Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

WSPiA lider w edukacji dla bezpieczeństwa

24.06.2022

Edukacja i działania WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej na rzecz zwiększania bezpieczeństwa w regionie zostały w tym roku docenione przez Gazetę Codzienną Nowiny. Kapituła konkursu organizowanego gazetę przyznała Uczelni tytuł Lidera Regionu 2022. WSPiA taki tytuł otrzymała już po raz szósty.

Konkurs Lider Regionu organizowany jest od 11 lat przez redakcję Gazety Codziennej Nowiny. Jak tłumaczą organizatorzy tego przedsięwzięcia, jest to forma docenienia wielu dynamicznych i kreatywnych firm z naszego regionu, które są pionierami przedsiębiorczości oraz innowacyjności w różnych sferach. Rozwój naszego regionu to najczęściej zasługa naszych najlepszych firm, ale też instytucji, którymi zarządzają zdolni managerowie, a także lokalnych samorządów. Pracują w nich znakomici gospodarze, szefowie i pracownicy.

WSPiA Lider Regionu

WSPiA w tym roku otrzymała tytuł Lidera Regionu już po raz szósty. Tym razem Kapituła Konkursu doceniła Uczelnię jako Lidera w edukacji dla bezpieczeństwa. Organizatorzy docenili to, że WSPiA praktycznie od początku swojej działalności bardzo mocny nacisk kładzie na edukację i działania na rzecz zwiększania bezpieczeństwa w regionie. Służą temu liczne inicjatywy dydaktyczne i edukacyjne doceniane przez instytucje państwowe i regionalne. Statuetkę i pamiątkowy dyplom podczas uroczystej gali z rąk Wojewody Podkarpackiego Pani Ewy Leniart oraz Prezesa rzeszowskiego oddziału Polska Presse Grzegorza Nowosielskiego odebrała dr Bożena Sowa, Prorektor WSPiA.

Działalność WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej na rzecz edukacji dla bezpieczeństwa dzieli się na trzy powiązane ze sobą sfery. Pierwsza to działalność dydaktyczna, która rozpoczęła się w Przemyślu już w 1995 r., czyli w momencie utworzenia WSPiA. Był to czas ogromnego odłożonego popytu edukacyjnego w regionie przemyskim. Dlatego uruchamiając kierunek „administracja” WSPiA postanowiła jako pierwsza w regionie zaproponować studentom dodatkową specjalność „administracja bezpieczeństwa wewnętrznego”.

×
×
×

Była to także odpowiedź na potrzeby instytucji sektora szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Chęć uzupełnienia swojej wiedzy przez funkcjonariuszy wpływała równocześnie na poziom wykształcenia m.in. w Straży Granicznej i Służbie Celnej. Warto zaznaczyć, że studia te ukończyło wiele osób pełniących w przeszłości i obecnie ważne funkcje w różnych służbach.

Utworzona blisko 30 lat temu specjalność „administracja bezpieczeństwa wewnętrznego” cały czas była rozwijana. W kolejnych latach Uczelnia stworzyła samodzielny kierunek „bezpieczeństwo wewnętrzne” najpierw jako studia I stopnia, później jako pierwsza w regionie otrzymała uprawniana do prowadzenia studiów II stopnia. Kolejnym krokiem – podpartym zgromadzonym dorobkiem badawczym, doświadczeniem i bazą dydaktyczną było uruchomienie samodzielnego, pierwszego na Podkarpaciu i jednego z nielicznych w Polsce kierunku studiów Kryminologia.

