Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Wyniki 12. Rankingu Wydziałów Prawa Rzeczpospolitej

27.06.2023

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa kolejny raz znalazła się w czołówce najlepszych niepublicznych uczelni prawniczych w Polsce. Zestawienie, w którym WSPiA wyprzedziły uczelnie głównie z Warszawy i Krakowa, przygotowane zostało przez dziennik Rzeczpospolita. Co bardzo ważne w Rankingu „prawo” w WSPiA okazało się najlepsze w naszym regionie wśród uczelni publicznych i niepublicznych.

Ranking Wydziałów Prawa dziennika Rzeczpospolita przygotowany został po raz 12. Jest to jedyne zestawienie najlepszych uczelni prawniczych przygotowane na podstawie niezależnych danych. W przeciwieństwie do innych Rankingów, w których uczelnie wypełniają ankiety z informacjami o swojej działalności, Gazeta Rzeczpospolita korzysta z oficjalnych źródeł Ministerstwa Edukacji i Nauki takich jak system POLON oraz danych Ośrodka Przetwarzania Informacji Państwowego Instytutu Badawczego.

W 12. Rankingu Wydziałów Prawa oceniono 21 niepublicznych Uczelni prawniczych oraz 22 Wydziały Prawa działające w publicznych szkołach wyższych. Autorzy zestawienia punktowali wszystkie uczelnie w trzech kategoriach. Oceniany był potencjał naukowy, jakość kształcenia i współpraca z zagranicą.

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa znalazła się na wysokim 7. Miejscu wśród Polskich niepublicznych uczelni prawniczych. Wyprzedziły nas tylko duże Uczelnie z miast o wielowiekowych tradycjach akademickich oraz ogromnym potencjale profesorskim takich jak m.in. Kraków i Warszawa.

Co bardzo ważne w tegorocznym Rankingu kierunek „Prawo” w WSPiA okazała się najlepszym na Podkarpaciu, wyprzedzając Instytut Nauk Prawnych UR. Dodatkowo WSPiA okazała się najlepsza w regionie w kategorii jakość kształcenia (pod uwagę brano: zdawalność na aplikację, liczbę kandydatów na jedno miejsce, studiujących laureatów olimpiad, praktykę zawodową i Ekonomiczne Losy Absolwentów) oraz współpraca zagraniczna. W Rankingu w kategorii Praktyka zawodowa doceniony został System Kształcenia Praktycznego WSPiA. W tej kategorii Uczelnia zajęła 1 miejsce na Podkarpaciu i 2 miejsce w Polsce wśród uczelni niepublicznych, jednocześnie zdobywając takie same noty jak m.in. Wydział Prawa i Administracji UJ.

Kolejny raz gratulacje należą się także studentom kierunku „Prawo” w WSPiA działającym Studenckim Biurze Porad Prawnych. Nasza „Klinika Prawa” po raz kolejny zajęła 2. miejsce w kategorii uczelnianych poradni prawnych. W czterech kategoriach: współczynnik studenta na opiekuna, miejsce poradni w uczelni, standardach i działalności dodatkowej Klinika WSPiA zdobyła 95 na 100 możliwych punktów. Ta część Rankingu przygotowany jest wspólnie przez Rzeczpospolitą oraz Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych.

Praktyka czyni prawnika

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa to najstarsza uczelnia niepubliczna na Podkarpaciu. Kształci studentów od ponad 25 lat. Prowadzi m.in. jednolite pięcioletnie studia na kierunku prawo. Uczelnia zbudowała doskonałą własną kadrę naukową. Są to wybitni specjaliści z różnych dziedzin m.in. prof. Andrzej Zoll (b. Prezes Trybunału Konstytucyjnego i b. Rzecznik Praw Obywatelskich), prof. Zbigniew Ćwiąkalski (b. Minister Sprawiedliwości). Wśród wykładowców są praktycy m.in. sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, policjanci i przedstawicieli biznesu. Od 2011 r. WSPiA posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych. Dzięki temu stała się pierwszą niepubliczną uczelnią akademicką w regionie.

×
×
×

WSPiA w tym roku stawia także na upraktycznienie zajęć na kierunku prawo, wprowadzając dwie ścieżki przygotowujące do pracy w konkretnych zawodach. Pierwsza – „prawnicza ścieżka aplikacyjna”, przygotowuje do odbycia aplikacji i wykonywania zawodu: sędziego, prokuratora radcy prawnego, adwokata, notariusza i komornika.

Druga „ścieżka przygotowuje do wykonywania innych zawodów prawniczych” (m.in.: referendarza sądowego, asystenta sędziego, asystenta prokuratora, doradcy podatkowego, brokera ubezpieczeniowego, kuratora sądowego i mediatora). Studenci kierunku prawo będą także uczestniczyć w dodatkowych zajęciach przygotowujących do podjęcia wybranej aplikacji.