Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

WSPiA Liderem Regionu w kategorii Nauka

30.03.2023

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa po raz kolejny została doceniona przez kapitułę konkursu Lider Regionu. Tym razem uczelnia otrzymała ten zaszczytny tytuł za trwającą już 25-lat współpracę naukową z uczelniami ukraińskimi. Konkurs organizowany jest od 12 lat przez redakcję Gazety Codziennej Nowiny.

×

Relację z Gali można znaleźć na stornie nowiny24.pl

Konkurs Lider Regionu to forma docenienia wielu dynamicznych i kreatywnych firm z naszego regionu, które są pionierami przedsiębiorczości oraz innowacyjności w różnych sferach. – Na Podkarpaciu jest wiele firm, które są gwarantami rozwoju gospodarczego regionu, których zasięg oddziaływania wykracza często poza region. Jest też wiele instytucji i samorządów, dzięki którym wzrasta jakość życia mieszkańców regionu. Dwadzieścia z nich honorujemy nagrodą, a zarazem tytułem Lidera Regionu – podkreślał podczas gali wręczenia nagród Jaromir Kwiatkowski, zastępca redaktora naczelnego Nowin.

WSPiA w tym roku otrzymała tytuł Lidera Regionu w kategorii nauka za trwającą od 25 lat współpracę naukową z uczelniami ukraińskimi. Jest to już siódmy taki tytuł przyznany WSPiA. Statuetkę i pamiątkowy dyplom podczas uroczystej gali z rąk Stanisława Kruczka, członka Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz Jaromira Kwiatkowski, zastępca redaktora naczelnego Nowin odebrał prof. Jerzy Posłuszny, Rektor WSPiA. Rzeszowskiej Szkoły Wyższej.

Rektor WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej podkreślał, że nagroda jest dla uczelni dużym wyróżnieniem i docenieniem wielu lat pracy. – Dziękuję za tę nagrodę i przytoczę tu słowa Rektora Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie, który parę lat temu, jeszcze przed pandemią powiedział, że WSPiA jest uczelnią, z którą uniwersytet we Lwowie prowadzi najintensywniejsze kontakty – mówił podczas gali prof. Jerzy Posłuszny.

Dodał, że warto przy tej okazji przypomnieć dwa ważne wydarzenia. – W 2001 rok na Podkarpaciu zrodziła się nagroda Pojednania Polsko-Ukraińskiego. Nagrodę podczas konferencji zorganizowanej przez naszą Uczelnię wręczał papież Jan Paweł II, który był jej patronem. Przypomnę także, że WSPiA jest siedzibą Polsko-Ukraińskiego Klubu Konstytucjonalistów. Klub zrzesza wybitnych naukowców z Polski i Ukrainy. Mamy ogromny dorobek w zakresie pomocy w tworzeniu ustawodawstwa ukraińskiego. A kilka tygodni temu rozpoczęliśmy wspólnie z naszymi kolegami z Ukrainy prace nad propozycjami powojennej konstytucji dla tego kraju. Dziękujemy jeszcze raz za docenienie tej 25-letniej, naukowej współpracy z najważniejszymi uczelniami ukraińskimi – zakończył prof. Jerzy Posłuszny.

WSPiA otrzymała tytuł Lidera Regionu w kategorii Nauka za trwająca od 25 lat współpracę naukową z uczelniami ukraińskimi. Rozpoczęła się on w 1998 r. kiedy WSPiA nawiązała bliski kontakt z Lwowskim Uniwersytetem Narodowym im. Iwana Franki. Efektem współpracy były wspólne konferencje naukowe, organizowane w Rzeszowie, Przemyślu i Lwowie. Konferencje dotyczyły zagadnień prawnych, ekonomicznych, administracyjnych i związanych z zarządzaniem, a ich rezultatem było kilkadziesiąt publikacji (w języku polskim, ukraińskim i angielskim). W ramach tej współpracy w 2001 r. obie uczelnie zorganizowały konferencję, która towarzyszyła wizycie Jana Pawła II we Lwowie. Częścią tej wizyty było wręczenie przez Papieża Polaka Nagrody Pojednania Polsko-Ukraińskiego, która spotkała się z ogromną życzliwością Jana Pawła II, jako jednej z ważniejszych form promujących pojednanie i współpracę obu narodów. Współorganizatorem realizacji tej nagrody była WSPiA, a pierwszym laureatem został zgłoszony przez rzeszowską Uczelnię Rektor Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki prof. Iwan Wakarczuk.

×
×
×
×

Ponadto WSPiA od wielu lat współpracuje z największymi ukraińskimi Uniwersytetami m.in. Uniwersytetem im. Iwana Franki we Lwowie, Kijowskim Uniwersytetem Narodowym im. Tarasa Szewczenki, Tarnopolskim Instytutem Społecznych i Informacyjnych Technologii, Lwowskim Państwowym Uniwersytetem Spraw Wewnętrznych, Iwano-Frankiwskim Narodowym Technicznym Uniwersytetem, Czerniowieckim Uniwersytetem Narodowym im. Jurija Fedkowycza.

W 2005 roku z inicjatywy prof. Jerzego Posłusznego, Rektora WSPiA powstaje Polsko-Ukraiński Klub Konstytucjonalistów. Posiedzenia Klubu odbywają się dwa razy w roku na przemianie: na Ukrainie i w Polsce i dokumentowane są w postaci odrębnych publikacji. Klub zrzesza polskie i ukraińskie środowisko wybitnych naukowców z zakresu prawa konstytucyjnego, sędziów Sądu Konstytucyjnego Ukrainy, Trybunału Konstytucyjnego RP, prawników oraz polityków. Dzięki inicjatywie WSPiA, po raz pierwszy konstytucjonaliści z Polski i Ukrainy prowadzili wspólne badania. Ich tematyka objęła zagadnienia ustrojowo-prawne Ukrainy, a diagnozy i sformułowane wnioski de lege ferenda zostały wykorzystane w procesie zmian ustrojowych w Ukrainie. Propozycje członków Polsko-Ukraińskiego Klubu Konstytucjonalistów miały realny wpływ na tworzenie koncepcji i wdrażanie sądownictwa administracyjnego w Ukrainie, nowej ustawy o Sądzie Konstytucyjnym czy Kodeksu Wyborczego Ukrainy, którego autorem jest Jurij Kluczkowski, członek Polsko-Ukraińskiego Klubu Konstytucjonalistów.

Współpraca naukowa z ukraińskimi Uczelniami to także propagowanie wiedzy na temat polskiego prawa, organizowanie seminariów i konferencji na temat polskiego prawa oraz gromadzenie i udostępnianie polskiej literatury prawniczej. Taka działalność rozwijana jest m.in. poprzez otwarte z inicjatywy WSPiA Centrum Polskiego Prawa na Wydziale Prawa Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki – jednego z największych uniwersytetów na Ukrainie. Jest to pierwsza taka instytucja, która powstała na Ukrainie, która docenia bogate doświadczenie WSPiA w zakresie współpracy z ukraińskimi uczelniami. Warto zaznaczyć, że pierwsze książki dla Centrum przekazała WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa. Były to m.in. wydane przez Uczelnię publikacje z zakresu prawa publicznego i prawa karnego.