Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Wykładowca WSPiA wyróżniony podczas 659. rocznicy założenia UJ

15.05.2023

Uniwersytet Jagielloński – najstarsza uczelnia w Polsce, działająca nieprzerwanie w Krakowie od ponad sześciu wieków, obchodzi swoje święto. Podczas posiedzenia Senatu UJ z okazji 659. rocznicy założenia tej Uczelni odbyła się uroczystość odnowienia po pięćdziesięciu latach doktoratu profesora Andrzeja Zolla, wykładowcy WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. W uroczystości uczestniczył m.in. prof. Jerzy Posłuszny, Rektor naszej Uczelni.

Wykładowca WSPiA wyróżniony podczas obchodów 659. rocznicy założenia UJ

Uniwersytet Jagielloński – najstarsza uczelnia w Polsce, działająca nieprzerwanie w Krakowie od ponad sześciu wieków, obchodzi swoje święto. Podczas posiedzenia Senatu UJ z okazji 659. rocznicy założenia tej Uczelni odbyła  się uroczystość odnowienia po pięćdziesięciu latach doktoratu profesora Andrzeja Zolla, wykładowcy WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. W uroczystości uczestniczył m.in. prof. Jerzy Posłuszny, Rektor naszej Uczelni.

Uniwersytet Jagielloński utworzony został przez króla Kazimierza Wielkiego 12 maja 1364 roku na odstawie aktu fundacyjnego krakowskiego Studium Generale. Data ta stanowi nie tylko początek działalności współczesnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale także rozpoczyna historię całego szkolnictwa wyższego w Polsce. Święto UJ stanowi pretekst do wyrażenia wdzięczności naukowcom, artystom, pisarzom, którzy wnieśli wielki wkład nie tylko w rozwój nauki, sztuki, kultury, ale i sposób postrzegania świata i kształtowania naszej wrażliwości.

Dlatego w trakcie posiedzenia Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z okazji 695. rocznicy powstania tej uczelni odbyła się także wyjątkowa uroczystość. Było to odnowienie po pięćdziesięciu latach doktoratu profesora Andrzeja Zolla – najwyższej próby uczonego i nauczyciela akademickiego, który przyczynił się do uporządkowania i modernizacji polskiego systemu prawa, byłego prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Profesora Honorowego UJ, a dziś wykładowcy WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej.

Prof. Andrzej Zoll jest jednym z najwybitniejszych przedstawicieli nauki prawa karnego w Polsce. Od wielu lat związany z WSPiA Rzeszowską Szkołą Wyższą. Jak zaznaczono w dyplomie, który wręczony został prof. Zollowi, w ten sposób jego macierzysta uczelnia chciała uhonorować go m.in. za wielki wkład w rozwój teorii i dogmatyki prawa karnego oraz rozwój badań porównawczych, promocję polskiej myśli karnistycznej za granicą oraz kształtowanie racjonalnego ustawodawstwa karnego, w szczególności poprzez współudział w opracowaniu projektu kodeksu karnego z 1997 r. oraz kształtowanie praktyki stosowania prawa karnego i kształtowanie konstytucyjnych podstaw prawa karnego.

Prof. Piotr Kardas z Wydziału Prawa i Administracji UJ wygłosił laudację, w której podkreślał, że skala i zakres aktywności prof. Zolla wykraczają zdecydowanie poza obszar badań naukowych. Jest on polskim prawnikiem, ale postacią rozpoznawalną także poza granicami kraju, uczonym, który poszukując prawdy, służy Rzeczypospolitej i powszechnej wiedzy. Prof. Andrzej Zoll jest osobą na trwale wpisaną w historię Polski.

Związany był z UJ nieprzerwanie od rozpoczęcia w roku 1959 studiów prawniczych. 28 maja 1968 roku uzyskał stopień naukowy doktora. W roku 1973 otrzymał stopień doktora habilitowanego. W 1988 uzyskał tytuł naukowy profesora nauk prawnych. W 1991 objął stanowisko profesora zwyczajnego, a do 2013 r. pełnił funkcję kierownika Katedry Prawa Karnego UJ.

Laudator określił prof. Zolla mianem otwartego, empatycznego, budującego wspólnotę mistrza konsekwentnie dążącego do zachowania właściwych proporcji między sferą intelektu, emocji i codziennych radości dzielonych z innymi. Zawsze wspierał wszystkich, którzy gotowi są do podjęcia debaty i trudu poszukiwania prawdy.

Prof. Andrzej Zoll w bardzo osobistym wystąpieniu, wspominał swojego mentora – prof. Władysława Woltera, z którym łączył go nie tylko kontakt mistrz – uczeń, ale też mocna więź osobista. Prof. Zoll podzielił się także refleksjami na temat swojej kariery naukowej na UJ i polskiej historii ostatniego półwiecza. Zaznaczył, że od 8 lat jest już jedynie obserwatorem życia publicznego, który z zaniepokojeniem przygląda się rozkładowi demokratycznego państwa prawa. Wyraził jednak nadzieję, że już niedługo wszyscy będziemy mogli ponownie budować, bez niepotrzebnej nienawiści, dobro wspólne Polski.

Prof. Andrzej Zoll jest jednym z najwybitniejszych przedstawicieli nauki prawa karnego w Polsce. Od wielu lat związany z WSPiA Rzeszowską Szkołą Wyższą. Pełnił szereg funkcji publicznych. Był ekspertem „Solidarności” w trakcie rozmów Okrągłego Stołu, sędzią i prezesem Trybunału Konstytucyjnego (1993-1997), Rzecznikiem Praw Obywatelskich (2000-2006), przewodniczącym Państwowej Komisji Wyborczej (1991-1993), przewodniczącym Rady Legislacyjnej, przewodniczącym Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego. Profesor Andrzej Zoll jest członkiem Polskiej Akademii Umiejętności, członkiem Akademii Nauki i Sztuki w Salzburgu i Polskiego PEN Clubu przewodniczącym Komisji do spraw Etyki w Nauce PAN.

Całą uroczystość można zobaczyć poniżej.

 

Tekst i foto Uniwersytet Jagielloński.

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×