Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Przyszłość Prokuratury w Polsce – niezależna i odpowiedzialna

17.05.2024

Pozycja ustrojowa Prokuratury, jej zadania oraz nowa polityka kryminalna Prokuratury RP to najważniejsze wątki dyskusji w ramach kolejnego posiedzenia Podkarpackiego Forum Myśli Prawniczej. W debacie, która odbyła się w czwartek, 16 maja 2024 r., uczestniczyli m.in.: Dariusz Korneluk, Prokurator Krajowy, Prof. Andrzej Zoll, Prof. Zbigniew Ćwiąkalski oraz Jaromir Rybczak, Prokurator Regionalny w Rzeszowie.

Inicjatywa Podkarpackiego Forum Myśli Prawniczej, zrodzona z potrzeb prawniczych społeczności Podkarpacia, jest projektem realizowanym przez WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą. Współdziałanie Uczelni z renomowanymi ekspertami przyczynia się bowiem do kształtowania publicznej debaty na temat prawa. Dotychczasowy dorobek Forum oraz propozycje zgłaszane przez przedstawicieli różnych profesji prawniczych skłoniły władze WSPiA i Radę Naukowo-Programową Forum do jego reaktywacji po przerwie spowodowanej pandemią.

– Projekt, który reaktywowaliśmy po kilku latach, spotkał się z pozytywnym odzewem i dobrą reakcją środowiska prawniczego Podkarpacia. Dostaliśmy wiele głosów, że warto ten pomysł kontynuować – zaznaczył na wstępie prof. Jerzy Posłuszny, Rektor WSPiA. Zwrócił również uwagę na elitarny charakter tychże spotkań i zaprosił na kolejne, czerwcowe posiedzenie, które dotyczyć będzie prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego.

Model Prokuratury w Polsce

Dyskusja koncentrowała się przede wszystkim na pozycji ustrojowej i modelu Prokuratury w Polsce. Głos jako pierwszy zabrał Dariusz Korneluk, Prokurator Krajowy. Podkreślił, że doświadczenia z ostatnich ośmiu lat funkcjonowania prokuratury dostarczyły ważnych lekcji na temat tego, jakie elementy wymagają znacznej modyfikacji. Ten model działania nazwał "prokuraturą rządową", która zajmowała się sprawami określonej kategorii osób, które z punktu widzenia polityki sprawowanej przez Prokuratora Generalnego były najwygodniejsze. Podkreślił jednak, że nie było to wyłączną domeną prokuratorów, którzy bardzo często podejmowali decyzje w oparciu o określone, otrzymywane polecenia.

Odpowiedzialność prokuratora

Zwrócił również uwagę na to, iż dążenie do niezależności nie poszło w parze z odpowiedzialnością. – Ciągle postulujemy i ciągle nie możemy się doprosić mediów, by nie mówić: Prokuratura oskarżyła, Prokuratura umorzyła, Prokuratura wydała postępowanie o wszczęciu śledztwa. To zrobił funkcjonariusz publiczny mający imię i nazwisko, jednostka. To pierwszy element, który pozwoli każdemu prokuratorowi zastanowić się, że to on bierze odpowiedzialność za podejmowaną decyzję – mówił Dariusz Korneluk.

Prokurator Krajowy podkreślał także zasadność konstytucjonalizacji prokuratury, która nie pozwalałaby politykom określonej formacji na destrukcję urzędu Prokuratora Generalnego.

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

Rozdzielenie funkcji Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego

Następnie swoje stanowisko zaprezentował prof. Zbigniew Ćwiąkalski, Kierownik Katedry Prawa i Postępowania Karnego WSPiA, były Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny, który był odpowiedzialny za rozdzielenie funkcji prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości w 2010 r. Prof. Zbigniew Ćwiąkalski podkreślał, że była to dobra zmiana i nadal uważa, iż stanowiska te muszą być rozdzielone, gdyż ostatnie lata pokazały, w jaki sposób można wykorzystywać bardzo dużą władzę przynależną prokuratorowi generalnemu.

– Jesteśmy jedynym krajem w Unii Europejskiej, który ma te stanowiska połączone. W żadnym kraju Unii Minister Sprawiedliwości nie jest zarazem Prokuratorem Generalnym, mimo że powoływanie, sposób ukształtowania zależności w stosunku do rządu, jeżeli chodzi o Prokuratora Generalnego czy Krajowego, jest bardzo różny – mówił prof. Zbigniew Ćwiąkalski.

Zwrócił także uwagę na art. 103. §2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który zakazuje pełnienia jednocześnie funkcji Prokuratora Generalnego i posła lub senatora, a który niekoniecznie był uwzględniany.

Prawo ogranicznikiem władzy

Odmienne stanowisko w zakresie konstytucjonalizacji prokuratury przedstawił natomiast prof. Andrzej Zoll, wykładowca WSPiA, były Prezes Trybunału Konstytucyjnego oraz były Rzecznik Praw Obywatelskich. Podkreślił, iż kluczowe jest to, kto stoi u władzy i jak tę władzę traktuje - czy uważa, że jego władza polityczna stoi ponad prawem, czy prawo stoi ponad jego władzą. – Jeżeli chcemy być demokratycznym państwem prawa, to musimy pamiętać, że prawo jest ogranicznikiem władzy. Jest oczywiście też instrumentem, ale przede wszystkim ogranicznikiem – mówił prof. Andrzej Zoll.

Wyraził także swoje poparcie dla projektu rozdzielenia urzędu Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego. Jednocześnie podkreślił, że proces ten przebiega powoli i zasugerował, że prace nad tym projektem powinny nabrać tempa.

W dalszej dyskusji prof. Andrzej Zoll zaproponował spojrzenie na rolę i ustrój prokuratury w odniesieniu do prokuratury przedwojennej, związanej ściśle z sądami. Stanowiącej element władzy sądowniczej. Niepotrzebna byłaby wówczas prokuratura generalna, a jedynie prokuratura krajowa do rozpatrywania spraw, które nie mają charakteru regionalnego.

Na szereg błędów i nieścisłości, które wystąpiły w ostatnich latach w działaniach prokuratury, zwrócił także uwagę Jaromir Rybczak, Prokurator Regionalny w Rzeszowie. Podkreślał, że prokuratura, jako organ państwa, powinna być niezależna od władzy wykonawczej i polityków. Zaznaczył, że równie ważna jest niezależność prokuratorów, a istotną kwestią jest poczucie odpowiedzialności. Jeśli prokurator zdecyduje się umorzyć postępowanie, powinniśmy wiedzieć, kto podjął taką decyzję - konkretnie, znać imię i nazwisko tej osoby.

W dalszej części posiedzenia eksperci odpowiadali na pytania publiczności, dotyczące między innymi wykształcenia policji i dostępu do nowoczesnego sprzętu. Przebieg ponad dwugodzinnej dyskusji moderował prof. Krzysztof Eckhardt, Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego i Stosunków Międzynarodowych WSPiA.

Zdjęcia: WSPiA/Jerzy Żygadło/ PUW Rzeszów