWM0YTQ3YTI0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22696e0ca9-5324-4118-9dd9-fbaed9ec310d%22%2c%22Oid%22%3a%228bfde4ff-d934-44a9-9c79-989bfea74822%22%7d

Kim jest gość studentów WSPiA?

Dr hab. Małgorzata Polkowska, prof. Akademii Sztuki Wojennej jest Kierownikiem Katedry Prawa Międzynarodowego i Unii Europejskiej na Wydziale Prawa i Administracji. Specjalizuje się w prawie międzynarodowym, w tym prawie lotniczym i kosmicznym oraz bezpieczeństwie narodowym. Jest współpracownikiem Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Rzeszowskiej, Szkoły Głównej Handlowej. Od 2002 r. wykłada w Akademii Sztuki Wojennej. W latach 2019-2021 kierowała projektem naukowym MON dotyczącym polityki bezpieczeństwa kosmicznego. Wykładowca uczelni zagranicznych m.in. Uniwersytetu McGill w Kanadzie, dePaul w Chicago, ENAC w Tuluzie, czy University, City of London. Prelegent i moderator szeregu konferencji krajowych i zagranicznych o tematyce lotnictwa i kosmosu. Doradca Komisji Europejskiej (DEFIS) oraz Ministerstwa Rozwoju i Technologii ds. prawa kosmicznego. Autorka ponad 150 publikacji w języku polskim i angielskim o tematyce prawa międzynarodowego, w tym lotniczego i kosmicznego.

×
×

Spotkania z ciekawym człowiekiem

Spotkania z praktykami w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej organizuje różne Kolegia Dydaktyczne. Są to zazwyczaj spotkania z przedstawicielami służb mundurowych działających na Podkarpaciu, przedstawicielami profesji związanych z administracją, prawem i biznesem. Celem spotkań jest przedstawienie specyfiki różnych zawodów. W czasie wykładów zaproszeni goście opowiadają m.in. o tym, jakie warunki należy spełnić, aby zostać przyjętym do pracy oraz z jakimi wyzwaniami i obowiązkami wiąże się praca w danym zawodzie.

Studenci WSPiA do tej pory spotkali się m.in. z Płk. Andrzejem Sąsiadkiem – ekspertem z zakresu wywiadu gospodarczego byłym funkcjonariuszem UOP oraz MSW, gen. bryg. Dominikiem Traczem – Komendantem Straży Granicznej, gen. Józefem Gdańskim, Komendantem Wojewódzkim Policji w Olsztynie oraz podinsp. Piotrem Łowickim, dowódcą Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego policji w Rzeszowie. Gościem WSPiA w ramach „Spotkań z ciekawym człowiekiem” był również Thomas Jaworski, Honorowy Sędzia Hrabstwa Alachua na Florydzie, Prof. Raymond Taras z Tulane University w Nowym Orleanie, USA, prof. Liqun Cao, światowej sławy kryminologiem, wykładowcą Ontario Tech University oraz Robert Worrell, Oficer Łącznikowy Królestwa Wielkiej Brytanii ds. Zwalczania Przestępczości Finansowej.