Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

"Współczesne Problemy Kryminologii" tematem ogólnopolskiej dyskusji w WSPiA

25.05.2023

Ponad 20 prelegentów, studentów WSPiA i Uniwersytetu w Białymstoku oraz wybitni naukowcy z zakresu kryminologii wezmą udział w konferencji naukowej pt. "Współczesne Problemy Kryminologii". Studencka dyskusji będzie dotyczyła m.in. przestępczości w poszczególnych grupach społecznych oraz przyczyny powstawania zjawisk kryminogennych. Konferencja w formie hybrydowej odbędzie się w najbliższy poniedziałek 29 maja 2023 r. o godzinie 11:00.

Studencką konferencję naukową pt. "Współczesne Problemy Kryminologii" jest wynikiem współpracy działającego w murach WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, Koła Naukowego Bezpieczeństwa Wewnętrznego „Pro Securitas” oraz Koła Naukowego Prawa Karnego i Kryminologii Uniwersytetu w Białymstoku wraz z Międzynarodowym Centrum Badań i Ekspertyz Kryminologicznych. Ponadto patronat nad wydarzeniem objął Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz Dziekan Kolegium Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Kryminologii WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej.

Gośćmi specjalnymi wydarzenia będą wybitni naukowcy zajmujący się tematyką Kryminologii m.in. prof. Emil Pływaczewski, światowej sławy kryminolog, zasiadający m.in. w jury "kryminologicznego Nobla" – Sztokholmskiej Nagrody Kryminologicznej, oraz prof. Ewa Guzik–Makaruk, Zastępca Dyrektora w Międzynarodowym Centrum Badań i Ekspertyz Kryminologicznych.

Podczas konferencji prelegenci w swoich wystąpieniach poruszą tematy związane m.in. z przestępczością w poszczególnych grupach społecznych, a także wyjaśnią przyczyny powstawania zjawisk kryminogennych. Będzie to doskonała okazja do pogłębienia swojej wiedzy dla wszystkich pasjonatów kryminologii, prawa karnego i nie tylko. Wystąpienia studentów będą dotyczyć m.in. przestępstw z nienawiści, związanych z przemocą domową, przestępczości kobiet, samobójstw czy skuteczności więzień i przestępczości osadzonych. Studenci porusza również problemy związane z pornografią, torturami, praniem brudnych pieniędzy oraz przestępczości nieletnich.

Tematyką wystąpień studenci z Rzeszowa i Białegostoku będą chcieli pokazać jak poprawnie rozumieć i interpretować indywidualne oraz społeczne mechanizmy rządzące zachowaniem człowieka. Szczególną uwagę zwrócą na mechanizmy związane z przestępczością w rozmaitych ujęciach na gruncie współczesnej kryminologii. Efektem udziału w konferencji będzie zdobycie wiedzy na temat przestępczości jako pewnego fenomenu społecznego, jej przyczynach, rozmiarach, nasileniu, dynamice, strukturze, a także technikach jej pomiaru, z uwzględnieniem dorobku nauk pokrewnych.

Wydarzenie odbędzie w poniedziałek się 29 maja 2023 w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej i będzie miało formę hybrydową. Początek dyskusji w Klubie Studenckim Zemsta Docenta zaplanowano na godzinę 11:00. Aby dołączyć do wydarzenia w formie zdalnej, wystarczy skorzystać z poniższego linku:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTE5YmNjNmEtNGVmMy00OWI5LWJiY2EtYzQyNWJjYmJjODFl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22696e0ca9-5324-4118-9dd9-fbaed9ec310d%22%2c%22Oid%22%3a%228bfde4ff-d934-44a9-9c79-989bfea74822%22%7d

×
×