Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

WSPiA będzie szkolić adwokatów i radców prawnych z regionu

29.08.2023

Blisko 230 radców prawnych i adwokatów z Podkarpacia weźmie udział w cyklu wykładów organizowanych przez WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą. Zajęcia dla prawników realizowane są w ramach projektu „WSPiA dla praworządności” finansowanego z Programu Małych Grantów Ambasady i Konsulatu Stanów Zjednoczonych w Polsce poprowadzą wybitni polscy prawnicy współpracujący z Uczelnią.

Projekt „WSPiA dla praworządności” ma na celu ugruntowanie wiedzy w zakresie zasad funkcjonowania demokratycznego państwa prawa, przestrzegania norm prawnych przez władze państwowe, jak i społeczeństwo oraz poszerzenie kompetencji w zakresie kreowania postaw charakteryzujących społeczeństwo obywatelskie. Skierowany jest szczególnie do radców prawnych i adwokatów zaangażowanych w świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej dla uchodźców z Ukrainy. Uczestnikami wykładów będą prawnicy zrzeszeni w Okręgowej Izbie Radców Prawnych oraz Izbie Adwokackiej w Rzeszowie.

 

Dla adwokatów oraz radców prawnych z regionu zaplanowano łącznie 24 godziny wykładów on-line z elementami konwersatorium. Poprowadzą je uznani w środowisku akademickim profesorowie specjalizujących się w problematyce praworządności, funkcjonowania państwa prawa, konstytucyjnego systemu ochrony praw człowieka.

 

×

W ramach projektu „WSPiA dla praworządności” z podkarpackim prawnikami spotykać się będą wykładowcy WSPiA: Prof. Andrzej Zoll (b. Prezes Trybunału Konstytucyjnego, b. Rzecznik Praw Obywatelskich); Prof. Zbigniew Ćwiąkalski (b. Minister Sprawiedliwości); Prof. Leszek Leszczyński (Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku); Prof. Marian Grzybowski (Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku) oraz sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. Zbigniew Czarnik i prof. Robert Sawuła.

Podczas spotkań z adwokatami i radcami prawnymi wykładowcy WSPiA poruszą tematy związane z konstytucyjnymi podstawami prawa karnego, zasadami wykładni prawa, wartościami i zasadami prawa publicznego. Mowa będzie także o roli orzecznictwa TK w procesie stanowienia i stosowania prawa, kodeksie postępowania administracyjnego oraz wartościach i zasadach prawa karnego.

Projekt „WSPiA dla praworządności” realizowany jest w ramach współpracy Uczelni z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Rzeszowie oraz Okręgową Radą Adwokacką w Rzeszowie. W ramach tej współpracy organizowane są m.in. wspólne projekty, w tym – seminaria i konferencja naukowe oraz podejmowane inicjatywy naukowe, kulturalne i społeczne promujące wśród obywateli praworządność.

Projekt „WSPiA dla praworządności” realizowany przy wsparciu finansowym z Programu Małych Grantów Ambasady i Konsulatu Stanów Zjednoczonych w Polsce. Projekt oprócz wykładów dla adwokatów i radców prawnych przewiduje także organizację zajęć dla studentów oraz młodzieży ze szkół średnich z województwa podkarpackiego. Studenci i uczniowie wezmą udział w warsztatach z zakresu systemu ochrony praw człowieka, środków ochrony przysługujących w sytuacji naruszenia praw i wolności, a także postaw i zachowań antydyskryminacyjnych. Dodatkowo uczestnicy wezmą udział w serii debat oxfordzkich.