Działalność edukacyjna

Prowadzenie studiów na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” oraz znakomita kadra profesorów i praktyków pozwoliła na utworzenie kolejną ważnej sfery Edukacji dla bezpieczeństwa. Ponad 10 lat temu WSPiA otworzyła się na uczniów szkół średnich. W 2012 r. uruchomiony został unikalny w skali kraju program naukowo-badawczy „Bezpieczna Przyszłość”, który jest autorskim pomysłem prof. Jerzego Posłusznego, Rektora WSPiA. Program realizowany jest w kilku odrębnych formach organizacyjnych. Jest to: Podkarpacka Młodzieżowa Akademia Prawa i Bezpieczeństwa; Podkarpackie Młodzieżowe Święto Bezpieczeństwa; Podkarpackie Centrum Kryminalistyki, Kryminologii i Medycyny Sądowej; Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie; Podkarpacki Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie; Konkurs Wiedzy o Prawach Człowieka; Objazdowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS Prawa człowieka w filmie.

W programie „Bezpieczna Przyszłość” przez 10 lat uczestniczyło blisko 100 tys. uczniów z naszego regionu. – Tworząc program, przyświecała nam myśl, że jedną z najważniejszych wartości w życiu społecznym jest bezpieczeństwo – indywidualne i zbiorowe. Dotyczy to w szczególności młodzieży – naszych córek i synów. Jakże nowego, ale i tragicznego wymiaru, słowa te nabierają dzisiaj. Nasza aktywność w szkołach to także element misji szkoły wyższej m.in. wykonywania zadań społecznie przydatnych i użytecznych. A taką funkcją społeczną jest niewątpliwie edukacja dla bezpieczeństwa młodzieży szkolnej. Edukację dla bezpieczeństwa traktujemy także w kategoriach naszego obowiązku moralnego wobec młodzieży. Wszyscy mamy dzieci i chcemy, aby były bezpieczne – tłumaczy ideę programu prof. Jerzy Posłuszny, Rektor WSPiA.

Edukacja dla bezpieczeństwa prowadzona przez WSPiA ma na celu podnoszenie świadomości prawnej i w zakresie bezpieczeństwa młodych ludzi. Ma kształtować właściwe – obywatelskie, patriotyczne, praworządne, „porządne” i sprzyjające bezpiecznym zachowaniom – postawy zarówno w szkole, jak i w życiu społecznym. Zajęcia dla młodzieży rozwijają ich zainteresowania problematyką prawa i bezpieczeństwa, budują zaufanie i szacunek do formacji i służb bezpieczeństwa. Przede wszystkim jednak przygotowuje młodzież na rzeczywiste, potencjalne, dotychczasowe i nowe rodzaje zagrożeń bezpieczeństwa indywidualnego i zbiorowego, wewnętrznego i zewnętrznego. Edukacja dla bezpieczeństwa obejmuje nie tylko uczniów, ale także studentów. Jest to jednak proces permanentny i odbywa się na zajęciach, w ramach kół naukowych i zajęć dodatkowych, na studenckich konferencjach i seminariach naukowych itd.

Ważną sferą edukacji dla bezpieczeństwa prowadzonej przez WSPiA są niezliczone ogólnopolskie badania, konferencje i seminaria naukowe organizowane wspólnie z innymi ośrodkami akademickim.

Docenieni po raz kolejny

Jest to szósta statuetka i tytuł Lidera Regionu przyznana WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej. W poprzednich latach Uczelnia wyróżniona została w kategorii Szkolnictwo Wyższe za prowadzone od 2011 r. Seminaria Doktoranckie z zakresu nauk prawnych oraz w kategorii Nauka za skuteczność Uczelni w pozyskiwaniu środków unijnych na kształcenie młodzieży, realizowane przez Uczelnię innowacyjne metody kształcenia młodzieży, nową koncepcję kształcenia praktycznego studentów oraz wprowadzenie nowatorskich metod nauczania i sprawdzania wiedzy, nowoczesne rozwiązania w zarządzaniu i infrastrukturze.

Lider Regionu

Nagroda Lidera Regionu przyznawana jest od jedenastu lat. Otrzymują ją wyróżniające się firmy i instytucje, z których mieszkańcy regionu mogą być dumni. Konkurs ma już bogatą historię. Co roku wśród laureatów są znane, duże przedsiębiorstwa, jak i mniejsze podmioty gospodarcze, które osiągnęły bardzo dobre wyniki w porównaniu ze swoimi konkurentami na rynku.