Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Studenci wobec współczesnych zjawisk patologii społecznej

10.05.2024

Studenci Koła Bezpieczeństwa Wewnętrznego Pro Securitas wspólnie ze studentami Koła Naukowego Prawa Karnego i Kryminologii działającego przy Uniwersytecie w Białymstoku zapraszają na konferencję pn. “Współczesny wymiar patologii społecznych”. Wydarzenie odbędzie się 13 maja 2024 r. na platformie MS TEAMS.

Studencka konferencja naukowa to wydarzenie, które z pewnością zmieni myślenie na temat różnorodnych patologii społecznych występujących we współczesnym społeczeństwie. To szansa na podzielenie się wiedzą, jak również okazja do wymiany informacji i doświadczeń między studentami a ekspertami w dziedzinie nauk społecznych. Spotkanie podzielone będzie na trzy panele.

Wprowadzenie do patologii społecznych

W tematykę patologii społecznych wprowadzi uczestników prof. dr hab. Ewa Guzik-Makaruk. Następnie studenci będą mówili m.in. o współczesnym wymiarze i nowych formach patologii społecznych. Poruszą także zagadnienia dotyczące identyfikacji i analizy głównych patologii we współczesnym społeczeństwie.

Problem współczesnych uzależnień

Kolejny panel otworzy dr hab. Anna Świerczewska-Gąsiorowska, prof. WSPiA. Po krótkim wystąpieniu naszego eksperta, uczestnicy konferencji opowiedzą o nowym wymiarze uzależnienia od alkoholu, a także o alkoholizmie jako patologii zagrażającej społeczeństwu. Ważne miejsce w dyskusji zajmą także tematy dotyczące uzależnienia od marihuany, pornografii oraz uzależnienia od telefonów.

×

Wymiar współczesnych patologii społecznych

Trzeci, ostatni panel rozpocznie swoim wystąpieniem dr Hubert Kawalec, dając studentom inspirację do dalszej dyskusji. W tej części konferencji uczestnicy omówią wybrane aspekty cyberprzemocy wśród młodzieży oraz wskażą wpływ mobbingu na zdrowie psychiczne i społeczne. Poruszona zostanie również tematyka prostytucji oraz patologicznego wymiaru sekstingu. Trzeci panel zamknie referat odnoszący się do mody na suplementy i patologii rynku farmaceutycznego.

Po części panelowej uczestnicy będą mieli okazję do dyskusji, aktywnej wymiany poglądów, a zarazem wspólnego pogłębiania tematów poruszonych w prezentowanych referatach. Dyskusja ta może niewątpliwie prowadzić do nowych spostrzeżeń, inspiracji i dalszych badań.

Zachęcamy do aktywnego udziału w Konferencji!

×
×