Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Warto studiować prawo w WSPiA. Naprawdę warto, bo to 30 lat doświadczenia!

28.06.2024

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa to najstarsza niepubliczna uczelnia na Podkarpaciu. Przez 30 lat w dużym stopniu wzmocniła rzeszowski ośrodek akademicki, m.in. zatrudniając wybitnych wykładowców, organizując ważne konferencje oraz inwestując w infrastrukturę na europejskim poziomie. Dzięki temu dziś WSPiA z dumą może prezentować swoje osiągnięcia.

WSPiA w przyszłym roku świętować będzie swoje 30-lecie. Przez ten czas nie tylko zainwestowała własne środki w nowoczesny kampus w centrum Rzeszowa (25 tys. mkw), ale przede wszystkim zyskała mocną pozycję naukową i dydaktyczną. WSPiA jest ważnym miejscem na mapie edukacyjnej, a jej działalność ma nie tylko wymiar regionalny, ale krajowy i międzynarodowy. Uczelnia przyczyniła się istotnie do rozwoju rzeszowskiego ośrodka akademickiego.

Uczelnia prowadzi silne kierunki studiów, które są wysoko klasyfikowane w różnych rankingach. Takim kierunkiem jest np. prawo. Według Rankingu Wydziałów Prawa dziennika Rzeczpospolita okazaliśmy się jedną z najlepszych niepublicznych Uczelni kształcących prawników. W kilku kategoriach uzyskaliśmy najwyższe wyniki na równi z najlepszymi uniwersyteckimi Wydziałami Prawa, m.in. w zdawalności na aplikacje i rozwoju kadry naukowej. Mamy uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego nauk prawnych – zaznacza prof. Jerzy Posłuszny, Rektor WSPiA.

– Jesteśmy prekursorami nowoczesnych rozwiązań dydaktycznych. Np. oprócz systemu punktowego, na kierunku prawo uruchomiliśmy Studium Praktycznej Nauki Prawa, działające w myśl zasady „praktyka czyni prawnika”. W ramach Studium studenci obligatoryjnie opracowują pisma procesowe, nieprocesowe, umowy i glosy (w ramach glosatorium), uczestniczą w debatach oxfordzkich, symulowanych rozprawach, zajęciach z retoryki i erystyki, praktykują w Klinice Prawa. Uczelnia przygotowuje także do pracy w kilkudziesięciu zawodach niewymagających aplikacji – tłumaczy prof. Jerzy Posłuszny.

– Cieszę się, że nasze prawo okazał się najlepszy w regionie, a jego wysoka ocena jest w pełni zasłużona. Pokazuje, że znakomita kadra nauczająca i upraktycznianie kształcenia prawników poprawia jakość nauczania – zwraca uwagę prof. Zbigniew Ćwiąkalski, Kierownik Katedry Prawa i Postępowania Karnego WSPiA.

Od lewej: prof. Andrzej Zoll, prof. Janusz Raglewski, prof. Zbigniew Ćwiąkalski, prof. Włodzimierz Wróbel, prof. Jerzy Posłuszny.
×

Od lewej: prof. Andrzej Zoll, prof. Janusz Raglewski, prof. Zbigniew Ćwiąkalski, prof. Włodzimierz Wróbel, prof. Jerzy Posłuszny.

×
×

Prawo w WSPiA to także aktywizowanie i integrowanie środowiska prawniczego Podkarpacia. Uczelnia m.in. zatrudnia liczną kadrę praktyków – sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców, a także prowadzi Podkarpackie Forum Myśli Prawniczej. Posiedzenia Forum odbywają się co miesiąc i poświęcone są ważnym zagadnieniom prawa. Podczas ostatniego posiedzenia prof. Włodzimierz Wróbel, Sędzia Sądu Najwyższego, Przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego działającej przy Ministrze Sprawiedliwości po raz pierwszy publicznie zaprezentował projekt zmian w prawie karnym przygotowanych przez tę Komisję.

– Forum to ważna inicjatywa, w której uczestniczą najwybitniejsi polscy prawnicy i przedstawiciele środowiska prawniczego Podkarpacia. Jest to znakomite przedsięwzięcie, w ramach którego teoria spotyka się z praktyką. Forum świadczy o wysokim prestiżu WSPiA – zaznacza prof. Andrzej Zoll, wykładowca WSPiA.