Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Wykładowcy WSPiA wybrani na członków Komitetu Nauk Prawnych PAN

15.04.2024

Prof. Zbigniew Ćwiąkalski oraz prof. Andrzej Sakowicz to pracownicy badawczo-dydaktycznych WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej wybrani na członków Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Kadencja pracowników WSPiA potrwa do 2027 r. Komitety Naukowe PAN są krajową reprezentacją różnych środowisk i dyscyplin naukowych. Ich członkowie wybierani są przez środowiska naukowe poszczególnych dziedzin.

Polska Akademia Nauk to państwowa instytucja naukowa realizująca działania służące rozwojowi, promocji, integracji i upowszechnianiu nauki oraz przyczyniające się do rozwoju edukacji i wzbogacania kultury narodowej. Akademia realizuje swoje cele w ramach korporacji uczonych oraz poprzez sieć instytutów i jednostek naukowych, prowadzących badania na możliwie najwyższym poziomie naukowym. W ramach wydziałów PAN funkcjonują komitety Naukowe grupujące członków Akademii w obrębie określonej dyscypliny nauki lub dyscyplin pokrewnych i ułatwiające ich współpracę. Członkami komitetów naukowych PAN oprócz członków Akademii są wybitni naukowcy danej dyscypliny reprezentujący szkoły wyższe, placówki naukowe PAN, instytuty zaplecza naukowo-badawczego resortów oraz przedstawiciele innych instytucji i organizacji o charakterze gospodarczym i społecznym.

×

Prof. Ćwiąkalski

Podczas ostatnich wyborów członkami Komitetu Nauk Prawnych Pan na lata 2024 – 2027 wybranych zostało dwóch pracowników naukowo-dydaktycznych WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. W skład Komitetu wszedł prof. Zbigniew Ćwiąkalski, wieloletni Kierownik Katedry Prawa i Postępowania Karnego. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu prawa karnego materialnego i gospodarczego. Współautor komentarza do kodeksu karnego i komentarza do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jest pełnomocnikiem lub obrońca w wielu procesach z zakresu prawa gospodarczego, karnego i cywilnego.

Prof. Sakowicz

Z kolei prof. Andrzej Sakowicz, został wybrany na członka prezydium Komitetu Nauk Prawnych Pan. prof. Sakowicz to specjalista z zakresu postępowania karnego, członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego oraz ekspert ds. legislacji w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. Jest wykładowcą WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej oraz Uniwersytetu w Białymstoku. Autor ponad 100 publikacji z zakresu prawa i procesu karnego, europeizacji prawa karnego oraz problematyki ochrony praw człowieka, stypendysta Towarzystwa im. Maxa Plancka, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Deutscher Akademischer Austauschdienst oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

×

Komitety Naukowe PAN

Komitety Polskiej Akademii Nauk pełnią funkcje ciał doradczych i opiniodawczych. Opracowują stanowiska i ekspertyzy naukowe dla administracji państwowej, pomagają w rozwiązywaniu określonych kwestii naukowych. Opiniują akty normatywne dotyczące nauki, jej zastosowań oraz kształcenia. Zajmują się także upowszechnianiem i wprowadzaniem wyników badań oraz wspierają rozwój poszczególnych dyscyplin. Komitety naukowe i problemowe PAN oraz narodowe działają przy Wydziałach PAN lub bezpośrednio przy Prezydium PAN. Liczba komitetów nie jest stała – nowe powstają w odpowiedzi na problemy dotyczące rozwoju nauki lub kraju, w których rozwiązaniu głos uczonych może okazać się pomocny.