Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

WSPiA pierwszą uczelnią w Polsce z nowoczesnym rozwiązaniem VR

09.05.2024

Nowoczesne, eksperckie stanowisko VR stanowi integralną część wielofunkcyjnej platformy edukacyjnej CYBID. To innowacyjne rozwiązanie umożliwi studentom WSPiA przeprowadzanie dokładnych oględzin miejsca zdarzenia w wirtualnej rzeczywistości, wykonując różnorodne działania, takie jak robienie zdjęć, dokonywanie pomiarów czy oznaczanie śladów.

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa wyróżnia się innowacyjnym podejściem do kształcenia studentów. Nowocześnie wyposażony kampus, o powierzchni ponad 21 tys. m², znajduje się w samym centrum Rzeszowa i otwiera przed studentami wiele możliwości. Mają oni bowiem dostęp do zaawansowanych symulatorów oraz narzędzi, które pozwalają im zdobywać praktyczne umiejętności niezbędne na współczesnym rynku pracy.

Warto przypomnieć, że WSPiA jako pierwsza uczelnia zakupiła strzelnicę elektroniczną. Studenci korzystają także z nowoczesnych symulatorów „Wirtualnej Sceny Zbrodni”, interaktywnego symulatora postępowania w sytuacjach awaryjnych, kryzysowych, stanach klęsk żywiołowych, epidemicznych, katastrofach komunikacyjnych symulowanych za pomocą komputera oraz branżowych symulatorów biznesowych. Od roku akademickiego 2023/2024 studenci WSPiA mogą szkolić się również na dwóch nowych symulatorach wirtualnej rzeczywistości: obrotu i przyjęcia surowców, materiałów do magazynu, który umożliwia interakcję z wirtualną przestrzenią magazynową, a także symulatorze VR do nauki czynności składających się na proces sztauowania kontenerów.

Nowoczesne, eksperckie stanowisko VR

W tym roku również nie brakuje nowości w WSPiA! Jako pierwsza uczelnia w Polsce, wdrożyliśmy nowoczesne, eksperckie stanowisko VR umożliwiające przeprowadzanie oględzin miejsca zdarzenia w wirtualnej rzeczywistości oraz wykonywanie działań, takich jak robienie zdjęć, pomiarów czy oznaczanie śladów. W dalszym etapie ćwiczeń studenci będą realizować swoje działania w rzeczywistości, wykorzystując dane zgromadzone w środowisku VR do dokumentacji i rekonstrukcji miejsca zdarzenia. To rozwiązanie pozwoli zatem na konfrontację opracowanej dokumentacji i rekonstrukcji z pierwotnym scenariuszem przebiegu zdarzenia.

– Zajęcia prowadzone w naszym Podkarpackim Centrum Kryminalistyki, Kryminologii i Medycyny Sądowej skierowane są w głównym nurcie na praktyczność. Student, który dysponuje odpowiednim środowiskiem, jest w stanie przygotować się w sposób maksymalnie zbliżony do wymiaru pracy, z jaką się zmierzy po studiach. Programy, które oferujemy w trakcie tego procesu dydaktycznego, mają to przygotowanie ułatwić. Posługujemy się naszym najnowszym nabytkiem – środowiskiem VR, który przestał być wreszcie zabawą, a stał się platformą do twórczego zdobywania umiejętności. Studenci zyskali pełną możliwość kreowania zdarzeń, dzięki czemu możliwe jest tworzenie nieograniczonej ilości wersji scenariuszy do pracy i analizy. Praca ze stanowiskiem VR sprawi, że idea nacisku na praktyczność będzie postępować – mówi insp. Andrzej Bodzioch, Dyrektor Podkarpackiego Centrum Kryminalistyki, Kryminologii i Medycyny Sądowej, b. Naczelnik Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Rzeszowie.

Kluczową funkcjonalnością stanowiska VR jest integracja z oprogramowaniem CYBID, służącym do tworzenia szkiców miejsca zdarzenia oraz prowadzenia rekonstrukcji przy użyciu narzędzi takich jak CrimeSIM, CrimePLAN, PHOTORECT, PLAN i V-SIM.

×
×
×
×
×

Narzędzia dostępne w modułach oprogramowania pozwalają studentom zdobywać wiedzę w wielu aspektach, takich jak pomiary, identyfikacja i metryczki śladów, szkicowanie i planowanie miejsca zdarzenia, protokołowanie, fotografia, fotogrametria oraz wykonywanie analiz i symulacji. Co ważne, studenci nie muszą pracować nad gotowymi scenariuszami. Platforma umożliwia bowiem tworzenie własnych, symulowanych zdarzeń i planów działań ratowniczych od podstaw.