Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Wprowadzamy automatyczne sprawdzanie obecności na zajęciach

29.11.2023

Uwaga studenci! W związku z wprowadzeniem Punktowego Zaliczania Przedmiotów w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej czeka nasz kilka nowych rozwiązań. Jednym z nich jest system automatycznego sprawdzania obecności na wykładach, który ułatwi studentom zdobywanie punktów w ramach nieobowiązkowej drogi „obecność na wykładach”.

Do Punktowego Zaliczania Przedmiotów (PZP) w tym semestrze wyznaczone zostały tzw. przedmioty wiodące (po dwa w semestrze), najważniejsze dla dobrego wykształcenia na danym kierunku studiów. Ocenę końcową z przedmiotów objętych nowym modelem edukacji ustala się na podstawie sumy punktów uzyskanych na poszczególnych „drogach”, według liczby punktów przypisanej każdej z tych „dróg”. Student zbiera punkty w ramach dróg obowiązkowych oraz nieobowiązkowych.

×

e-listy obecności

W ramach dróg nieobowiązkowych punktowana jest m.in. obecność na wykładach. Aby usprawnić i ułatwić sprawdzanie obecności podczas zajęć w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024 WSPiA wprowadza system automatycznego sprawdzania obecności. Usługa e-listy obecności działa we wszystkich salach wykładowych w Kampusie Uczelni. Jego działanie jest bardzo proste. Wykładowca po zalogowaniu się do komputera uruchamia system sprawdzania obecności. Każdy student potwierdza swoją obecność, zbliżając legitymację do bezdotykowego czytnika znajdującego się przy prowadzącym. System automatycznie zapisze jego dane, a wykładowca otrzyma pełną listę obecności, na podstawie której przyzna każdej osobie odpowiednie punkty w ramach PZP.

W związku z uruchomieniem systemu e-listy obecności przypominamy wszystkim studentom o zabieraniu na zajęcia swoich legitymacji studenckich. Dzięki temu zostaną zarejestrowani na listach obecności.

E-listy obecności to jedna z 12 e-usług wprowadzonych dla studentów oraz pracowników naukowych i administracyjnych WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. Usługi wspomagają komunikację i edukację studentów. Są to m.in. nowoczesna platforma e-rekrutacji, e-tablica ogłoszeń połączona z monitorami LCD wyświetlającymi informacje dla studentów, system e-kontaktu z wykładowcami i pracownikami WSPiA, oraz elektroniczny obiegu dokumentów pomiędzy studentami a Dziekanatem.

Przerwa techniczna

Dodatkowo mamy bardzo ważną informację dla wszystkich studentów WSPiA. W związku z aktualizacją oprogramowania w dniach 4-6 grudnia 2023 r. w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej niedostępnych będzie kilka usług. Na trzy dni wyłączone zostaną: Wirtualna Uczelnia, system e-Wniosków studenckich (e-student) oraz e-lista obecności.