Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Przyszłość Trybunału Konstytucyjnego – dyskusja w WSPiA

28.03.2024

Pozycja ustrojowa Trybunału Konstytucyjnego oraz projekt nowej ustawy o TK będzie tematem najbliższego posiedzenia Podkarpackiego Forum Myśli Prawniczej. Udział w dyskusji organizowanej przez WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą zapowiedzieli wybitni eksperci i prawnicy m.in. Prof. Sławomir Patyra, Prof. Andrzej Zoll, Prof. Zbigniew Ćwiąkalski oraz Prof. Stanisław Biernat. Dyskusja odbędzie się 3 kwietnia 2024 r.

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa wznawia działalność Podkarpackie Forum Myśli Prawniczej, będącego jedną z form misji i aktywności Uczelni, na rzecz środowiska prawniczego Podkarpacia. Dotychczasowy dorobek Forum, a także sugestie przedstawicieli różnych zawodów prawniczych skłoniły władze WSPiA i Radę Naukowo-Programową do jego reaktywowania.

Tematem kwietniowego posiedzenia Podkarpackiego Forum Myśli Prawniczej będzie pozycja ustrojowa Trybunału Konstytucyjnego. Wykład wprowadzający do dyskusji wygłosi prof. Sławomir Patyra, wykładowca UMCS, współautor projektu nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. W dyskusji uczestniczyć będą także prof. Andrzej Zoll, wykładowca WSPiA, m.in. b. Prezes Trybunału Konstytucyjnego, b. Rzecznik Praw Obywatelskich, prof. Zbigniew Ćwiąkalski, wykładowca, Kierownik Katedry Prawa i Postępowania Karnego WSPiA, b. Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny oraz prof. Stanisław Biernat, wykładowca UJ, b. Wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego. Moderatorem dyskusji będzie prof. Krzysztof Eckhardt, Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego i Stosunków Międzynarodowych WSPiA.

×

Najbliższe posiedzenie Podkarpackiego Forum Myśli Prawniczej odbędzie się w środę 3 kwietnia 2024 r. o godz. 16:00 w Sali Konferencyjnej WSPiA, przy ul. Cegielnianej 14 w Rzeszowie.

Forum Myśli Prawniczej

Posiedzenia Forum odbywać się będą raz w miesiącu i poświęcone będą przede wszystkim podejmowaniu i omawianiu aktualnych i ważnych zagadnień dotyczących stanowienia i stosowania prawa. Zgodnie z dotychczasową tradycją w posiedzeniach Forum uczestniczyć będą wybitni przedstawiciele polskiej nauki prawa z różnych ośrodków akademickich, osoby reprezentujące sądownictwo, prokuraturę i korporacje prawnicze, a także nauczyciele akademiccy i doktoranci WSPiA. Posiedzenia będą znakomitą płaszczyzną i okazją do dyskusji, wymiany poglądów i wyrażania opinii dotyczących omawianych problemów.

Podkarpackie Forum Myśli Prawniczej to wspólna inicjatywa prof. Jerzego Posłusznego – Rektora WSPiA oraz wykładowców Uczelni prof. Andrzeja Zolla i prof. Zbigniewa Ćwiąkalskiego. Celem Forum jest zaktywizowanie podkarpackiego środowiska prawniczego dorobkiem polskiej nauki i praktyki w większym stopniu niż dotychczas. Comiesięczne spotkania mają również na celu szerzenie myśli prawniczej w życiu naukowym uczelni i poszerzanie praktycznej wiedzy z zakresu prawa, z uwzględnieniem wszystkich jego gałęzi i działów. Forum jest płaszczyzną dyskusji i wymiany poglądów pomiędzy teoretykami i praktykami prawa, dlatego uczestnicy mają okazję poznać najnowsze tendencje i kierunki rozwoju nauk penalnych.