Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Szkolimy studentów na potrzeby Podkarpackiego Centrum Wsparcia

29.04.2022

Szkolenia z zakresu różnych spraw urzędowych oraz pomocy prawnej obywatelom Ukrainy tak WSPiA przygotowuje swoich studentów do pomocy osobom zgłaszającym się do Podkarpackim Centrum Wspierania Obywateli Ukrainy. Za studentami już 4 szkolenia, kolejne planowane są w pierwszych tygodniach maja.

Szkolenia dla studentów to jeden z punktów porozumienia, na mocy którego powołane zostało Podkarpackie Centrum Wparcia Obywateli Ukrainy. Porozumienie zostało zawarte zawartego pomiędzy WSPiA a podkarpackimi urzędami i instytucjami. W pomoc włączył się: Urząd Miasta Rzeszowa, Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie, Izba Przemysłowo-Handlowa w Rzeszowie, Izba Adwokacka w Rzeszowie, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie oraz Podkarpacki Oddział PCK w Rzeszowie.

Uczelnia jako organizator całego przedsięwzięcia zajmuje się m.in. szkoleniem studentów do świadczenia konkretnej pomocy dla uchodźców z Ukrainy. Dlatego studenci co chwilę spotykają się z przedstawicielami urzędów i instytucji współpracujących z WSPiA ucząc się, w jaki sposób rozwiązywać konkretne problemy.

Najnowsze szkolenie, które odbyło się 29 kwietnia 2022 r., dotyczyło przepisów z zakresu pomocy socjalnej. Przeprowadziła je Pani Irena Marszałek-Czekierda, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie. Podczas szkolenia, w którym uczestniczyło kilkudziesięciu studentów przedstawiciele MOPSu tłumaczyli jakie świadczenia socjalne i na jakich zasadach przysługują obywatelom Ukrainy. Studenci mogli poznać także dokumenty i właściwy sposób ich wypełnienia, tak aby mogli pomagać osobom odwiedzającym Podkarpackie Centrum Wsparcia Obywateli Ukrainy. Kolejne szkolenie odbędzie się w czwartek 5 maja 2022 r. Tym razem tematem będzie zakładania działalności gospodarczej. Prowadzić je będzie Pani Agnieszka Czyż-Byjoś z Biura Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń Urzędu Miasta Rzeszowa.

Wcześniej studenci WSPiA w ramach działalności Podkarpackiego Centrum Wsparcia Obywateli Ukrainy spotkali się z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy, którzy przedstawili im, jak wygląda pomoc w poszukiwaniu pracy dla uchodźców.

×
×
×

Studenci mogli także poznać wybrane zagadnienia związane z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Opowiadała o tym Pani Agnieszka Chrostowska-Bawoł, radca prawny, przedstawiciel Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie. W ramach działalności PCWOU zorganizowane zostało także szkolenie z zasad wnioskowania o numer PESEL przez uchodźców z Ukrainy. Tym razem ze studentami spotkała się Pani Bożena Kuźniar, Dyrektor Centrum Kontaktu Urzędu Miasta Rzeszowa.

W pracę Podkarpackiego Centrum Wsparcia Obywateli Ukrainy zaangażowani są nie tylko studenci, ale także działające w WSPiA Klinika Prawa, Klinika Administracji, Klinika Przedsiębiorczości, Klinika Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Akademickie Biuro Karier oraz Centrum Edukacji Dodatkowej. W ramach Centrum wszystkie instytucje współpracują w zakresie adaptacji społecznej, administracyjnej i zawodowej obywateli Ukrainy migrujących w związku z wojną za nasza wschodnią granicą. Pomoc w ramach Podkarpackiego Centrum Wsparcia Obywateli Ukrainy udzielana jest w ramach 5 sekcji: Sekcja wsparcia prawnego, Sekcja wsparcia urzędowego, Sekcja wsparcia pośrednictwa pracy, Sekcja wsparcia humanitarnego oraz Sekcja wsparcia personalnego.

Podkarpackie Centrum Wsparcia Obywateli Ukrainy czynne jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00. Siedziba Centrum mieści się w budynku C1 przy ul. Cegielnianej 14 w Rzeszowie – pokój 0.01 na parterze budynku. Z Centrum można kontaktować się również telefonicznie na numer 17-86-70-455 oraz mailowo na adres pcw@wspia.eu.