Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Wykładowcy WSPiA w mediach

23.09.2022

Na czym polega prawo do energii oraz wyzwania, które czekają nowego króla Karola III to tematy poruszane przez wykładowców WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej w ostatnich wypowiedziach medialnych.

Energia naszym konstytucyjnym prawem

Tematem prawa do energii w swoim felietonie dla Gazety Wyborczej oraz portalu Wyborcza.pl zajmował się dr Marcin Marszałek, wykładowca WSPiA oraz radca Prawny. Na łamach ogólnopolskiego dziennika udowadnia, że zapewnienie każdemu energii jest emanacją konstytucyjnego obowiązku państwa zagwarantowania wolności i praw człowieka i obywatela, a przedsiębiorcom – warunków realizacji (ekonomicznych) swobód gospodarczych i ochrony zaangażowanego kapitału. Dr Marcin Marszałek twierdzi także, że każdy odbiorca może domagać się interwencji państwa, jeśli uważa, że oferowane mu warunki dostaw naruszają jego interesy, dobre obyczaje, warunki uczciwej konkurencji, stosowane są niedozwolone postanowienia umowne.

Według wykładowcy WSPiA w okresie powojennym, w II połowie XX wieku elektryczność była dobrem wyższego rzędu (dobrem publicznym), stopniowo udostępnianym społeczeństwu jako konieczna zdobycz cywilizacyjna, urzeczywistniająca ideę państwa socjalnego oraz społeczną gospodarkę rynkową, służąc rozwojowi nowoczesnego przemysłu. W latach 90. XX wieku stopniowo stała się także towarem podlegającym stałej wycenie rynku. Postrzeganie elektryczności jako dobra publicznego ma uzasadnienie w Konstytucji RP.

×
×

Co czeka króla Karola III

Z kolei dr Marta Pietras-Eichberger, Prodziekan Kolegium Prawa WSPiA, ekspert prawa międzynarodowego wzięła udział w dyskusji na temat wyzwań, które czekają nowego króla Karola III. Według wykładowcy WSPiA największym wyzwaniem dla nowego króla jest jego wizerunek i wiek, w którym obejmuje tron wewnętrzne tarcia w Zjednoczonym Królestwie. Zdaniem dr Marty Pietras-Eichberger Karol ma opinię ekscentryka ze specyficznymi zwyczajami, a wiek wydaje się nie sprzyjać utrzymaniu prestiżu na poziomie wypracowanym przez jego matkę.

Prodziekan Kolegium Prawa WSPiA dodała jednak, że nowy król Zjednoczonego Królestwa – Karol III zagwarantuje stabilność i integralność Wielkiej Brytanii. Przemawia za tym m.in. przywiązanie obywateli brytyjskich do korony.