Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

WSPiA zaprasza na bezpłatny kurs Study Wars

22.11.2022

„Studium Wojny teoria i praktyka na przykładzie Ukrainy” taki tytuł nosi bezpłatny, otwarty kurs organizowany przez WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą. Zajęcia poprowadzą ukraińscy wykładowcy, eksperci z zakresu bezpieczeństwa i obronności w tym m.in. b. wiceminister obrony Ukrainy. Kurs przeprowadzony zostanie w formie zdalnej. Uczestniczyć w nim mogą wszystkie osoby zainteresowane tematyką teorii wojen.

Kurs Study Wars „Studium Wojny teoria i praktyka na przykładzie Ukrainy” realizowany jest w ramach unijnego projektu Wsparcie dla obywateli Ukrainy – włączenie wykładowców z Ukrainy w proces nauczania. Kurs organizowany jest dla studentów WSPiA w ramach Bonu Edukacji Dodatkowej. Mogą w nim także uczestniczyć osoby spoza Uczelni, które chcą dowidzieć się więcej na temat genezy, strategii prowadzenia wojen, systemów obronnych czy psychologicznych konsekwencji konfliktów zbrojnych. Zajęcia w ramach bezpłatnego kursu Study Wars realizowane będą w formie zdalnej za pośrednictwem platformy MS Teams. Wykłady potrwają dwa semestry. Łącznie będzie to 120 godzin. Zajęcia będą tłumaczone na język polski i zakończą się otrzymaniem certyfikaty ukończenia kursu.

 

×

Tematyka zajęć podzielona została na trzy moduły. Moduł 1 to podstawy organizacji wojskowej i systemów prowadzenia wojny. Kolejny dotyczyć będzie uwarunkowań prawno-traktatowych w zakresie krajowym i międzynarodowym. W ostatnim wykładowcy prowadzący kurs skupią się na Wojnie rosyjsko ukraińskiej.

Podczas zajęć będzie można poznać podstawy organizacji armii ukraińskiej, systemy gotowości obronnej, taktyki, strategie i użycie sił zbrojnych w kontekście dowodzenia i przywództwa. Mowa będzie także systemach międzynarodowej regulacji prawnej konfliktów zbrojnych, budowaniu podstaw prawnych sfery bezpieczeństwa i obrony państwa oraz przestrzeganiu praw wojny. W module dotyczącym wojna rosyjsko-ukraińska mowa będzie o historii i genezie konfliktu zbrojnego między Ukrainą a Rosją, konsekwencjach konfliktu i jego wpływie na gospodarkę kraju i świata, wpływie tożsamości narodowej na morale społeczeństwa i determinację wojsk ukraińskich. Poruszony zostanie również temat przyszłość struktur państwowych Ukrainy, konsekwencji i wpływu agresji Rosji na Zycie obywateli Ukrainy oraz psychologicznych konsekwencji wojny.

Wykładowcami podczas Kursu Study Wars „Studium Wojny teoria i praktyka na przykładzie Ukrainy” będą specjaliści z Ukrainy z zakresu bezpieczeństwa i obronności. Pierwsze spotkania poprowadzi Leonid Poliakow, wiceminister obrony Ukrainy w latach 2005–2008 i 2014. Kolejne wykłady przedstawią profesorowie oraz eksperci z Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. I. Franko, Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. T. Szewczenki, Uniwersytetu Narodowego „Akademia Kijowsko-Mohylańska”, Narodowego Technicznego Uniwersytetu Ukrainy "Politechniki Kijowskiej im. Ihora Sikorskiego oraz Ukraińskiego Centrum Badań Ekonomicznych i Politycznych im. Ołeksandra Razumkowa.

Kurs Study Wars „Studium Wojny teoria i praktyka na przykładzie Ukrainy” rozpocznie się na początku grudnia 2022 r. Ma charakter otwarty dlatego oprócz studentów WSPiA może w nim uczestniczyć każdy zainteresowany tematyką kursu. Szczegółowy program zostanie przesłany uczestnikom po rozpoczęciu zajęć. Aby wziąć udział w zajęciach, należy wypełnić poniższy formularz.

Program kursu Study War „Studium Wojny teoria i praktyka na przykładzie Ukrainy”

Moduł 1 – Podstawy organizacji wojskowej i systemów prowadzenia wojny

 1. Podstawy organizacji Armii Ukraińskiej – Leonid Poliakow, wiceminister obrony Ukrainy w latach 2005–2008 i 2014
 2. Taktyka, strategia i użycie sił zbrojnych, dowodzenie i przywództwo Leonid Poliakow, wiceminister obrony Ukrainy w latach 2005–2008 i 2014
 3. Państwo a wojna – system gotowości obrony – Mykoła Sungurowski, dyrektor projektów wojskowych Centrum Razumkowa, doktor nauk technicznych, pułkownik rezerwy

Moduł 2 – Uwarunkowania prawno-traktatowe w zakresie krajowym i międzynarodowym

 1. Systemy międzynarodowej regulacji prawnej konfliktów zbrojnych – Wasyl Kiselychnyk, profesor Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. I. Franko, doktor habilitowany nauk prawnych
 2. Podejście systemowe do budowania podstaw prawnych sfery bezpieczeństwa i obrony państwa – Mykoła Sungurowski, dyrektor projektów wojskowych Centrum Razumkowa, doktor nauk technicznych, pułkownik rezerwy
 3. Problemy i zagrożenia w przestrzeganiu praw wojny – Wasyl Kiselychnyk, profesor Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. I. Franko, doktor habilitowany nauk prawnych

Moduł 3 – Wojna rosyjsko-ukraińska.

 1. Historia i geneza konfliktu zbrojnego między Ukrainą a Rosją – Oleg Martselyak, profesor Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. T. Szewczenki, doktor habilitowany nauk prawnych
 2. Konsekwencje konfliktu i jego wpływ na gospodarkę kraju i świata – Olga Pishchulina, ekspert Centrum Razumkowa kierujący m.in. programami społecznymi, doktor nauk socjologicznych
 3. Wpływ poczucia odrębności narodowej – tożsamościowej na morale społeczeństwa i determinację wojsk ukraińskich – Andrii Bychenko, dyrektor do spraw badań socjologicznych Centrum Razumkowa)
 4. Wojna na Ukrainie – przyszłość struktur państwowych – Jurij Klyuchkovskyi, profesor Uniwersytetu Narodowego „Akademia Kijowsko-Mohylańska”, doktor habilitowany nauk prawnych
 5. Konsekwencje zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę i jej wpływ na życie obywateli – Mychajło Miszczenko, zastępca dyrektora do spraw badań socjologicznych Centrum Razumkowa, doktor nauk socjologicznych)
 6. Psychologiczne konsekwencje wojny dla obywatela – Lidia Smola, profesor Narodowego Technicznego Uniwersytetu Ukrainy "Politechnika Kijowska im. Ihora Sikorskiego", doktor habilitowana nauk politycznych.